spacer
  9. évfolyam 36. szám 2014.09.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Opten Jogász Open 2014

Augusztus utolsó hétvégéjén kilencedszer rendezték meg a Jogász Open teniszversenyt az Ábris teniszakadémián a budapesti Népligetben. A versenynek második éve névadó szponzora az Opten Informatikai Kft. A jó hangulatú  eseményen évről évre több száz résztvevő indul – javarészt jogászok. A nyílt kategóriákban és a párosokban lehetséges nem jogászok részvétele is. Külön büszkék vagyunk rá, hogy kollegánk, Huszár Pál az amatőr férfi kategóriában harmadik helyezést ért el.

Cégünk nemcsak pénzzel támogatja a rendezvényt, hanem több kategóriában termékeinket ajánlottuk fel nyereményként, valamint a tombolán is lehetett Optenes könyveket és előfizetéseket nyerni. Minden résztvevőnek ajándékcsomaggal is kedveskedtünk, amely egy Optenes hímzett törülközőt (is) tartalmazott.

Az egyes kategóriákban a helyezettek a linkre kattintva találja meg.


Visszaszorulóban a cégburjánzás az építőiparban


Júliusban egyetlen hónap alatt 815 építőipari cég szűnt meg Magyarországon. Az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató igazgatója szerint a havi adatok ezúttal nem sokat mondanak az ágazat állapotáról, mert a törlések nagy száma annak eredménye, hogy a cégbíróság sikeresen rövidítette le a bejegyzések és a közzététel között eltelő időt. Ettől függetlenül a megszűnések száma magas a szektorban, de a kilátások javulnak.

Idén júliusban soha nem látott mennyiségű cég szűnt meg az építőiparban. Az egy hónap alatt regisztrált 815 törlés 170 darabbal több az eddigi legrosszabb hónapnál, és 73 százalékkal magasabb a tavaly júliusi értéknél.

Tovább a teljes tartalomra

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 35. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 334
Végelszámolás 103
Hivatalból való törlés 16

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 16
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 664

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 231 db.

A héten 6 797 cégnév, 1 468 székhelycím és 352 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 083 db.

Magyar Közlöny 115-119/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés
115/2014. augusztus 26.    
209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet

A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2014.08.27.

42/2014. (VIII. 26.) BM rendelet

A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

2014.08.27.

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet

Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.09.01.

37/2014. (VIII. 26.) NFM rendelet

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

2014.09.01.

320/2014. (VIII. 26.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2014.08.26.

321/2014. (VIII. 26.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésekről

2014.08.26.

116/2014. augusztus 27.

 

 

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

 2014.08.28.

211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.09.04.

212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.28.

213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.28.

214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.28.

215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról

 2014.09.01.

1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 2014.08.27.

1472/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

 2014.08.27.

1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló egészségügyi nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről

 2014.08.27.

1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

 2014.08.27.

1475/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásának biztosítása érdekében Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételekés kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

 2014.08.27.

1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításával összefüggő egyes kérdésekről

 2014.08.27.

1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről

 2014.08.27.

1478/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.08.27.

1479/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („M7 autópálya Letenye-országhatár szakasz és Mura-híd építése" című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú [„86. sz. főút Vát elkerülő szakasz építése (89+980-94+540 kmsz.)"című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú („Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program" című) projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2014.08.27.

1480/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú [„Győr keleti elkerülő út (813. sz. főút) I. ütem előkészítése és kivitelezése" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.08.27.

1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú („Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása" című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

 2014.08.27.

1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2014.08.27.

1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról

 2014.08.27.

1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

A holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról

 2014.08.28.

117/2014. augusztus 28.

 

 

216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

 2014.09.01.

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

 2014.09.16.

218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

 2014.08.29.

219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről

 2014.08.29.

6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet

A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól

 2014.09.01.

1485/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán való magyar részvételről

 2014.08.28.

1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról

 2014.08.29.

1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő felhasználásáról

 2014.08.28.

1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2014.08.29.

1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

ATeleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.08.28.

1490/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Kincsem - Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvények megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.08.28.

1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.08.28.

1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról

 2014.08.28.

104/2014. (VIII. 28.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.08.28.

118/2014. augusztus 29.    
220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2014.09.01.

