spacer
  9. évfolyam 29. szám 2014.07.15.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Lábadozik a hazai építőipar

Az elmúlt három hónapban átlagosan több mint 550 építőipari cég szűnt meg havonta, mégis mintha kifelé lábalna az ágazat a válságból. Az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató szerint ugyanis a felszámolás nyomán megszűnő cégek száma harmadik hónapja csökken, ami azt mutatja, hogy a nagy cégfluktuáció ellenére egyre kevesebb cég búcsúzik a piactól adósságokat hátrahagyva.

 
Ha csak a megszűnéseket tekintjük, rossz időszakon van túl az építőipar, hiszen az év eleje óta 550 fölött stabilizálódott a havonta megszűnő cégek száma, amire korábban nem volt példa. „Egy alaposabb elemzés azonban azt mutatja, hogy az ágazat kilábalóban van a válságból, és van remény rá, hogy a magasépítésben is megindul a lassú bővülés” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezetője.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 28. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 376
Végelszámolás 180
Hivatalból való törlés 3

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1390

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 480 db.

A héten 13 716 cégnév, 3 712 székhelycím és 890 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 512 276 db.

Magyar Közlöny 92-94/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

92/2014. július 8.

 

 

2014. évi XXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.06.09.

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.06.09.

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

 2014.08.07.

Köm.5013/2014/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.07.08.

31/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

 2014.07.08.

32/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

 2014.07.08.

33/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.07.04.

34/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

 2014.07.04.

1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

Egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

 2014.07.09.

1372/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

Társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges további intézkedésekről

 2014.07.08.

1373/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.08.

1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

A DNS-profil meghatározások biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.08.

1375/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés" című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

 2014.07.08.

1376/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

A KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról

 2014.07.08.

85/2014. (VII. 8.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2014.07.08.

86/2014. (VII. 8.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2014.07.08.

87/2014. (VII. 8.) ME határozat

Kormánymegbízottak kinevezéséről

 2014.07.08.

93/2014. július 10.

 

 

2014. évi XXX. törvény

Egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

 2014.07.18.

2014. évi XXXI. törvény

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

 2014.07.11.

2014. évi XXXII. törvény

Egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról

 2014.07.15.

163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet

A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.07.11.

Knk.IV.37.446/2014/3. számú határozat

A Kúria határozata

 2014.07.10.

269/2014. (VII. 10.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2014.07.10.

1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

A Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

 2014.07.10.

1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú („53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak elvégzése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2014.07.10.

1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

A Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.07.10.

94/2014. július 14.    
2014. évi XXXIII. törvény Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

2014.07.15.

1380/2014. (VII. 14.) Korm. határozat

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat, valamint a ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat módosításáról

2014.07.14.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. július 8. 57. évfolyam, L 199

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 738/2014/EU (2014. július 3.) végrehajtási rendelete

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Limone di Rocca Imperiale (OFJ)]

A Bizottság 739/2014/EU (2014. július 7.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/435/EU (2014. július 4.) végrehajtási határozata

a Spanyolország által hozott, a madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedések vonatkozásában 2013-ban felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2014) 4437. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/436/EU (2014. július 4.) végrehajtási határozata

a Dánia által hozott, a madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedések vonatkozásában 2013-ban felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2014) 4439. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/437/EU (2014. július 4.) végrehajtási határozata

a Németország által hozott, a madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedések vonatkozásában 2013-ban felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2014) 4441. számú dokumentummal történt)

2014. július 9. 57. évfolyam, L 200

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 740/2014/EU (2014. július 8.) végrehajtási rendelete

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 741/2014/EU (2014. július 8.) végrehajtási rendelete

a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 26/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 742/2014/EU (2014. július 8.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/438/KKBP (2014. július 8.) határozata

az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

A Tanács 2014/439/KKBP (2014. július 8.) végrehajtási határozata

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról

A Bizottság 2014/440/EU (2014. július 7.) végrehajtási határozata

a 92/260/EGK és a 2004/211/EK határozattól a Franciaországban 2014-ben megrendezendő World Equestrian Games (Lovas Világjátékok) rendezvényen részt vevő egyes hímivarú törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatala tekintetében való eltérésről (az értesítés a C(2014) 4490. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/441/EU (2014. július 7.) végrehajtási határozata

a 2003/467/EK határozatnak Észtország enzootikus szarvasmarha-leukosistól hivatalosan mentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 4547. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/442/EU (2014. július 7.) végrehajtási határozata

a vadon élő sertésekben előforduló afrikai sertéspestis Litvánia és Lengyelország egyes területein történő felszámolására irányuló tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2014) 4551. számú dokumentummal történt)

