spacer
  9. évfolyam 38. szám 2014.09.17.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtártárban

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A szerződések megerősítését szolgáló biztosítékok az új polgári törvénykönyvben

Jelen írásunkkal a szerződések megerősítését szolgáló biztosítékok (foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése) legfontosabb szabályaira hívjuk fel figyelmét.

A biztosítékok alkalmazása kiemelten fontos lehet a szerződésben, hiszen ez mérsékeli az üzleti kockázatot, teljesítésre ösztönöz és szerződésszegés esetén egyfajta garanciát jelent a károsult fél számára.
 
I.  A FOGLALÓ

A foglaló a felek megegyezésén alapuló, büntető jellegű szerződési biztosíték, amely a szerződés meghiúsulása esetén a szerződésszegő félre a foglaló összegével megegyező fizetési kötelezettséget ró. Ennek alapján a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.

A szerződés akkor hiúsulhat meg olyan okból, amelyért az egyik fél felelős, ha a meghiúsulás a fél szerződésszegő magatartásának következménye. Ha a fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét (pl. fizetési kötelezettségét nem teljesíti), felelős a szerződés meghiúsulásáért.

Tovább a teljes tartalomra


Piac és Profit konferencia

Ügyfélkezelés, a legfontosabb marketingeszköz

Működhet egy vállalat jó értékesítés nélkül?
 

Működhet egy vállalat jó értékesítés nélkül? Hogyan működik a sales személyesen, az interneten, e-mail-ben, adatbázisokon, közösségi oldalakon, webáruházakban? A Piac & Profit KKV-AKADÉMIA rendezvényén választ kap. Ügyfélkezelés, a legfontosabb marketingeszköz szeptember 24-én Budapesten. 

Időpont: 2014. szeptember 24. (szerda) 10.00-16.00
Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

A rendezvényt támogatja a BKIK XXVIII. Osztálya

Részletes program és regisztráció

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 37. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 499
Végelszámolás 137
Hivatalból való törlés 41

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 34
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1529

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 467 db.

A héten 11 967 cégnév, 2 969 székhelycím és 681 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 510 462 db.

Magyar Közlöny 124-126/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

124/2014. szeptember 10.

 

 

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2014.09.11.

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

 2015.01.01.

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

 2014.09.25.

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

 2014.09.13.

326/2014. (IX. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.09.10.

327/2014. (IX. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.09.10.

328/2014. (IX. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.09.10.

329/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.09.10.

330/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

331/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

332/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

333/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

334/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

335/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

336/2014. (IX. 10.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.09.10.

1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozat

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához szükséges forrás biztosításáról

 2014.09.10.

109/2014. (IX. 10.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.09.10.

110/2014. (IX. 10.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.09.10.

125/2014. szeptember 12.

 

 

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet

A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

 2014.10.01.

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001 .(I.17.) FVM rendelet módosításáról

 2014.09.15.

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

 2014.09.13.

111/2014. (IX. 12.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.09.12.

126/2014. szeptember 15.    
33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A „Somogyvár-Kupavár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2014.09.29.

8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

2014.10.01.

1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.09.16.

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

2014.09.16.

337/2014. (IX. 15.) KE határozat Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

2014.09.15.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. szeptember 9. 57. évfolyam, L 268

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 954/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Livarot [OEM])

A Bizottság 955/2014/EU (2014. szeptember 8.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanácsnak a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott 2014/648/EU, Euratom (2014. szeptember 5.) határozata

a Tanács javaslata alapján a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról

A Tanács 2014/649/EU (2014. szeptember 8.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/650/EU (2014. szeptember 8.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy máltai tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/651/EU (2014. szeptember 8.) határozata

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/652/EU (2014. szeptember 8.) határozata

a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/653/EU (2014. szeptember 8.) határozata

a Régiók Bizottsága két olasz tagjának és négy olasz póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/654/EU (2014. szeptember 8.) határozata

a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/655/EU (2014. szeptember 8.) határozata

a Régiók Bizottsága egy észt póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/656/EU (2014. szeptember 8.) határozata

a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

2014. szeptember 10. 57. évfolyam, L 269

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 956/2014/EU (2014. szeptember 9.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2014. szeptember 11. 57. évfolyam, L 270

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 957/2014/EU (2014. szeptember 10.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a montánsav-észterek (E 912) törlésével történő módosításáról

A Bizottság 958/2014/EU (2014. szeptember 10.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/657/EU (2014. szeptember 10.) végrehajtási határozata

az exportáló gyártók egy csoportjának és a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamarának a 2013/707/EU végrehajtási határozatban említett kötelezettségvállalás végrehajtásával kapcsolatos pontosításokra vonatkozó javaslatának elfogadásáról

2014. szeptember 12. 57. évfolyam, L 271

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 959/2014/EU (2014. szeptember 8.) rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

A Tanács 960/2014/EU (2014. szeptember 8.) rendelete

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

A Tanács 961/2014/EU (2014. szeptember 8.) végrehajtási rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 962/2014/EU (2014. augusztus 29.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pescabivona [OFJ])

A Bizottság 963/2014/EU (2014. augusztus 29.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Zázrivské vojky [OFJ])

A Bizottság 964/2014/EU (2014. szeptember 11.) végrehajtási rendelete

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a pénzügyi eszközökre vonatkozó általános feltételek tekintetében történő megállapításáról

A Bizottság 965/2014/EU (2014. szeptember 11.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/658/KKBP (2014. szeptember 8.) határozata

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

A Tanács 2014/659/KKBP (2014. szeptember 8.) határozata

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/660/EU (2014. szeptember 11.) végrehajtási határozata

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által a kis- és középvállalkozások számára nyújtott, felső határ nélküli garanciákat és értékpapírosítást célzó közös pénzügyi eszközökhöz nyújtott hozzájárulásokra vonatkozó finanszírozási megállapodás mintájáról

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/661/EU (2014. szeptember 10.) ajánlása

a 2- és 3-monoklórpropán-1,2-diol (2 és 3-MCPD), a 2- és 3-MCPD-zsírsavészterek és glicidil-zsírsavészterek élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről

A Bizottság 2014/662/EU (2014. szeptember 10.) ajánlása

az ópium-alkaloidoknak a szemes mákban és a szemes mákból készült termékekben való előfordulása megelőzését és csökkentését célzó bevált gyakorlatokról

 

Helyesbítések

Helyesbítés a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójában (EUBAM Libya) való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti részvételi megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, 2014. május 26-i 2014/451/EU tanácsi határozathoz (HL L 205., 2014.7.12.)
2014. szeptember 13. 57. évfolyam, L 272