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet

Egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

2014.09.06.

2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

2014.09.28.

3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

2014.08.31.

26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

2014.08.30.

119/2014. szeptember 1.    
31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet Megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

2014.09.02.

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet A meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

2014.09.02.

5/2014. (IX. 1.) FM rendelet A Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

2014.09.09.

6/2014. (IX. 1.) FM rendelet

A Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

2014.09.09.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. augusztus 26. 57. évfolyam, L 252

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 920/2014/EU (2014. augusztus 21.) végrehajtási rendelete

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A Bizottság 921/2014/EU (2014. augusztus 25.) végrehajtási rendelete

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tebukonazol hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 922/2014/EU (2014. augusztus 25.) végrehajtási rendelete

a metaflumizon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 923/2014/EU (2014. augusztus 25.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a riboflavin (E 101) és a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjainak bizonyos élelmiszer-kategóriákban való használata tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU rendelet mellékletének a riboflavinok (E 101) specifikációja vonatkozásában történő módosításáról

A Bizottság 924/2014/EU (2014. augusztus 25.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. augusztus 27. 57. évfolyam, L 253

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 925/2014/EU (2014. augusztus 26.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. augusztus 28. 57. évfolyam, L 254

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a közép-afrikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 926/2014/EU (2014. augusztus 27.) végrehajtási rendelete

a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti értesítés során alkalmazandó egységes táblákat, mintadokumentumokat és eljárásokat meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

A Bizottság 927/2014/EU (2014. augusztus 27.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/539/EU (2014. március 27.) határozata

a Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. javára Görögország által végrehajtott SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2014) 1818. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2014. augusztus 8-i 866/2014/EU bizottsági rendelethez (HL L 238., 2014.8.9.)
2014. augusztus 28. 57. évfolyam, L 255

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 906/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 907/2014/EU (2014. március 11.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről

A Bizottság 908/2014/EU (2014. augusztus 6.) végrehajtási rendelete

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

2014. augusztus 28. 57. évfolyam, L 256

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 33/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 34/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 35/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 36/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 37/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 38/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 39/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 40/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 41/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 42/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 43/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 44/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 45/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 46/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 48/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 49/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 50/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 52/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 53/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 54/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 56/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 58/2014 (2014. április 8.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 59/2014 (2014. április 10.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 60/2014 (2014. április 10.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 61/2014 (2014. április 10.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

Az EGT Vegyes Bizottság 62/2014 (2014. április 30.) határozata

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

2014. augusztus 28. 57. évfolyam, L 257

 

I   Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 911/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 912/2014/EU (2014. július 23.) rendelete

az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU (2014. július 23.) irányelve

a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU (2014. július 23.) irányelve

a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/91/EU (2014. július 23.) irányelve

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU (2014. július 23.) irányelve

a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról

2014. augusztus 29. 57. évfolyam, L 258

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 928/2014/EU (2014. augusztus 27.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Crottin de Chavignol/Chavignol [OEM])

A Bizottság 929/2014/EU (2014. augusztus 27.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Fungo di Borgotaro [OFJ])

A Bizottság 930/2014/EU (2014. augusztus 28.) végrehajtási rendelete

az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 218. alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 931/2014/EU (2014. augusztus 28.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/540/EU (2014. augusztus 28.) végrehajtási határozata

a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működése kezdőidőpontjának a tizenhatodik régió tekintetében történő meghatározásáról

Az Európai Központi Bank 2014/541/EU (2014. július 29.) határozata

a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekkel kapcsolatos intézkedésekről (EKB/2014/34)

2014. augusztus 30. 57. évfolyam, L 259

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Értesítés

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 932/2014/EU (2014. augusztus 29.) felhatalmazáson alapuló rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

A Bizottság 933/2014/EU (2014. augusztus 29.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/637/EU (2014. augusztus 28.) végrehajtási határozata

a 2014/178/EU végrehajtási határozat mellékletének a klasszikus sertéspestisre vonatkozóan egyes tagállamok korlátozás alá vont területeinek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 6169. számú dokumentummal történt)

2014. augusztus 30. 57. évfolyam, L 260

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/492/EU (2014. június 16.) határozata

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

 

Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság között

A Tanács 2014/493/Euratom (2014. június 16.) határozata

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Atomenergia-közösség nevében az Európai Bizottság által történő megkötésének jóváhagyásáról