  Helyesbítések
Helyesbítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelethez (HL L 344., 2001.12.28.) (Magyar nyelvű különkiadás, 18. fejezet, 01. kötet, 207. o.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös állásponthoz (HL L 344., 2001.12.28.) (Magyar nyelvű különkiadás, 18. fejezet, 01. kötet, 217. o.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 1169/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. július 25-i 714/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 201., 2013.7.26.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és módosításáról és a 2012/765/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. július 25-i 2013/395/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 201., 2013.7.26.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 714/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 10-i 125/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 40., 2014.2.11.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és módosításáról, valamint a 2013/395/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 10-i 2014/72/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 40., 2014.2.11.)
2014. július 10. 57. évfolyam, L 201

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 743/2014/EU (2014. július 9.) rendelete

a 601/2012/EU rendeletnek az elemzések minimális gyakoriságát meghatározó VII. melléklete felváltásáról

A Bizottság 744/2014/EU (2014. július 9.) végrehajtási rendelete

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Bœuf de Charolles (OEM)]

A Bizottság 745/2014/EU (2014. július 9.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 746/2014/EU (2014. július 9.) végrehajtási rendelete

a 969/2006/EK rendelettel megnyitott, a kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében 2014. június 27. és 2014. július 4. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/88/EU (2014. július 9.) irányelve

a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek kiszámítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/443/EU (2014. július 8.) határozata

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás által létrehozott állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottságban az Európai Unió nevében képviselendő, az eljárási szabályzatot érintő álláspontról

A Tanács 2014/444/EU, Euratom (2014. július 8.) határozata

egy helyettes bíró nevének az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke helyettesítő bíráinak a 2013/181/EU határozattal létrehozott listájáról történő törléséről

A Tanács 2014/445/EU (2014. július 8.) határozata

a Régiók Bizottsága két dán tagjának és hat dán póttagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/446/EU (2014. július 8.) határozata

a Régiók Bizottsága két olasz tagjának kinevezéséről

A Tanács 2014/447/KKBP (2014. július 9.) határozata

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2013/354/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/448/EU (2014. július 8.) végrehajtási határozata

a Lettországban előforduló afrikai sertéspestis vonatkozásában a 2014/178/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 4925. számú dokumentummal történt)

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 170/14/COL (2014. április 24.) határozata Izland 2014–2020 közötti regionális támogatási térképéről (Izland)
  Helyesbítések
Helyesbítés az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 363., 2006.12.20.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2011. október 21-i 1063/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 277., 2011.10.22.)
Helyesbítés a 2011/430/KKBP határozatnak a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tétele érdekében történő módosításáról szóló, 2011. október 21-i 2011/701/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 277., 2011.10.22.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 687/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 22-i 1375/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 343., 2011.12.23.)
Helyesbítés a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2011/430/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 22-i 2011/872/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 343., 2011.12.23.)
Helyesbítés az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg című, 2014. április 10-i 367/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 108., 2014.4.11.)
2014. július 10. 57. évfolyam, L 202

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 737/2014/EU (2014. június 24.) rendelete

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenil-fenol, klórmekvát, ciflufenamid, ciflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, foszetil, indoxakarb, izoprotiolán, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, foszmet, pikloram, propizamid, piriproxifen, saflufenacil, spinozad és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

2014. július 11. 57. évfolyam, L 203

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 747/2014/EU (2014. július 10.) rendelete

a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről, valamint a 131/2004/EK és az 1184/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 748/2014/EU (2014. július 10.) rendelete

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A Bizottság 749/2014/EU (2014. június 30.) végrehajtási rendelete

a tagállamok által az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási eljárásáról és felülvizsgálatáról

A Bizottság 750/2014/EU (2014. július 10.) végrehajtási rendelete

a sertésfélék Unióba való behozatala állat-egészségügyi követelményei tekintetében a sertések járványos hasmenésével kapcsolatos védekezési intézkedésekről

A Bizottság 751/2014/EU (2014. július 10.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/449/KKBP (2014. július 10.) határozata

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A Tanács 2014/450/KKBP (2014. július 10.) határozata

a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2011/423/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

  Helyesbítések
Helyesbítés az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. március 21-i 2011/172/KKBP tanácsi határozathoz (HL L 76., 2011.3.22.)
2014. július 11. 57. évfolyam, L 204

 