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 966/2014/EU (2014. szeptember 12.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a kalcium-propionát specifikációi tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 967/2014/EU (2014. szeptember 12.) végrehajtási rendelete

a 37/2010/EU rendeletnek a „lufenuron” anyag tekintetében történő módosításáról

A Tanács 968/2014/EU (2014. szeptember 12.) végrehajtási rendelete

a Horvátország csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 170/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

A Bizottság 969/2014/EU (2014. szeptember 12.) rendelete

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kalcium-aszkorbát (E 302) és a nátrium-alginát (E 401) bizonyos feldolgozatlan gyümölcsben és zöldségben való használata tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 970/2014/EU (2014. szeptember 12.) végrehajtási rendelete

a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 677/2011/EU rendelet módosításáról

A Bizottság 971/2014/EU (2014. szeptember 12.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/663/EU (2014. szeptember 11.) ajánlása

a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről szóló 2013/711/EU ajánlás mellékletének módosításáról

 

Helyesbítések

Helyesbítés a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 257., 2014.8.28.)
2014. szeptember 13. 57. évfolyam, L 273

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 952/2014/EU (2014. szeptember 4.) végrehajtási rendelete

a magas patogenitású madárinfluenzával összefüggésben a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzéke Malajziára vonatkozó bejegyzése, valamint a baromfi, a naposcsibe, a keltetőtojás, a baromfihús, a tenyésztett laposmellű futómadár húsa és a tojás behozatalára előírt állat-egészségügyi bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról

2014. szeptember 8. 57. évfolyam, C 303
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 303/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 303/02

C-675/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-455/12. sz., Zoo Sport Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) és a Törvényszék előtti eljárásban beavatkozó K-2 Corp. ügyben 2013. október 16-án hozott ítélete ellen a Zoo Sport Ltd által 2013. december 16-án benyújtott fellebbezés

2014/C 303/03

C-676/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-453/12. sz., Zoo Sport Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) és a Törvényszék előtti eljárásban beavatkozó K-2 Corp. ügyben 2013. október 16-án hozott ítélete ellen a Zoo Sport Ltd által 2013. december 17-én benyújtott fellebbezés

2014/C 303/04

C-28/14. sz. ügy: A S±d Okręgowy w Częstochowie (Lengyelország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ryszard Pańczyk kontra Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

2014/C 303/05

C-101/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-389/13. sz., Brown Brothers Harriman & Co. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. december 9-én hozott végzése ellen a Brown Brothers Harriman & Co. által 2014. február 20-án benyújtott fellebbezés

2014/C 303/06

C-191/14. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Németország) által 2014. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Borealis Polyolefine GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

2014/C 303/07

C-192/14. sz. ügy: A Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Németország) által 2014. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OMV Refining & Marketing GmbH kontra Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

2014/C 303/08

C-226/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

2014/C 303/09

C-228/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DHL Hub Leipzig GmbH kontra Hauptzollamt Braunschweig

2014/C 303/10

C-229/14. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Verden (Németország) által 2014. május 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ender Balkaya kontra Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH

2014/C 303/11

C-241/14. sz. ügy: A Finanzgericht Baden Württemberg (Németország) által 2014. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Roman Bukovansky kontra Finanzamt Lörrah

2014/C 303/12

C-242/14. sz. ügy: A Landgericht Mannheim (Németország) által 2014. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH kontra Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel és Gerhard Vogel

2014/C 303/13

C-245/14. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2014. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Thomas Cook Belgium NV kontra Thurner Hotel GmbH

2014/C 303/14

C-251/14. sz. ügy: A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Balázs György kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

2014/C 303/15

C-255/14. sz. ügy: A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Robert Michal Chmielewski kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

2014/C 303/16

C-256/14. sz. ügy: A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2014. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

2014/C 303/17

C-257/14. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2014. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. van der Lans kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

2014/C 303/18

C-270/14. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-356/12. sz., Debonair Trading Internacional Lda kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. április 3-án hozott ítélete ellen a Debonair Trading Internacional Lda által 2014. június 3-án benyújtott fellebbezés

2014/C 303/19

C-274/14. sz. ügy: A Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spanyolország) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco de Santander S.A.

2014/C 303/20

C-276/14. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gmina Wrocław kontra Minister Finansów

2014/C 303/21

C-277/14. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2014. június 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PPUH STEHCEMP Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek sp. j. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

2014/C 303/22

C-278/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2014. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Enterprise Focused Solutions SRL kontra Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

2014/C 303/23

C-279/14. sz. ügy: A Landgericht Hannover (Németország) által 2014. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Catharina Smets, Franciscus Vereijken kontra TUIfly GmbH

2014/C 303/24

C-287/14. sz. ügy: A Gyulai Törvényszék (Magyarország) által 2014. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eurospeed Ltd kontra Szegedi Törvényszék

2014/C 303/25

C-288/14. sz. ügy: A Tribunalul Timiș (Románia) által 2014. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Silvia Ciup kontra Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara

2014/C 303/26

C-291/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-46/10. sz., Faci SpA kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 20-án hozott ítélete ellen a Faci SpA által 2014. június 12-én benyújtott fellebbezés

2014/C 303/27

C-293/14. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2014. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerhart Hiebler kontra Walter Schlagbauer

2014/C 303/28

C-295/14. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2014. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DOW Benelux és társai kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

2014/C 303/29

C-297/14. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2014. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dr. Rüdiger Hobohm kontra Benedikt Kampik Ltd & Co., Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien S. L.

2014/C 303/30

C-298/14. sz. ügy: A Conseil d’État (Belgium) által 2014. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alain Laurent Brouillard kontra Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, belga állam

2014/C 303/31

C-300/14. sz. ügy: A Hof van Beroep te Antwerpen (Belgium) által 2014. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Imtech Marine Belgium NV kontra Radio Hellenic SA

2014/C 303/32

C-301/14. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2014. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pfotenhilfe-Ungarn e.V. kontra Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

2014/C 303/33

C-306/14. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2014. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Agentsia „Mitnitsi” kontra „Biovet” AD

2014/C 303/34

C-312/14. sz. ügy: A Ráckevei Járásbíróság (Magyarország) által 2014. július 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banif Plus Bank Zrt. kontra Lantos Márton és Lantos Mártonné

2014/C 303/35

C-318/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 303/36

C-317/14. sz. ügy: 2014. július 2-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

2014/C 303/37

C-330/14. sz. ügy: A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2014. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –Szemerey Gergely kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

2014/C 303/38

C-331/14. sz. ügy: A Vrhovno sodiąče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2014. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma kontra Szlovén Köztársaság – Pénzügyminisztérium

2014/C 303/39

C-334/14. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2014. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – État belge kontra Nathalie De Fruytier

 

Törvényszék

2014/C 303/40

T-189/14. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. július 25-i végzése – Deza kontra ECHA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az ECHA birtokában lévő, a vállalkozás által valamely vegyi anyag használatának engedélyezése iránti kérelme keretében adott információkat tartalmazó dokumentumok — A dokumentumokhoz harmadik személy számára hozzáférést engedélyező határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)