2014. augusztus 30. 57. évfolyam, L 261

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/494/EU (2014. június 16.) határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
  Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között
A Tanács 2014/495/Euratom (2014. június 16.) határozata az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között létrejött társulási megállapodásnak az Európai Atomenergia-közösség nevében az Európai Bizottság által történő megkötésének jóváhagyásáról
2014. augusztus 26. 57. évfolyam, C 283

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 283/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 283/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7357 – Metal One/Mitsui & Co. Steel/Metal One Mitsui Bussan Resource & Structural Steel Corporation) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 283/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7361 – Kaindl/DB ML/CTE) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. augusztus 26. 57. évfolyam, C 283A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Számvevőszék

2014/C 283A/01

ECA/2014/47 SZ. álláshirdetés — Egységvezető, Jogi Szolgálat — (AD csoport, 9–14. besorolási fokozat) — Elnökség

2014/C 283A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. augusztus 26. 57. évfolyam, C 284

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 284/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 27. 57. évfolyam, C 285
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 285/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 285/02

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7377 – Centerbridge/APCOA) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 285/03

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7311 – MOL/ENI Česká/ENI Romania/ENI Slovensko)

2014/C 285/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7300 – COFCO/Noble Agri) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. augusztus 27. 57. évfolyam, C 286

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 286/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 28. 57. évfolyam, C 287

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 287/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7317 – Mercuria/JP Morgan Chase & CO Commodities Trading Business)

2014/C 287/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7182 – Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 287/03

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 287/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7346 – Montagu Funds/Astorg Funds/Diacine France) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. augusztus 28. 57. évfolyam, C 288

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 288/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 29. 57. évfolyam, C 289

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2014/C 289/01

A Tanács ajánlása (2014. február 18.) az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről

2014/C 289/02

A Tanács ajánlása (2014. február 18.) az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről

2014/C 289/03

A Tanács ajánlása (2014. február 18.) az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2012. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 289/04

A Bizottság közleménye az Unió által megnyitott egyes kontingensek keretében bizonyos tej- és tejtermék-ágazati termékek tekintetében a 2014. október 1-jétől december 31-ig tartó időszakban rendelkezésre álló mennyiségről
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 289/05

Euroátváltási árfolyamok
 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 289/06

Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 930/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Qari Rahmat számára
2014. augusztus 29. 57. évfolyam, C 290

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 290/01

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. július 1-től2014. július 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)

2014/C 290/02

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2014. július 1-től2014. július 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv 38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

2014. augusztus 30. 57. évfolyam, C 291

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 291/01

A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (1) bekezdése szerint a versenyt érzékelhetően nem korlátozó, csekély jelentőségű (de minimis) megállapodásokról szóló közlemény

2014/C 291/02

A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2015. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 291/03

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 291/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7341 – MVD/Postcon/ADVO u.a.) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 291/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7376 – Droege/Weltbild) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. szeptember 1. 57. évfolyam, C 292
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 292/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 292/02

C-658/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. június 24-i ítélete – Európai Parlament kontra Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2011/640/KKBP határozat — Jogalap — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — EUSZ 37. cikk — Kizárólag a KKBP-re vonatkozó nemzetközi megállapodás — Az EUMSZ 218. cikk (6) bekezdésének második albekezdése — A Parlament haladéktalan és teljes körű tájékoztatásának kötelezettsége — Az EUMSZ 218. cikk (10) bekezdése — Joghatások fenntartása)

2014/C 292/03

C-350/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 3-i ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Sophie in ’t Veld (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdése, (2) bekezdésének második francia bekezdése és (6) bekezdése — A Tanács Jogi Szolgálatának valamely nemzetközi megállapodás megkötése céljából tárgyalások megkezdésére vonatkozó véleménye — A hozzáférés joga alóli kivételek — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelme — A jogi vélemények védelme — A hozzáférés részleges megtagadására vonatkozó határozat)