I   Jogalkotási aktusok

2014/432/EU, Euratom

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása

2014. július 12. 57. évfolyam, L 205

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításának hatálybalépéséről

A Tanács 2014/451/EU (2014. május 26.) határozata

a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójában (EUBAM Libya) való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti részvételi megállapodás aláírásáról és megkötéséről

 

Részvételi megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójában (EUBAM Libya) való részvételéről

 

RENDELETEK

A Tanács 753/2014/EU (2014. július 11.) végrehajtási rendelete

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 754/2014/EU (2014. július 11.) végrehajtási rendelete

a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) és a Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésének megtagadásáról

A Bizottság 755/2014/EU (2014. július 11.) végrehajtási rendelete

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az Európai Központi Bank 756/2014/EU (2014. július 8.) rendelete

a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról (EKB/2014/30)

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/452/EU (2014. július 8.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/453/EU (2014. július 8.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/454/EU (2014. július 8.) határozata

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról elfogadandó álláspontról

A Tanács 2014/455/KKBP (2014. július 11.) határozata

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

A Bizottság 2014/456/EU (2014. február 4.) határozata

a Spanyolország által végrehajtott SA.21817. (C 3/07.) (korábbi NN 66/06.) számú állami támogatásról Spanyol villamosenergia-tarifák: a fogyasztók (az értesítés a C(2014) 7741. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/457/EU (2014. február 4.) határozata

Spanyol villamosenergia-tarifák: az elosztók a Spanyolország által végrehajtott SA.36559. (C 3/07.) (korábbi NN 66/06.) számú állami támogatás (az értesítés a C(2013) 7743. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/458/EU (2014. július 9.) végrehajtási határozata

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2014) 4479. számú dokumentummal történt)

A Bizottság 2014/459/EU (2014. július 10.) határozata

a réztartalmú biocid termékek nem helyettesíthető felhasználás céljára történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2014) 4611. számú dokumentummal történt)

2014. július 14. 57. évfolyam, L 206

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke hivatalvezetőjének szóló szolgálati utasítások

 

Gyakorlati útmutató a felek részére az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke előtti bírósági eljárásról

2014. július 8. 57. évfolyam, C 213
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

  Tanács

2014/C 213/01

A Tanács következtetései a táplálkozásról és a testmozgásról

 

Európai Bizottság

2014/C 213/02

Euroátváltási árfolyamok

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 213/03

Pályázati felhívás az ECSEL Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján

2014/C 213/04

Pályázati felhívás az ECSEL Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 213/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7284 – Siemens/John Wood Group/Rolls-Royce Combined ADGT Business/RWG)

2014/C 213/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7261 — Goldman Sachs/Blackstone/Ipreo) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014. július 8. 57. évfolyam, C 214
 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

Az EGSZB 496. plenáris ülése (2014. február 26–27.)

2014/C 214/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Véleménye Kiegyensúlyozottabb területfejlesztés az EU-ban (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 214/02

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az integrált termelés az Európai Unióban (saját kezdeményezésű vélemény)

2014/C 214/03

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Az EU és Marokkó közötti kereskedelmi kapcsolatok (saját kezdeményezésű vélemény)

 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

Az EGSZB 496. plenáris ülése (2014. február 26–27.)

2014/C 214/04

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az egységes héabevallás tekintetében történő módosításáról COM(2013) 721 final – 2013/0343 (CNS)

2014/C 214/05

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EK rendelet módosításáról COM(2013) 554 final – 2013/0268 (COD)

2014/C 214/06

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén COM(2013) 654 final

2014/C 214/07

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat tanácsi ajánlásra a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről COM(2013) 857 final

2014/C 214/08

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról COM(2013) 761 final – 2013/0371 (COD)

2014/C 214/09

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról COM(2013) 769 final– 2013/0377 (COD)

2014/C 214/10

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye „Az Európai Bizottság közleménye – A 2014. évi éves növekedési jelentés”COM(2013) 800 final

2014/C 214/11

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról COM(2013) 932 final – 2010/0095 (COD)

2014. július 9. 57. évfolyam, C 215
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 215/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7243 – Amvest/NPM/Het Gastenhuis)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 215/02

Értesítés a 2014/439/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP tanácsi határozatban, valamint a 740/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó személy részére

 

Európai Bizottság

2014/C 215/03

Euroátváltási árfolyamok

 

Számvevőszék

2014/C 215/04

6/2014. sz. különjelentés: „Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergia-termeléshez nyújtott támogatás?”