2014/C 303/41

T-420/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – Wine in Black kontra OHIM – Quinta do Noval – Vinhos (Wine in Black)

2014/C 303/42

T-422/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – Viscas kontra Bizottság

2014/C 303/43

T-424/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – ClientEarth kontra Bizottság

2014/C 303/44

T-425/14. sz. ügy: 2014. június 11-én benyújtott kereset – ClientEarth kontra Bizottság

2014/C 303/45

T-441/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – Brugg Kabel és Kabelwerke Brugg kontra Bizottság

2014/C 303/46

T-444/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – Furukawa Electric kontra Bizottság

2014/C 303/47

T-445/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – ABB kontra Bizottság

2014/C 303/48

T-450/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Sumitomo Electric Industries és J-Power Systems kontra Bizottság

2014/C 303/49

T-451/14. sz. ügy: 2014. június 16-án benyújtott kereset – Fujikura kontra Bizottság

2014/C 303/50

T-453/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Pannonhalmi Főapátság kontra Parlament

2014/C 303/51

T-460/14. sz. ügy: 2014. július 18-án benyújtott kereset – AETMD kontra Tanács

2014/C 303/52

T-463/14. sz. ügy: 2014. június 24-én benyújtott kereset – Österreichische Post kontra Bizottság

2014/C 303/53

T-486/14. sz. ügy: 2014. június 25-én benyújtott kereset – Stavytskyi kontra Tanács

2014/C 303/54

T-507/14. sz. ügy: 2014. július 1-jén benyújtott kereset – Vidmar és társai kontra Európai Unió

2014/C 303/55

T-510/14. sz. ügy: 2014. július 3-án benyújtott kereset – Staywell Hospitality Group kontra OHIM – Sheraton International IP (PARK REGIS)

2014/C 303/56

T-513/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – GreenPack kontra OHIM (greenpack)

2014/C 303/57

T-514/14. sz. ügy: 2014. július 14-én benyújtott kereset – Hispavima kontra Bizottság

2014/C 303/58

T-519/14. sz. ügy: 2014. július 10-én benyújtott kereset – Grupo Morera & Vallejo és DSA kontra Bizottság

2014/C 303/59

T-520/14. sz. ügy: 2014. július 11-én benyújtott kereset – bd breyton-design kontra OHIM (RACE GTP)

2014/C 303/60

T-525/14. sz. ügy: 2014. július 13-án benyújtott kereset – Compagnie générale des établissements Michelin kontra OHIM – Continental Reifen Deutschland (XKING)

2014/C 303/61

T-526/14. sz. ügy: 2014. július 14-én benyújtott kereset – Matratzen Concord kontra OHIM – Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)

2014/C 303/62

T-528/14. sz. ügy: 2014. július 15-én benyújtott kereset – Information Resources kontra OHIM (Growth Delivered)

2014/C 303/63

T-529/14. sz. ügy: 2014. július 14-én benyújtott kereset – adp Gauselmann kontra OHIM (Multi Win)

2014/C 303/64

T-530/14. sz. ügy: 2014. július 11-én benyújtott kereset – Verein StHD kontra OHIM (fekete csomó ábrázolása)

2014/C 303/65

T-532/14. sz. ügy: 2014. július 17-én benyújtott kereset – Alsharghawi kontra Tanács

2014/C 303/66

T-539/14. sz. ügy: 2014. július 16-án benyújtott kereset – North Drilling kontra Tanács

2014/C 303/67

T-541/14. sz. ügy: 2014. április 18-án benyújtott kereset – Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris kontra OHIM – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)

2014/C 303/68

T-432/11., T-490/11., T-649/11., T-651/11., T-97/12., T-99/12–T-102/12. és T-446/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 12-i végzése – Makhlouf és társai kontra Tanács

2014/C 303/69

T-641/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 8-i végzése – Gemeente Bergen op Zoom kontra Bizottság

2014/C 303/70

T-28/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 25-i végzése – José Manuel Baena Grupo kontra OHIM – Neuman (egy ülő figura ábrázolása)

2014. szeptember 9. 57. évfolyam, C 304
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 304/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7281 – Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 304/02

Euroátváltási árfolyamok

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 304/03

Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o.,; HL C 207., 2008.8.14., 12. o.; HL C 331., 2008.12.21., 13. o.,; HL C 3., 2009.1.8., 5. o.,; HL C 64., 2009.3.19., 15. o.; HL C 198., 2009.8.22., 9. o.; HL C 239., 2009.10.6., 2. o.; HL C 298., 2009.12.8., 15. o.; HL C 308., 2009.12.18., 20. o.; HL C 35., 2010.2.12., 5. o.; HL C 82., 2010.3.30., 26. o.; HL C 103., 2010.4.22., 8. o.; HL C 108., 2011.4.7., 6. o.; HL C 157., 2011.5.27., 5. o.; HL C 201., 2011.7.8., 1. o.; HL C 216., 2011.7.22., 26. o.; HL C 283., 2011.9.27., 7. o.; HL C 199., 2012.7.7., 5. o.; HL C 214., 2012.7.20., 7. o.; HL C 298., 2012.10.4., 4. o.; HL C 51., 2013.2.22., 6. o.; HL C 75., 2013.3.14., 8. o.; HL C 77., 2014.3.15., 4. o.; HL C 118., 2014.4.17., 9. o.; HL C 200., 2014.6.28., 59. o.)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 304/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7344 – Warburg Pincus/Banco Santander/Coffer) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 304/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7384 – Helvetia/Nationale Suisse) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. szeptember 9. 57. évfolyam, C 304A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2014/C 304A/01

Nyílt pályázati felhívás — Adatmegjelenítő szerkesztő — Hivatkozási szám: EF-TA-14-02

2014/C 304A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése

2014. szeptember 9. 57. évfolyam, C 305

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 305/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 10. 57. évfolyam, C 306
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 306/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7362 – HIG/Aviapartner)

2014/C 306/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7368 – Riverstone/Carlyle/Hestya/HES)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 306/03

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 306/04

Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. május 21-i ülésén megfogalmazott véleménye az alábbi ügyre vonatkozó határozattervezetről: M.7009 – Holcim/Cemex West – Előadó: Egyesült Királyság

2014/C 306/05

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Holcim/Cemex West (M.7009)

2014/C 306/06

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. június 5.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT–megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: M.7009 – Holcim/Cemex West) (az értesítés a C(2014) 3649 számú dokumentummal történt)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 306/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7360 – 21st Century Fox/Apollo)
2014. szeptember 10. 57. évfolyam, C 307

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 307/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 11. 57. évfolyam, C 308
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 308/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7314 – Nordic Capital/Gina Tricot)

2014/C 308/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7230 – Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business)

2014/C 308/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7291 – Versalis/Novamont)