2014/C 292/04

C-573/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 1-i ítélete (a Förvaltningsrätten i Linköping [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ålands Vindkraft AB kontra Energimyndigheten (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nemzeti támogatási mechanizmus, amely átruházható zöld bizonyítványok kiadását írja elő a megújuló energiaforrásokból villamos energiát előállító erőművek számára — A villamosenergia-szolgáltatók és egyes felhasználók azon kötelezettsége, hogy a zöld bizonyítványok meghatározott részét évente visszaadják az illetékes hatóságnak — A zöld bizonyítványok kiadásának megtagadása az érintett tagállam területén kívül található erőművek esetén — 2009/28/EK irányelv — A 2. cikk második bekezdésének k) pontja és a 3. cikk (3) bekezdése — Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk)

2014/C 292/05

C-37/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. június 25-i ítélete – Nexans SA, Nexans France kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — 1/2003/EK rendelet — Közigazgatási eljárás — Helyszíni vizsgálat — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — Kellően komoly bizonyítékok — Földrajzi piac)

2014/C 292/06

C-76/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. június 25-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/22/EK irányelv — Elektronikus hírközlés — Hálózatok és szolgáltatások — Az egyetemes szolgáltatással megbízott vállalkozások kijelölése — Helytelen átültetés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmulasztása — EUMSZ 260. cikk (2) bekezdés — Pénzbírság — Kényszerítő bírság — Átalányösszeg)

2014/C 292/07

C-84/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 3-i ítélete – Electrabel SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Vállalkozások közötti összefonódás — A Bizottság határozata — Bírság fizetésére való kötelezés — A 4064/89/EGK rendelet 7. cikkének megsértése — A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése — A 14. cikk (3) bekezdése — A bírság összegének meghatározásakor figyelembe veendő kritériumok — A jogsértés időtartamának figyelembevétele — A törvény visszaható hatálya tilalmának elve — A 139/2004/EK rendelet alkalmazása — Indokolási kötelezettség)

2014/C 292/08

C-129/13. és C-130/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13) kontra Staatssecretaris van Financiën (Vámtartozás beszedése — A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve — A meghallgatáshoz való jog — A beszedésről szóló határozat címzettje, akit a vámhatóságok nem e határozat meghozatala előtt, hanem csak az ezt követő panaszeljárásban hallgattak meg — A védelemhez való jog megsértése — A védelemhez való jog megsértése jogkövetkezményeinek meghatározása)

2014/C 292/09

C-165/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 3-i ítélete (Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stanislav Gross kontra Hauptzollamt Braunschweig (Adózás — 92/12/EGK irányelv — 7 – 9. cikk — Jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezések — Valamely tagállamban szabad forgalomba bocsátott és egy másik tagállamban kereskedelmi célból tartott termékek — E termékeket a rendeltetés helye szerinti tagállamban megszerző és birtokban tartó személy jövedékiadó-kötelezettsége — A belépési művelet utáni megszerzés)

2014/C 292/10

C-189/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Tribunal de grande instance de Bayonne [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Préfet des Pyrénées-Atlantiques kontra Raquel Gianni Da Silva (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Tetten ért jogellenes beutazás esetén szabadságvesztés-büntetést előíró nemzeti szabályozás — A Bíróság válaszának a jogvita eldöntése szempontjából szükségtelenné válása — Okafogyottság)

2014/C 292/11

C-362/13., C-363/13. és C-407/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 3-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maurizio Fiamingo (C–362/13), Leonardo Zappalà(C–363/13), Francesco Rotondo és társai (C–407/13) kontra Rete Ferroviaria Italiana SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — Tengeri hajózási ágazat — Ugyanazon tagállamban található két kikötő közötti járatot teljesítő komphajók — Egymást követő, határozott idejű munkaszerződések — A 3. szakasz 1. pontja — A „határozott idejű munkaszerződés” fogalma — Az 5. szakasz 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések visszaélésszerű alkalmazásának megakadályozására irányuló intézkedések — Szankciók — A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejű munkaviszonnyá alakulása — Feltételek)

2014/C 292/12

C-524/13. sz. ügy: A Bíróság 2014. július 3-i ítélete (az Amtsgericht Karlsruhe [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eycke Braun kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adózás — 69/335/EGK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — A 10. cikk c) pontja — Tőketársaság másfajta tőketársasággá való, a jegyzett tőke emelkedésével nem járó átalakulása — Ezen átalakulást tanúsító közjegyzői okirat kiállításáért felszámolt díjak)

2014/C 292/13

C-210/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tomassi Daniela elleni büntetőeljárás