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 215/05

Értesítés Dánia kormánya részéről a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv alapján

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 215/06

Felhívás pályázatok benyújtására és kapcsolódó tevékenységekre a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2014. évi munkaterve alapján

2014/C 215/07

Pályázati felhívás a bioalapú iparágak területén működő köz-magán társulás 2014. évi munkaprogramja keretében
 

Helyesbítések

2014/C 215/08

Helyesbítés az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében történő állami támogatások engedélyezéséhez – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (HL C 172., 2014.6.6.)
2014. július 9. 57. évfolyam, C 216

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 216/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. július 10. 57. évfolyam, C 217
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 217/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7226 – Carlyle/Traxys)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 217/02

A Tanács következtetései a gazdasági válságról és az egészségügyről

 

Európai Bizottság

2014/C 217/03

Euroátváltási árfolyamok

 

Számvevőszék

2014/C 217/04

8/2014. sz. különjelentés: „Eredményesen integrálta a Bizottság a termeléstől függő támogatást az egységes támogatási rendszerbe?”

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 217/05

Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat

2014/C 217/06

Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat

2014/C 217/07

Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat

2014/C 217/08

Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat

2014/C 217/09

Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 217/10

Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról

2014/C 217/11

Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára vonatkozó kiegyenlítő intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 217/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7309 – Bridgepoint/EdRCP)

2014/C 217/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7298 – UNIQA Insurance Group/UNIQA LIFE) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. július 10. 57. évfolyam, C 217A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 217A/01

Egységes Szanálási Testület — Álláshirdetés — Elnök — (COM/2014/10359)

2014/C 217A/02

Egységes Szanálási Testület — Álláshirdetés — Elnökhelyettes (Az Egységes Szanálási Alapért és a vállalati szolgáltatásokért felelős igazgató) — (COM/2014/10360)

2014/C 217A/03

Egységes Szanálási Testület — Álláshirdetés — Testületi tag (Stratégiai és Politikai Koordinációs Igazgató) — (COM/2014/10361)

2014/C 217A/04

Egységes Szanálási Testület — Álláshirdetés — Testületi tag (Szanálási Tervezési és Döntési Igazgató) — (COM/2014/10362)

2014/C 217A/05

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. július 10. 57. évfolyam, C 218

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 218/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. július 11. 57. évfolyam, C 219

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 219/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7233 – Allianz/Going Concern of Unipolsai Assicurazioni)

2014/C 219/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7249 – CVC/Parexgroup)

2014/C 219/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7312 – Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited)

2014/C 219/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7219 – Sonaci/DTS/Sonaci DT)

2014/C 219/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7188 – Remondis Nederland / SITA Recycling Services / JV)

2014/C 219/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7254 – LetterOne / RWE Dea)

2014/C 219/07

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7209 – Faurecia / Magneti Marelli / JV)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 219/08

Értesítés a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/449/KKBP tanácsi határozatban, illetve 748/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2014/C 219/09

Értesítés a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/450/KKBP tanácsi határozatban, illetve 747/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 219/10

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 219/11

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 515/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról (A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: www.edps.europa.eu)

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 219/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7272 – Fortum Corporation/OAO Gazprom/AS Eesti Gaas/AS Võrguteenus Valdus)

2014/C 219/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7303 – PTTGC/Vencorex) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. július 11. 57. évfolyam, C 219A

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2014/C 219A/01

CONS/AD/104 álláshirdetés

2014/C 219A/02

A HL C A „Versenyvizsga” áttekintése
2014. július 11. 57. évfolyam, C 220

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 220/01

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014/C 220/02

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló (EGT vonatkozású szöveg), 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében az európai szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2014. július 11. 57. évfolyam, C 221

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 221/01

Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

2014. július 12. 57. évfolyam, C 222
 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 222/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7115 – Kuraray/GLSV Business)

2014/C 222/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.7140 – Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill)

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 222/03

Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, a 2014/455/KKBP tanácsi határozattal módosított 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a(z) 753/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

 

Európai Bizottság

2014/C 222/04

Euroátváltási árfolyamok

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 222/05

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatról

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 222/06

Ajánlattételi felhívás az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) üzemeltetését biztosító partnerségi keretmegállapodás létrehozására az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből a közlekedési ágazatnak a 2014–2020 időszakra nyújtandó pénzügyi támogatást célzó többéves munkaprogram keretében

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 222/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7329 – SARIA/Teeuwissen/Jagero II) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 222/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7308 – Atos/Bull) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

2014/C 222/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7325 – ICG/KIRKBI/Minimax Viking Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

  Helyesbítések

2014/C 222/10

Helyesbítés az Europol-alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében az Europol által rögzített feltételek és eljárások ügyében hozott 1999. november 16-i Europol igazgatótanácsi határozat módosításáról szóló, 2014. április 18-i Europol igazgatótanácsi határozathoz (HL C 211., 2014.7.5.)