2014/C 308/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7374 – Bain Capital/Itochu/Bellsystems)
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 308/05

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 308/06

Pályázati felhívás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai közlekedési infrastruktúra területén a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram alapján (A Bizottság C(2014) 1919 határozata)

2014/C 308/07

Pályázati felhívások az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai közlekedési infrastruktúra területén a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó többéves munkaprogram alapján (A Bizottság C(2014) 1921 határozata)

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 308/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7358 – dnata/Stella) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 308/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7373 – Ortner/Strauss/UBM) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 308/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7363 – Areva Énergies Renouvelables/Gamesa Energía/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. szeptember 11. 57. évfolyam, C 309

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 309/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 12. 57. évfolyam, C 310

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 310/01

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, a 2014/658/KKBP tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a 961/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 310/02

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 310/03

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

2014/C 310/04

Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – a határidő meghosszabbítása – Tagállam által benyújtott kérelem
2014. szeptember 12. 57. évfolyam, C 311
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

  VÉLEMÉNYEK
 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

Az EGSZB 498. plenáris ülése (2014. április 29–30.)

2014/C 311/01

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Generáció- és kultúraközi intézkedések a más tagállamban munkát vállaló fiatal uniós polgárok társadalmi beilleszkedésének előmozdítására (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 311/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fiatalok foglalkoztathatósága – A képzés és az ágazati igények összehangolása megszorítások idején

2014/C 311/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az uniós ipari tevékenységek visszahelyezése az újraiparosítás keretében

2014/C 311/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Ipari szerkezetváltás az európai gyógyszeripari ágazatban

2014/C 311/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A kényszermunka elleni küzdelem Európában és a világban: Milyen szerep hárul az EU-ra? – Az EGSZB hozzájárulása a 2014. évi ILO-konferenciához (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 311/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fogyasztóvédelem és a túlzott eladósodottság megfelelő kezelése a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében (feltáró vélemény)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

Az EGSZB 498. plenáris ülése (2014. április 29–30.)

2014/C 311/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának:Az európai ipar „reneszánszáért”(COM(2014) 14 final)

2014/C 311/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendeletnek a gépjárművekből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése tekintetében történő módosításáról (COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD))

2014/C 311/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A szabad mozgás jogával élő uniós polgárok szavazati jogának megvonásából származó következmények kezelése (COM(2014) 33 final)

2014/C 311/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD))

2014/C 311/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD))

2014/C 311/12

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított szarvasmarhafélék, házisertés-fajták, juh- és kecskefélék, valamint lófélék klónozásáról (COM(2013) 892 final – 2013/0433 (COD)), Javaslat tanácsi irányelvre az állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozataláról COM(2013) 893 final – 2013/0434 (APP)), valamint Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az új élelmiszerekről (COM(2013) 894 final – 2013/0435 (COD))

2014/C 311/13

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye – A közlekedési törzshálózat kiépítése: Törzshálózati folyosók és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (COM(2013) 940 final)

2014. szeptember 12. 57. évfolyam, C 312

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 312/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. szeptember 12. 57. évfolyam, C 313

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 313/01

A Bizottság közleménye a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014/C 313/02

A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014. szeptember 13. 57. évfolyam, C 314
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 314/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7323 – Nordic Capital/GHD Verwaltung)

2014/C 314/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7327 – AdP/BBI/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 314/03

A Tanács általi kinevezések listája 2014. január–június (szociális terület)

 

Európai Bizottság

2014/C 314/04

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 314/05

Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. február 24-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39984 OPCOM/Román villamosenergia-tőzsde ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Magyarország

2014/C 314/06

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – OPCOM/Román villamosenergia-tőzsde (AT.39984)

2014/C 314/07

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. március 5.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: AT.39984 – OPCOM/Romanian Power Exchange) (az értesítés a C(2014) 1342 final számú dokumentummal történt)

2014. szeptember 15. 57. évfolyam, C 315
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 315/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 315/02

C-141/12. és C-372/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete (Rechtbank Middelburg, Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Y. S. (C-141/12. sz. ügy), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12. sz. ügy) kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12. sz. ügy), M. S. (C-372/12. sz. ügy) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — 2., 12. és 13. cikk — A „személyes adat” fogalma — Az érintett személy adathozzáféréshez való jogának terjedelme — A határozatot előkészítő adminisztratív dokumentumban szereplő, a tartózkodási engedély kérelmezőjére vonatkozó adatok és jogi elemzés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 8. és 41. cikk)

2014/C 315/03

C-295/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Telefónica SA, Telefónica de España SAU kontra Európai Bizottság, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (EUMSZ 102. cikk — Erőfölénnyel való visszaélés — A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai — Árprés — EUMSZ 263. cikk — A jogszerűség vizsgálata — EUMSZ 261. cikk — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A Charta 47. cikke — A hatékony bírói jogvédelem elve — Korlátlan felülvizsgálat — A bírság összege — Az arányosság elve — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

2014/C 315/04

C-335/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Saját források — Behozatali vámok utólagos beszedése — A tagállamok pénzügyi felelőssége — Nem exportált cukor többletkészletek)

2014/C 315/05

C-358/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici kontra Comune di Milano (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közbeszerzés — A 2004/18/EK irányelvben előírt küszöbértéket el nem érő szerződések — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Az arányosság elve — Az odaítélési eljárásból történő kizárás feltételei — Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó minőségi kiválasztási kritériumok — Társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségek — A „súlyos kötelezettségszegés” fogalma — A fizetendő és a megfizetett összegek közötti, 100 eurót vagy a fizetendő összegek 5 %-át meghaladó különbözet)

2014/C 315/06

C-421/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Fogyasztóvédelem — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK irányelv — Teljes harmonizáció — A szabad foglalkozások, fogorvosok és mozgásterapeuták kizárása — Az árcsökkentés hirdetésének módozatai — A mozgóárusítás meghatározott formáit korlátozó vagy tiltó nemzeti szabályozás)

2014/C 315/07

C-472/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics Srl kontra Agenzia delle Dogane di Milano (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2658/87/EGK rendelet — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 8471 és 8528 vámtarifaszám — Plazmaképernyők — Számítógépes képernyő funkciói — Potenciális televíziós képernyő funkció videókártya behelyezését követően)

2014/C 315/08

C-553/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Görög Köztársaság, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Fellebbezés — Verseny — EK 82. cikk és az EK 86. cikk (1) bekezdése — A Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak a lignitlelőhelyek feltárásával és kitermelésével kapcsolatban biztosított kiváltságos jogok fenntartása — E jogok gyakorlása — A lignitértékesítési piacon és a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon fennálló versenyelőny — Az erőfölény fenntartása, kiterjesztése vagy megerősítése)