2014/C 292/14

C-211/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Di Adamo Massimiliano elleni büntetőeljárás

2014/C 292/15

C-212/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – De Ciantis Andrea elleni büntetőeljárás

2014/C 292/16

C-213/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Biolzi Romina elleni büntetőeljárás

2014/C 292/17

C-214/14. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Proia Giuseppe elleni büntetőeljárás

2014/C 292/18

C-258/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eugenia Florescu és társai kontra / Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai

2014/C 292/19

C-260/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Județul Neamț kontra Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

2014/C 292/20

C-261/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2014. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Județul Bacău kontra Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

2014/C 292/21

C-281/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-270/13. sz., Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) kontra Európai Bizottság, Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) ügyben 2014. március 31-én hozott végzése ellen a Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) által 2014. június 9-én benyújtott fellebbezés

2014/C 292/22

C-290/14. sz. ügy: A Tribunale di Firenze (Olaszország) által 2014. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skerdjan Celaj elleni büntetőeljárás

2014/C 292/23

C-302/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

2014/C 292/24

C-310/14. sz. ügy: A Helsingin hovioikeus (Finnország) által 2014. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nike European Operations Netherlands BV kontra Sportland Oy, felszámolás alatt

2014/C 292/25

C-314/14. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2014. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki kontra Viestintävirasto

2014/C 292/26

C-329/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

 

Törvényszék

2014/C 292/27

T-463/07. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szarvasmarhák utáni támogatás — Olívaolaj, olajok és zsírok — Száraz takarmány — Az ellenőrzések hatékonysága — Szankciórendszer”)

2014/C 292/28

T-540/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Esso és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés időtartama — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Korlátlan felülvizsgálat”)

2014/C 292/29

T-541/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Sasol és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Az anyavállalatnak a leányvállalatai, valamint a részben a tulajdonában lévő közös vállalkozás által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás — 100 %-os részesedés esetén fennálló vélelem — A vállalkozások közötti jogutódlás — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súlyosító körülmények — Irányítói szerep — A bírság felső határa — Korlátlan felülvizsgálat”)

2014/C 292/30

T-543/08. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – RWE és RWE Dea kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Paraffinviasz-piac — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Az anyavállalatnak a leányvállalata, valamint a részben a tulajdonában lévő közös vállalkozás által elkövetett, versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás — 100 %-os részesedés esetén fennálló vélelem — Jogutódlás — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Korlátlan felülvizsgálat”)

2014/C 292/31

T-457/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 17-i ítélete – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband kontra Bizottság („Állami támogatások — A WestLB szerkezetátalakítása — Valamely tagállam gazdasága súlyos megzavarásának orvoslását célzó támogatások — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének b) pontja — A támogatást bizonyos feltételek mellett a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Személyében való érintettség — Eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Kollegialitás — Indokolási kötelezettség — A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtható állami támogatásokról szóló iránymutatás — Arányosság — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — EK 295. cikk — A 659/1999/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése”)

2014/C 292/32

T-533/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – DTS Distribuidora de Televisión Digital kontra Bizottság („Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — Spanyolország által az RTVE javára nyújtani tervezett támogatás — A finanszírozási rendszer módosítása — A reklámbevételeknek a televíziós és távközlési szolgáltatókra kivetett új adókkal való felváltása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A támogatás finanszírozási módjának minősülő adóintézkedés — Az adó és a támogatás közötti szükségszerű hozzárendeltségi viszony fennállása — Az adóbevételnek a támogatás nagyságára való közvetlen kihatása — Arányosság”)

2014/C 292/33

T-59/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Isotis kontra Bizottság [„Választottbírósági kikötés — Az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységre vonatkozó hatodik keretprogram (2002-2006) — Az Access-eGOV, az EU4ALL, az eABILITIES, az Emerge, az Enable és az Ask-It szerződés — a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó eTEN program — A Navigabile és az Euridice szerződés — Versenyképességi és innovációs keretprogram — A T-Seniority szerződés — A még fennálló összeg kifizetése — Viszontkereset — A bejelentett összegek visszafizetése — Átalány-kártérítés”]

