spacer
  9. évfolyam 34. szám 2014.08.19.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja című kiadványunk megrendelhető!

Dolgozzon a legfrissebb nagykommentárból!

2014. március 15-én jelentős változás történt a magyar jogrendszerben, hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, vagyis az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.). Bár a piacon már megjelentek kommentárok, ezek még nem számolhattak a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító jogszabályokkal. Az OPTEN Kft. Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelent négykötetes nagykommentárja azonban már ezeket a jogszabályokat is figyelembe veszi.

Bővebben

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 33. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 171
Végelszámolás 114
Hivatalból való törlés 33

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 19
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 871

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 369 db.

A héten 9 600 cégnév, 2 440 székhelycím és 555 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 511 533 db.

Magyar Közlöny 110-112/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

110/2014. augusztus 14.

 

 

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.08.15.

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 2014.08.15.

202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2014.08.15.

203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.15.

204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.08.15.

12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

 2014.10.01.

13/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

 2014.08.19.

298/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.08.14.

299/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.08.14.

300/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.14.

301/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.14.

302/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.14.

303/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.14.

304/2014. (VIII. 14.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.08.14.

1455/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről

 2014.08.15.

1456/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.08.14.

1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.08.14.

111/2014. augusztus 15.    
205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

2014.08.18.

206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2014.08.16.

207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2014.08.23.

208/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2014.08.16.

35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

2014.09.01.

1458/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

2014.08.15.

1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról

2014.08.15.

1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 2014. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásáról

2014.08.15.

1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Klebelsberg kastély felújítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2014.08.15.

1462/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítéséhez és tornaterem építéséhez szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.08.15.

1463/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

Az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2014.08.15.

1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015–2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

2014.08.15.

1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

2014.08.16.

1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

2014.08.15.

1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

2014.08.15.

100/2014. (VIII. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során nyújtandó befogadó nemzeti támogatásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2014.08.15.

101/2014. (VIII. 15.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2014.08.15.

102/2014. (VIII. 15.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról 2014.08.15.
103/2014. (VIII. 15.) ME határozat Főiskolai rektor felmentéséről

2014.08.15.

112/2014. augusztus 16.    
5/2014. (VIII. 16.) MEKH rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

2014.09.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. augusztus 12. 57. évfolyam, L 239
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 869/2014/EU (2014. augusztus 11.) végrehajtási rendelete

új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról

A Bizottság 870/2014/EU (2014. augusztus 11.) végrehajtási rendelete

a vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumokról

A Bizottság 871/2014/EU (2014. augusztus 11.) végrehajtási rendelete

a bizonyos állományok tekintetében 2014-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről

A Bizottság 872/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/525/EU (2013. március 20.) határozata

az Olaszország által a SACE BT S.p.A. vállalat javára 2004-ben és 2009-ben végrehajtott SA.23425 (11/C) (korábbi NN 41/10) intézkedésekről (az értesítés a C(2013) 1501. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/526/EU (2014. augusztus 6.) végrehajtási határozata

a művészeteket és bölcsészettudományt szolgáló digitális kutatási infrastruktúra európai kutatási infrastruktúra-konzorciumként (DARIAH ERIC) való létrehozásáról

  Helyesbítések
Helyesbítés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 311., 2001.11.28.)
2014. augusztus 13. 57. évfolyam, L 240

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás

az Európai Unió és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 873/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 874/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 875/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 876/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 877/2014/EU (2014. augusztus 8.) végrehajtási rendelete

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Bizottság 878/2014/EU (2014. augusztus 12.) végrehajtási rendelete

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diklórprop-P, a metkonazol és a triklopir hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 879/2014/EU (2014. augusztus 12.) végrehajtási rendelete

a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről

A Bizottság 880/2014/EU (2014. augusztus 12.) végrehajtási rendelete

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Cydia pomonella Granulovírus (CpGV) hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 881/2014/EU (2014. augusztus 12.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2014/527/EU (2014. július 9.) határozata

a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/22 határozat és az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/36 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2014/32)