2014/C 315/09

C-554/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Görög Köztársaság (Fellebbezés — Verseny — Az EK 86. cikk (3) bekezdése — A Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak a lignitlelőhelyek feltárásával és kitermelésével kapcsolatban biztosított kiváltságos jogok fenntartása — Jogsértés — Határozat — Az uniós joggal való összeegyeztethetetlenség — Későbbi határozat — Különös intézkedések — A jogsértés versenyellenes hatásainak feloldása — Megsemmisítés iránti kereset)

2014/C 315/10

C-600/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — Hulladékkezelés — 2008/98/EK, 1999/31/EK és 92/43/EGK irányelvek — Hulladéklerakó Zakynthos szigetén — Zakynthosi Tengeri Nemzeti Park — Natura 2000 hely — Caretta caretta tengeri teknős — A környezetvédelmi záradékok érvényességi idejének meghosszabbítása — Rendezési terv hiánya — Hulladéklerakó üzemeltetése — Működési zavarok — A hulladéklerakó telítettsége — Csurgalékvíz beszivárgása — A hulladék elégtelen lefedése és terítése — A hulladék kiterjedése)

2014/C 315/11

C-48/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nordea Bank Danmark A/S kontra Skatteministeriet (Adójogszabályok — Letelepedés szabadsága — Nemzeti nyereségadó — Csoportos adóztatás — A belföldi társaságok külföldi állandó telephelyei tevékenységének megadóztatása — A kettős adóztatás adóbeszámítás útján történő elkerülése (beszámítási módszer) — A korábban levont veszteségek adóköteles jövedelembe történő utólagos bevonása az állandó telephelynek olyan kapcsolt vállalkozásra történő átruházása esetén, amely felett az érintett tagállam nem gyakorol adóztatási joghatóságot)

2014/C 315/12

C-58/13. és C-59/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Consiglio Nazionale Forense [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) kontra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Személyek szabad mozgása — Az ügyvédi szakma gyakorlásának megkezdése — Az ügyvédi névjegyzékbe való bejegyzés megtagadásának lehetősége valamely tagállam olyan állampolgáraival szemben, akik az ügyvédi szakmai képesítést más tagállamban szerezték meg — Joggal való visszaélés)

2014/C 315/13

C-83/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 8-i ítélete (az Arbetsdomstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet kontra Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Tengeri szállítás — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 4055/86/EGK rendelet — Alkalmazhatóság az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államokból, illetve ilyen államokba történő, harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajóval végzett szállításokra — Egy ilyen állam kikötőiben folytatott szakszervezeti fellépések az e hajókon alkalmazott harmadik országbeli állampolgárok érdekében — E munkavállalók állampolgárságának, illetve e hajók lobogójának az uniós jog alkalmazhatóságára gyakorolt hatásának hiánya)

2014/C 315/14

C-126/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Leíró jelleg — Az ecoDoor szóvédjegy lajstromozásának megtagadása — Az áru egy részének jellemzője)

2014/C 315/15

C-138/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Naime Dogan kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EGK — Törökország társulási megállapodás — Kiegészítő jegyzőkönyv — A 41. cikk (1) bekezdése — Török állampolgárok családtagjainak tartózkodási joga — A tagállam területére beutazni kívánó családtagtól alapszintű nyelvtudás bizonyítását megkövetelő nemzeti szabályozás — Megengedhetőség — 2003/86/EK irányelv — Családegyesítés — A 7. cikk (2) bekezdése — Összeegyeztethetőség)

2014/C 315/16

C-141/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 17-i ítélete – Reber Holding GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Wedl & Hofmann GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Walzer Traum ábrás védjegy — A Walzertraum nemzeti szóvédjegy jogosultja általi felszólalás — A védjegy tényleges használata — Korábbi határozatok figyelmen kívül hagyása — Az egyenlő bánásmód elve)

2014/C 315/17

C-173/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Cour administrative d’appel de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maurice Leone, Blandine Leone kontra Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Szociálpolitika — EK 141. cikk — A női és férfi munkavállalók egyenlő díjazása — Azonnali nyugdíjfizetéssel járó előrehozott öregségi nyugdíj — A nyugdíj számítása szempontjából a szolgálati időre vonatkozó kedvezmény — Alapvetően a női közszolgálati alkalmazottaknak járó előnyök — Közvetett hátrányos megkülönböztetések — Objektív igazolás — Az állítólagos cél elérésére irányuló valódi törekvés — Koherencia a végrehajtásban — Az EK 141. cikk (4) bekezdése — A női közszolgálati alkalmazottak szakmai előmenetelében adódó hátrányok ellentételezésére irányuló intézkedések — Alkalmazhatatlanság)

2014/C 315/18

C-183/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Fazenda Pública kontra Banco Mais SA (Adózás — Héa — 77/388/EGK irányelv — A 17. cikk (5) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja — 19. cikk — Az előzetesen megfizetett adó levonása — Lízingügyletek — Vegyes felhasználású termékek és szolgáltatások — A levonandó héaösszeg megállapításának szabálya — Eltérést engedő rendszer — Feltételek)

2014/C 315/19

C-198/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Víctor Manuel Julian Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj kontra Puntal Arquitectura SL, Obras Alteamar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante (A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — 2008/94/EK irányelv — Hatály — A munkáltató kártérítéshez való joga valamely tagállammal szemben a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítására irányuló eljárás alatt a munkavállaló részére fizetett munkabérek alapján a munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítására irányuló kereset benyújtását követő 60. munkanapon túl — A kártérítéshez való jog hiánya semmis felmondás esetén — A munkavállaló kártérítéshez való jogának engedményezése munkáltatójának átmeneti fizetésképtelensége esetén — Semmis felmondással érintett munkavállalókkal szembeni megkülönböztetés — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Hatály — 20. cikk)

2014/C 315/20

C-213/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Consiglio di Stato [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Impresa Pizzarotti & C. Spa kontra Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 93/37/EGK irányelv — A még el nem készült épületek „bérbeadására irányuló egyoldalú kötelezettségvállalás” — Jogerős nemzeti bírósági határozat — A jogerő elvének a terjedelme uniós joggal összeegyeztethetetlen helyzetben)

2014/C 315/21

C-220/13. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 10-i ítélete – Kalliopi Nikolaou kontra Európai Unió Számvevőszéke (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A Számvevőszék mulasztásai — Kártérítés iránti kérelem — Az ártatlanság vélelmének elve — A jóhiszemű együttműködés elve — Hatáskörök — Előzetes vizsgálatok lefolytatása)