2014/C 292/34

T-151/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Telefónica de España és Telefónica Móviles España kontra Bizottság („Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — Spanyolország által az RTVE javára nyújtani tervezett támogatás — A finanszírozási rendszer módosítása — A reklámbevételeknek a televíziós és távközlési szolgáltatókra kivetett új adókkal való felváltása — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Eljárási jogok — Új támogatás — Létező támogatási program módosítása — A támogatás finanszírozási módjának minősülő adóintézkedés — Az adó és a támogatás közötti szükségszerű hozzárendeltségi viszony fennállása — Az adóbevételnek a támogatás nagyságára való közvetlen kihatása — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 292/35

T-223/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Siemens kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Hasadóanyagoknak az isprai közös kutatóközpont részére való kölcsönzésére vonatkozó szerződés — A szerződés végrehajtásának elmaradása — Késedelmi kamat”)

2014/C 292/36

T-401/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Livio Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — Az elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak személyes kára — A tisztviselőnek a halála előtt okozott kár — A Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatásköre — A kártérítési kérelem és az e kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott panasz összhangjának szabálya”)

2014/C 292/37

T-572/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Hassan kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítása — Késedelem — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba — Tulajdonhoz való jog — Arányosság — Kártérítés iránti kérelem)

2014/C 292/38

T-5/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – BSH kontra OHIM (Wash & Coffee) (Közösségi védjegy — A Wash & Coffee közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)

2014/C 292/39

T-48/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Euroscript – Polska kontra Parlament („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Lengyel nyelvre történő fordítási szolgáltatások nyújtása — A felperest a nyertes ajánlattevők listáján az első helyre rangsoroló határozatot módosító határozat — A fő keretszerződés másik ajánlattevő részére való odaítélése — Újraértékelés iránti kérelem — Határidő — Az eljárás felfüggesztése — Átláthatóság — Egyenlő bánásmód”)

2014/C 292/40

T-52/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („Állami támogatások — A görög mezőgazdasági biztosító szervezet [ELGA] által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatások — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és azok visszatéríttetését elrendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja — Az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás”)

2014/C 292/41

T-204/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – Vila Vita Hotel und Touristik kontra OHIM – Viavita (VIAVITA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VIAVITA közösségi szóvédjegy bejelentése — VILA VITA PARC korábbi nemzeti szóvédjegy és VILA VITA korábbi ábrás védjegy — A korábbi védjegyek tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

2014/C 292/42

T-295/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Németország kontra Bizottság („Állami támogatások — Állattetemek és vágóhidakon keletkezett hulladék ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások — Tartalékkapacitások járvány esetére való fenntartása — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Előny — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó ellentételezés — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége és a verseny torzulása — A támogatás szükségessége — Szubszidiaritás — Indokolási kötelezettség”)

2014/C 292/43

T-309/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Zweckverband Tierkörperbeseitigung kontra Bizottság („Állami támogatások — Állattetemek és vágóhidakon keletkezett hulladék ártalmatlanítására irányuló szolgáltatások — Tartalékkapacitások járvány esetére való fenntartása — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Vállalkozás fogalma — Előny — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó ellentételezés — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége és a verseny torzulása — Létező vagy új támogatások — A támogatás szükségessége — Szubszidiaritás — Jogos bizalom — Jogbiztonság — Arányosság”)

2014/C 292/44

T-376/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Görögország kontra Bizottság („EMOGA — »Garancia« részleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szárított szőlő — Bor — Görögország által teljesített kiadások — Pontosan meghatározott összegű pénzügyi kiigazítás — Számítási módszer — A számlaelszámolási eljárás jellege — Az Unió által finanszírozott kiadásokkal fennálló kapcsolat”)

2014/C 292/45

T-425/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 11-i ítélete – Sport Eybl & Sports Experts kontra OHIM – Elite Licensing (e) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az „e” közösségi ábrás védjegy bejelentése — „e” korábbi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 292/46

T-576/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Łaszkiewicz kontra OHIM – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTEKT közösségi ábrás védjegy bejelentése — PROTECTA korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

2014/C 292/47

T-578/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – National Iranian Oil Company kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany — Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — A jogalap megjelölése és választása — A Tanács hatásköre — Az uniós jogi aktusok előre láthatóságának elve — Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalma — Nyilvánvaló értékelési hiba — A védelemhez való jog és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Arányosság — Tulajdonhoz való jog)

2014/C 292/48

T-18/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 15-i ítélete – Łaszkiewicz kontra OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROTEKT közösségi ábrás védjegy bejelentése — PROTEK korábbi spanyol szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