 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2014/528/EU (2014. július 9.) iránymutatása

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/31)

2014. augusztus 13. 57. évfolyam, L 241

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 868/2014/EU (2014. augusztus 8.) rendelete

a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról

2014. augusztus 14. 57. évfolyam, L242

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 882/2014/EU (2014. július 31.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Torrone di Bagnara [OFJ])

A Bizottság 883/2014/EU (2014. augusztus 5.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Jamón de Serón [OFJ])

A Bizottság 884/2014/EU (2014. augusztus 13.) végrehajtási rendelete

az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 885/2014/EU (2014. augusztus 13.) végrehajtási rendelete

az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 886/2014/EU (2014. augusztus 13.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/529/EU (2014. augusztus 12.) határozata

a Belgium által a 89/686/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének értelmében egy hallásvédő füldugótípus végfelhasználóktól való visszahívása érdekében hozott intézkedésről (az értesítés a C(2014) 5670. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/530/EU (2014. augusztus 13.) végrehajtási határozata

az afrikai sertéspestis lettországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 305/13/COL (2013. július 10.) határozata

a Sjóvá biztosítótársaság (Izland) feltőkésítéséről

2014. augusztus 15. 57. évfolyam, L 243

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 887/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

az 1337/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, szőlőültetvényekre vonatkozó európai statisztikák továbbításának technikai formátumáról

A Bizottság 888/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról

A Bizottság 889/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

a 2454/93/EGK rendeletnek a meghatalmazott ügynök és az ismert szállító program, valamint az engedélyezett gazdálkodó program szerinti közös védelmi követelmények elismerése tekintetében történő módosításáról

A Bizottság 890/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

a metobromuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 891/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

az aminopiralid hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

A Bizottság 892/2014/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/531/EU (2014. augusztus 14.) végrehajtási határozata

a belső árnyékolókra vonatkozó EN 16433:2014 és EN 16434:2014 európai szabványnak, valamint a hasonló tárgyú EN 13120:2009+A1:2014 európai szabvány egyes rendelkezéseinek a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt általános biztonsági előírások tükrében való megfeleléséről és e szabványok hivatkozási adatainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről

2014. augusztus 12. 57. évfolyam, C 262

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 262/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 262/02

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 262/03

A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja

2014/C 262/04

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

2014/C 262/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 262/06

Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)

2014/C 262/07

Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)

2014/C 262/08

Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 262/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7316 – Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge)
2014. augusztus 12. 57. évfolyam, C 263

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 263/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 13. 57. évfolyam, C 264

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 264/01

Euroátváltási árfolyamok

2014/C 264/02

Az Összefonódásokkal Foglalkozó Tanácsadó Bizottság 2014. május 21-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland üggyel kapcsolatos határozattervezetről – Előadó: FINNORSZÁG

2014/C 264/03

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland (M.6992)

2014/C 264/04

A Bizottság határozatának összefoglalója (2014. május 28.) egy összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) (az értesítés a C(2014) 3561. Final számú dokumentummal történt)

2014. augusztus 13. 57. évfolyam, C 265

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 265/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 13. 57. évfolyam, C 266

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 266/01

Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2014/I.)

2014. augusztus 14. 57. évfolyam, C 267
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 267/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7261 – Goldman Sachs/Blackstone/Ipreo)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 267/02

Euroátváltási árfolyamok

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 267/03

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

2014/C 267/04

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

  V   Hirdetmények
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 267/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból és az Amerikai Egyesült Államokból származó, szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

2014/C 267/06

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, rozsdamentes acélból készült, hidegen síkhengerelt termékek behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 267/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7332 – BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia)

2014/C 267/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7340 – Ferrero International/Oltan Group)
2014. augusztus 14. 57. évfolyam, C 268

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 268/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. augusztus 15. 57. évfolyam, C 269

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 269/01

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 269/02

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!