2014/C 315/22

C-244/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 10-i ítélete (a High Court of Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ewaen Fred Ogieriakhi kontra Minister for Justice and Equality, Íroszág, Attorney General, An Post (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — 16. cikk, (2) bekezdés — Az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak huzamos tartózkodási joga — A házastársak közös életének vége — Más élettársakkal történő azonnali letelepedés a folyamatos ötéves tartózkodási időszak alatt — 1612/68/EGK rendelet — 10. cikk, (3) bekezdés — Feltételek — Az uniós jog valamely tagállam általi megsértése — A szóban forgó jogsértés jellegének vizsgálata — Az előzetes döntéshozatalra utalás szükségessége)

2014/C 315/23

C-272/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Commissione Tributaria Regionale per la Toscana [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Equoland Soc. coop. arl kontra Dogane Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 2006/112/EK irányelv — A vámraktározási eljárástól eltérő raktározási eljárás hatálya alá vonandó termékek mentessége — A termékeknek a raktárba történő fizikai betárolására vonatkozó kötelezettség — Figyelmen kívül hagyás — A héa megfizetésére vonatkozó kötelezettség, függetlenül attól, hogy azt fordított adózás keretében már megfizették)

2014/C 315/24

C-307/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Helsingborgs tingsrätt [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belső piac — 98/34/EK irányelv — 8. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés — Információszolgáltatási eljárás a műszaki szabványok és szabályok terén — A „műszaki szabály” fogalma — Tojótyúkok — A műszaki szabály hatálybalépése tekintetében a végrehajtási időszak eredetileg előirányzott időtartamának lerövidítése — Közlési kötelezettség — Feltételek — Eltérő nyelvi változatok)

2014/C 315/25

C-325/13. P. – C-326/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Peek & Cloppenburg KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Peek & Cloppenburg KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Peek & Cloppenburg szóvédjegy — A Peek & Cloppenburg kereskedelmi név egy másik jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

2014/C 315/26

C-338/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marjan Noorzia kontra Bundesministerin für Inneres (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Családegyesítési jog — 2003/86/EK irányelv — 4. cikk, (5) bekezdés — Nemzeti szabályozás, amely szerint a családegyesítőnek és a házastársnak a 21. életévüket már a családegyesítési kérelem benyújtásának időpontjában be kell tölteniük — Összhangban álló értelmezés)

2014/C 315/27

C-358/13. és C-181/14. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Markus D. (C-358/13) és G. (C-181/14) elleni büntetőeljárások (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK irányelv — Hatály — A „gyógyszer” fogalmának értelmezése — Az élettani funkciók módosítására való alkalmasságon alapuló szempont terjedelme — Gyógynövényeken és kannabinoidokon alapuló termékek — Kizártság)

2014/C 315/28

C-391/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 10-i ítélete – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások — Olívaolaj — Szántóföldi növények — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az átalánykorrekció mértékének a kötelezettségszegés ismétlődése miatti emelése — A KAP reformjának az átalánykorrekcióra gyakorolt hatása — Arányosság — Az olajbogyó-termesztési FIR létrehozatalára szánt kiadások jellege)

2014/C 315/29

C-420/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Netto Marken Discount AG & Co. KG kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — A védjegybejelentésben megjelölt áruk és szolgáltatások beazonosítása — Az egyértelműség és a pontosság követelményei — Nizzai Osztályozás — Kiskereskedelem — Szolgáltatások összevonása)

2014/C 315/30

C-421/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 10-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Apple Inc. kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — 2. és 3. cikk — Védjegyoltalomban részesíthető megjelölések — Megkülönböztető képesség — Egy mintaüzlet („flagship store”) kialakításának tervrajzzal történő ábrázolása — Védjegyként történő lajstromozás az ilyen üzletben értékesítésre kínált árukkal kapcsolatos „szolgáltatások” tekintetében)

2014/C 315/31

C-438/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC BCR Leasing IFN SA kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Héa — 2006/112/EK irányelv — 16. és 18. cikk — Pénzügyi lízing — Lízingszerződés tárgyát képező vagyontárgyak — A szerződés felmondását követően e vagyontárgyak lízingtársaság általi visszaszerzésének elmaradása — Leltárhiányt képező vagyontárgyak)

2014/C 315/32

C-469/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Tribunale di Verona [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Shamim Tahir kontra Ministero dell’Interno, Questura di Verona (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2003/109/EK irányelv — 2. cikk, 4. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk, (1) bekezdés, és 13. cikk — „A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy EU tartózkodási engedélye” — A megadás feltételei — Az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző öt éven át a fogadó tagállamban való jogszerű és folyamatos tartózkodás — A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyhez családi kapcsolat révén kötődő személy — Kedvezőbb nemzeti rendelkezések — Joghatások)

2014/C 315/33

C-473/13. és C-514/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof, a Landgericht München I [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Adala Bero kontra Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate kontra Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó közös normák és eljárások — 16. cikk, (1) bekezdés — Kitoloncolás céljából elrendelt őrizet — Büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizet — A harmadik országbeli állampolgárok különleges idegenrendészeti fogdában történő elhelyezésének lehetetlensége — Az ilyen fogda hiánya abban a szövetségi tartományban, ahol a harmadik országbeli állampolgárt fogva tartják)

2014/C 315/34

C-474/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. július 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thi Ly Pham kontra Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó közös normák és eljárások — 16. cikk, (1) bekezdés — Kitoloncolás céljából elrendelt őrizet — Büntetés-végrehajtási intézetben történő őrizet — A büntetés-végrehajtás jogcímén fogvatartottakkal közös elhelyezés lehetősége, ha az őrizetbe vett harmadik országbeli állampolgár ebbe beleegyezik)

2014/C 315/35

C-480/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németroszág] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sysmex Europe GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tarifális besorolás — Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — 3204, 3212 és 3822 vámtarifaszám — A fehérvérsejtek elemzésére szánt, kémiai reakció és lézerfénnyel történő besugárzás hatására fluoreszkáló folyadék)

2014/C 315/36

C-481/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. július 17-i ítélete (az Oberlandesgericht Bamberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohammad Ferooz Qurbani elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július 28-i genfi egyezmény — 31. cikk — A tagállamba egy másik tagállamon keresztül beutazott harmadik országbeli állampolgár — Embercsempészek szolgáltatásainak igénybevétele — Jogellenes beutazás és tartózkodás — Hamisított útlevél bemutatása — Büntetőjogi szankciók — A Bíróság hatáskörének hiánya)

2014/C 315/37

1/14. sz. vélemény: A Máltai Köztársaság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem

2014/C 315/38

C-169/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. július 17-i ítélete (az Audiencia Provincial de Castellón [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — 7. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — Fogyasztókkal kötött szerződések — Jelzálogkölcsön-szerződés — Tisztességtelen feltételek — Jelzálogjog érvényesítése iránti végrehajtási eljárás — Jogorvoslati jog)

2014/C 315/39

C-264/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 26-i végzése (a Tribunal do Trabalho do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins kontra Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A közszféra bizonyos munkavállalói tekintetében munkabércsökkentést megállapító nemzeti szabályozás — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 315/40