2014/C 292/49

T-36/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Erreà Sport kontra OHIM – Facchinelli (ANTONIO BACIONE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ANTONIO BACIONE közösségi ábrás védjegy bejelentése — erreà korábbi közösségi ábrás védjegy és egymást metsző két rombuszból álló korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége vagy jóhírneve tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

2014/C 292/50

T-66/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Langguth Erben kontra OHIM (Egy üveg formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Egy üveg formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése, 75. cikke, 76. cikkének (1) bekezdése és 77. cikke)

2014/C 292/51

T-182/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i ítélete – Moallem Insurance kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)

2014/C 292/52

T-196/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Nanu-Nana Joachim Hoepp kontra OHIM – Stal-Florez Botero (la nana) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A la nana közösségi ábrás védjegy bejelentése — NANA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)

2014/C 292/53

T-324/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i ítélete – Endoceutics kontra OHIM – Merck (FEMIVIA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FEMIVIA közösségi szóvédjegy bejelentése — FEMIBION korábbi közösségi szóvédjegy — A femibion korábbi ábrás védjegy tekintetében az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2014/C 292/54

T-404/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i ítélete – NIIT Insurance Technologies kontra OHIM (SUBSCRIBE) (Közösségi védjegy — A SUBSCRIBE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egyenlő bánásmód — EUMSZ 56. cikk)

2014/C 292/55

T-38/14. sz. ügy: 2014. január 14-én benyújtott kereset – Kafetzakis és társai kontra Görög Köztársaság és társai

2014/C 292/56

T-379/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – Universal Music kontra OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge)

2014/C 292/57

T-404/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

2014/C 292/58

T-412/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Larko kontra Bizottság

2014/C 292/59

T-423/14. sz. ügy: 2014. június 6-án benyújtott kereset – Larko kontra Bizottság

2014/C 292/60

T-454/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Warimex kontra OHIM (STONE)

2014/C 292/61

T-468/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra Bizottság

2014/C 292/62

T-470/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Hewlett Packard Development Company kontra OHIM (ELITEPAD)

2014/C 292/63

T-494/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – Klymenko kontra Tanács

2014/C 292/64

T-495/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Theodorakis és Theodoraki kontra Tanács

2014/C 292/65

T-496/14. sz. ügy: 2014. június 26-án benyújtott kereset – Berry Investments kontra Tanács

2014/C 292/66

T-505/14. sz. ügy: 2014. július 1-jén benyújtott kereset – Seven for all mankind kontra OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

2014/C 292/67

T-508/14. sz. ügy: 2014. július 6-án benyújtott kereset – Gas Natural SDG kontra Európai Bizottság

2014/C 292/68

T-509/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – Decal España kontra Bizottság

2014/C 292/69

T-515/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-34/13. sz. Alexandrou kontra Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen Christodoulos Alexandrou által 2014. július 9-én benyújtott fellebbezés

2014/C 292/70

T-516/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-140/12. sz. Alexandrou kontra Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen Christodoulos Alexandrou által 2014. július 9-én benyújtott fellebbezés

2014/C 292/71

T-450/04. RENV. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Bouygues és Bouygues Télécom kontra Bizottság

2014/C 292/72

T-359/11. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. július 3-i végzése – Makhlouf kontra Tanács

2014/C 292/73

T-185/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – HUK-Coburg kontra Bizottság

2014/C 292/74

T-302/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 20-i végzése – Torrefacção Camelo kontra OHIM – Lorenzo Pato Hermanos (Csomagolás díszítése)

2014/C 292/75

T-420/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – VHV kontra Bizottság

2014/C 292/76

T-421/12. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Württembergische Gemeinde-Versicherung kontra Bizottság

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 292/77

F-36/14. sz. ügy: 2014. április 18–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 292/78

F-40/14. sz. ügy: 2014. április 30–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 292/79

F-43/14. sz. ügy: 2014. április 14–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

2014/C 292/80

F-49/14. sz. ügy: 2014. május 22-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Parlament

2014/C 292/81

F-51/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – ZZ kontra EKSZ

2014/C 292/82

F-58/14. sz. ügy: 2014. június 23-án benyújtott kereset – ZZ kontra EMA

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!