C-552/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2014. június 19-i végzése – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az uniós finanszírozásból kizárt kiadások — a Görög Köztársaság által teljesített kiadások)

2014/C 315/41

C-71/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 15-i végzése – Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA, EMGA és EMVA — Az Európai Unió finanszírozásából kizárt költségek — A Görög Köztársaság költségei)

2014/C 315/42

C-102/13. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 3-i végzése – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Bizottsági határozat tagállami állandó képviselet részére való kézbesítésének érvényessége — E kézbesítés időpontjának meghatározása — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2014/C 315/43

C-370/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács tanács) 2014. június 19-i végzése (a Naczelny S±d Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Henryk Teisseyre és Jan Teisseyre kontra Minister Skarbu Państwa (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 18. cikk — Uniós polgárság — A hátrányos megkülönböztetés tilalma — Az érintett tagállam jelenlegi határain kívül hátrahagyott ingatlanok elvesztése címén járó jóvátétel — Állampolgárságra vonatkozó feltétel — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 315/44

C-427/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. július 17-i végzése (az Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emmeci Srl kontra Contral SpA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — a Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — EUMSZ 267. cikk — A „nemzeti bíróság” fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)

2014/C 315/45

C-450/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 19-i végzése – Donaldson Filtration Deutschland GmbH kontra ultra air GmbH, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az „ultrafilter international” szóvédjegy — Törlési kérelem — Joggal való visszaélés)

2014/C 315/46

C-459/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. július 17-i végzése (a Najvyąąí súd [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Milica ©iroká kontra Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A közegészség védelme — A kiskorú gyermekekre kötelező védőoltást előíró nemzeti szabályozás — A szülőknek e védőoltás megtagadásához való joga — EUMSZ 168. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 33. és 35. cikk — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 315/47

C-468/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i végzése – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — MOL Blue Card szóvédjegy — Felszólalás — A lajstromozás megtagadása)

2014/C 315/48

C-643/13 P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 17-i végzése – Melkveebedrijf Overenk BV és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — 1468/2006/EK rendelet — Illeték a tej- és tejtermékágazatban — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 315/49

C-654/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács tanács) 2014. július 17-i végzése (a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Héa — 2006/112/EK irányelv — 183. cikk — A héakülönbözet visszatérítése — Az uniós joggal ellentétesnek nyilvánított feltétel folytán ésszerű határidőn belül vissza nem igényelhető héa utáni késedelmi kamat fizetését kizáró nemzeti szabályozás — Az egyenértékűség elve)

2014/C 315/50

C-670/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. június 19-i végzése – The Cartoon Network, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Boomerang TV, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A BOOMERANG közösségi szóvédjegy bejelentése — Boomerang TV korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség)

2014/C 315/51

C-19/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 3-i végzése (a Sozialgericht Duisburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca kontra Stadt Kevelaer (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 94. cikke — Az alapeljárás ténybeli és jogszabályi hátterére, valamint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre történő válasz szükségességét igazoló indokokra vonatkozó elegendő pontosítások hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 315/52

C-45/14. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. június 19-i végzése – (a Fővárosi Ítélőtábla [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Balázs István és Papp Dániel elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alapvető jogok — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47., 50. és 54. cikk — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2014/C 315/53

C-92/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. július 3-i végzése (a Judecătoria Câmpulung [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran kontra SC Suport Colect SRL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv és 2008/48/EK irányelv — Időbeli és tárgybeli alkalmazhatóság — Románia Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően megvalósult tényállás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A hatáskör nyilvánvaló hiánya — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2014/C 315/54

C-22/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-63/13. sz., Three-N-Products Private Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. november 7-én hozott ítélete ellen a Three-N-Products Private Ltd által 2014. január 17-én benyújtott fellebbezés

2014/C 315/55

C-107/14. sz. ügy: A Commissione tributaria regionale della Lombardia (Olaszország) által 2014. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – 3D I srl kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

2014/C 315/56

C-262/14. sz. ügy: A Tribunalul Neamț (Románia) által 2014. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) és társai kontra Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

2014/C 315/57

C-280/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-117/10. sz., Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2014. március 28-án hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2014. június 9-én benyújtott fellebbezés

2014/C 315/58

C-283/14. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2014.június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CM Eurologistik GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg

2014/C 315/59

C-284/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

2014/C 315/60

C-294/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. június 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ADM Hamburg AG kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt

2014/C 315/61

C-299/14. sz. ügy: A Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Németország) által 2014. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen kontra Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

2014/C 315/62

C-304/14. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) által 2014. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for the Home Department kontra CS

2014/C 315/63

C-319/14. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. július 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B&S Global Transit Center BV kontra Staatsecretaris van Financiën

2014/C 315/64

C-321/14. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Colena AG kontra Karnevalservice Bastian GmbH

2014/C 315/65

C-322/14. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2014. július 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jaouad El Majdoub kontra CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

2014/C 315/66

C-323/14. sz. ügy: A Rechtbank Noord Holland (Hollandia) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Helm AG kontra Inspecteur van de Belangdienst/Douane, kantoor Totterdam Rijnmond

2014/C 315/67

C-325/14. sz. ügy: A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2014. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SBS Belgium NV kontra Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

2014/C 315/68

C-337/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elvira Mandl, Helmut Mandl kontra Condor Flugdienst GmbH

2014/C 315/69

C-358/14. sz. ügy: 2014. július 22-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

2014/C 315/70

C-360/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-198/12. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2014. május 14-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2014. július 24-én benyújtott fellebbezés

2014/C 315/71

C-578/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

2014/C 315/72

C-582/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

2014/C 315/73

C-584/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 5-i végzése – El Corte Inglés, S.A. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Emilio Pucci International BV

2014/C 315/74

C-86/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa, beavatkozók: Európai Parlament, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

2014/C 315/75

C-248/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 10-i végzése – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa, beavatkozók: Európai Parlament, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

2014/C 315/76

C-431/13. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2014. június 5-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vietnam Airlines Co. Ltd kontra Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

2014/C 315/77

C-442/13. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2014. június 18-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sarah Nagy kontra Marcel Nagy

2014/C 315/78

C-451/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. július 4-i végzése (Bundesgerichtshof előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gigaset AG kontra SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

2014/C 315/79

C-563/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 12-i végzése (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – UPC DTH Sàrl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2014/C 315/80

C-79/14. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. június 19-i végzése (a Landgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – TUIfly GmbH kontra Harald Walter

 

Törvényszék

2014/C 315/81

T-1/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i végzése – PPG és SNF kontra ECHA („Megsemmisítés iránti kereset — REACH — Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/82

T-271/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 10-i végzése – H kontra Tanács és társai („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — A bosznia-hercegovinai EUPM-hez kirendelt nemzeti tisztviselő — Átcsoportosításról hozott határozat — A Törvényszék hatáskörének hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/83

T-224/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 25-i végzése – Accorinti és társai kontra EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Gazdasági és monetáris politika — EKB — Nemzeti központi bankok — A görög államadósság átütemezése — A Görög Köztársaság által az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága — Az elfogadhatóság fenntartásához megfelelő hitelminőségi küszöb megőrzése — Fedezetminőség-javítás értékpapír-visszavásárlási rendszer formájában, a nemzeti központi bankok javára — Magánhitelezők — Bizonyos joghatásoknak a megtámadott jogi aktusnak való betudhatósága — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/84

T-268/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i végzése – Suwaid kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A szíriai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — Képviselet hiánya — A felperes tétlensége — Okafogyottság”)

2014/C 315/85

T-202/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Group'Hygiène kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Szakmai egyesület — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/86

T-217/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 5-i végzése – Saf-Holland kontra OHIM (INTEGRAL) (Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 315/87

T-223/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Cofresco Frischhalteprodukte kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/88

T-224/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Melitta France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/89

T-231/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Wepa Lille kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/90

T-232/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – SCA Hygiène Products kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/91

T-233/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Paul Hartmann kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/92

T-234/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Lucart France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/93

T-235/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Gopack kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/94

T-236/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – CMC France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/95

T-237/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – SCA Tissue France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/96

T-238/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Delipapier kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/97

T-243/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – ICT kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/98

T-244/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 7-i végzése – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezet — 94/62/EK irányelv — Csomagolás és csomagolási hulladék — 2013/2/EU irányelv — Rudak, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van feltekerve — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/99

T-288/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 26-i végzése – AK kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — A 2001/2002., 2004., 2005. és 2008. évre vonatkozó értékelési eljárás — Az előmeneteli jelentések késedelmes elkészítése — Nem vagyoni kár — Az előléptetésre való esély elvesztése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 315/00

T-305/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. június 13-i végzése – SACE és SACE BT kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — Az állami tulajdonú anyavállalata által a biztosítótársaság részére nyújtott tőkeinjekció — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetésüket elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)

2014/C 315/01

T-315/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 16-i végzése – Kompas MTS kontra Parlament és társai („Kártérítési kereset — A dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó irányelv osztrák jogba való átültetéséből eredő, állítólagosan elszenvedett kár — Dohánytermékek címkézése — Dohánytermékek behozatalával szembeni korlátozó intézkedések — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)

2014/C 315/02

T-356/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. július 14-i végzése – Lebedef kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Visszaminősítés — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 315/03

T-503/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 19-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 14. cikke — A törvényes bíró elve — A kereset mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan elutasítása első fokon — Telefaxon benyújtott, nem az ügyvéd saját kezű aláírását tartalmazó kérelem — A telefaxon benyújtott és a később benyújtott eredeti kérelem közötti azonosság hiánya — A kereset késedelmessége — Bizonyos összegnek az F-56/09. sz. ügyben viselt eljárási költségek egynegyede jogcímén történő megfizetésére irányuló kérelem — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)

2014/C 315/04

T-603/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 24-i végzése – Léon Van Parys kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Vámunió — A Bizottságnak a belga hatóságokhoz intézett, további információk iránti kérelme — A felperest e kérelemről tájékoztató levél — Megtámadható aktus — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/05

T-8/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Mogyi kontra OHIM (Just crunch it…) (Közösségi védjegy — A fellebbezési tanács határozatának visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 315/06

T-9/14. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – Mogyi kontra OHIM (Just crunch it…) (Közösségi védjegy — A fellebbezési tanács határozatának visszavonása — Okafogyottság)

2014/C 315/07

T-410/14 R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. június 20-i végzése – Wilders kontra Parlament és Tanács („Ideiglenes intézkedés — Európai Parlament — Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány — Európai parlamenti tagság és nemzeti parlamenti tagság összeférhetetlensége (kettős mandátum tilalma) — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Alaki követelmények megsértése — Az alapkereset nyilvánvaló elfogadhatatlansága — Elfogadhatatlanság”)

2014/C 315/08

T-390/14. sz. ügy: 2014. június 3-án benyújtott kereset – Établissement Amra kontra OHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

2014/C 315/09

T-395/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – Best-Lock (Europe) kontra OHIM -– Lego Juris (Játékfigura formája)

2014/C 315/10

T-396/14. sz. ügy: 2014. május 28-án benyújtott kereset – Best-Lock (Europe) kontra OHIM -– Lego Juris (Játékfigura formája)

2014/C 315/11

T-440/14. sz. ügy: 2014. június 13-án benyújtott kereset – Premo kontra OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

2014/C 315/12

T-462/14. sz. ügy: 2014. június 18-án benyújtott kereset – EEB kontra Bizottság

2014/C 315/13

T-475/14. sz. ügy: 2014. június 17-én benyújtott kereset – Prysmian és Prysmian cavi e sistemi kontra Bizottság

2014/C 315/14

T-548/14. sz. ügy: 2014. július 24-én benyújtott kereset – Spanyolország kontra Bizottság

2014/C 315/15

T-580/14. sz. ügy: 2014. augusztus 4-én benyújtott kereset – Aduanas y Servicios Fornesa kontra Bizottság

2014/C 315/16

T-420/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. május 22-i végzése – BSA kontra OHMI – Loblaws (PRÉSIDENT)

2014/C 315/17

T-337/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 4-i végzése – Seatech International és társai kontra Tanács és Bizottság

2014/C 315/18

T-557/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 20-i végzése – Elsid és társai kontra Bizottság

2014/C 315/19

T-419/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. június 27-i végzése – LVM kontra Bizottság

2014/C 315/20

T-621/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 26-i végzése – Pell Amar Cosmetics kontra OHIM – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu-Calinesti)

2014/C 315/21

T-651/13. sz. Ügy: A Törvényszék 2014. június 2-i végzése – Time kontra OHMI (InStyle)

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 315/22

F-5/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. június 2-i ítélete – Da Cunha Almeida kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — Verbális gondolkodási készséget mérő teszt — A versenyvizsga-kiírás jogellenességére alapított kifogás — Három nyelv közül a második nyelv választása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)

2014/C 315/23

F-26/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. július 8-i ítélete – Morgan kontra OHMI (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem)

2014/C 315/24

F-114/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. július 16-i végzése – Klar és Fernandez Fernandez kontra Bizottság (Közszolgálat — A Bizottság személyzeti bizottsága — Központi bizottság — A luxembourgi helyi személyzeti bizottságot a központi bizottságban képviselő tagok kijelölése — A helyi részleg egyik központi bizottságba kinevezett tagjának a helyi részleg általi visszahívása — A visszahívásról szóló határozat jogszerűsége elismerésének a kinevezésre jogosult hatóság általi megtagadása — Eljáráshoz fűződő érdek — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása — A panasz elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!