2014/C 222/11

Helyesbítés az Europol-alkalmazottaknak kifizetett bérekre és egyéb javadalmazásokra vonatkozó, Europol által fizetett adók tekintetében az Europol által rögzített feltételek és eljárások ügyében hozott 1999. november 16-i Europol igazgatótanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2014. április 18-i Europol igazgatói határozathoz (HL C 211., 2014.7.5.)
2014. július 14. 57. évfolyam, C 223
 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 223/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 223/02

C-178/14. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2014. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vario Tek GmbH kontra Hauptzollamt Düsseldorf

2014/C 223/03

C-182/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-604/11. és T-292/12. sz., Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. február 4-én hozott ítélete ellen a Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug által 2014. április 11-én benyújtott fellebbezés

2014/C 223/04

C-188/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid (Spanyolország) által 2014. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Pedro Ludeña Hormigos kontra Banco Santander, S.A.

2014/C 223/05

C-190/14. sz. ügy: 2014. április 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

2014/C 223/06

C-197/14. sz. ügy: Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2014. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – T. A. van Dijk kontra Staatssecretaris van Financiën

2014/C 223/07

C-201/14. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2014. április 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Smaranda Bara és társai kontra a Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elnöke, a Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), és az Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

2014/C 223/08

C-208/14. sz. ügy: Az Audiencia Provincial Navarra (Spanyolország) által 2014. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Antonia Valdivia Reche kontra Banco de Valencia S.A.

2014/C 223/09

C-217/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

2014/C 223/10

C-218/14. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2014. május 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly kontra Minister for Justice and Equality

2014/C 223/11

C-219/14. sz. ügy: Az Employment Tribunals, Birmingham (Egyesült Királyság) által 2014. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kathleen Greenfield kontra The Care Bureau Ltd

2014/C 223/12

C-223/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Spanyolország) által 2014. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tecom Mican S.L. kontra Man Diesel & Turbo SE

2014/C 223/13

C-225/14. sz. ügy: A Tribunal d’instance de Dieppe (Franciaország) által 2014. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Facet SA kontra Jean Henri

2014/C 223/14

C-239/14. sz. ügy: A Tribunal du travail de Liège (Belgium) által 2014. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Abdoulaye Amadou Tall kontra Centre public d’action sociale de Huy (CPAS de Huy)

2014/C 223/15

C-247/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-302/11. sz., HeidelbergCement AG kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a HeidelbergCement AG által 2014. május 22-én benyújtott fellebbezés

2014/C 223/16

C-248/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-306/11. sz., Schwenk Zement KG kontra Európai Bizottság ügyben 2014. március 14-én hozott ítélete ellen a Schwenk Zement KG által 2014. május 23-án benyújtott fellebbezés

 

Törvényszék

2014/C 223/17

T-167/14. sz. ügy: 2014. március 13-án benyújtott kereset – Søndagsavisen A/S kontra Európai Bizottság

2014/C 223/18

T-230/14. sz. ügy: 2014. április 15-én benyújtott kereset – Deutsche Edelstahlwerke kontra Bizottság

2014/C 223/19

T-235/14. sz. ügy: 2014. április 17-én benyújtott kereset –ArcelorMittal Hamburg és társai kontra Bizottság

2014/C 223/20

T-236/14. sz. ügy: 2014. április 16-án benyújtott kereset –Kronotex és társai kontra Bizottság

2014/C 223/21

T-237/14. sz. ügy: 2014. április 17-én benyújtott kereset –Steinbeis Papier kontra Bizottság

2014/C 223/22

T-240/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-73/12. sz., Bodson és társai kontra EBB ügyben 2014. február 12-én hozott ítélete ellen Jean-Pierre Bodson és társai által 2014. április 22-én benyújtott fellebbezés

2014/C 223/23

T-241/14. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-83/12. sz., Bodson és társai kontra EBB ügyben 2014. február 12-én hozott ítélete ellen Jean-Pierre Bodson és társai által 2014. április 22-én benyújtott fellebbezés

2014/C 223/24

T-258/14. sz. ügy: 2014. április 24-én benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

2014/C 223/25

T-259/14. sz. ügy: 2014. április 24-én benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

2014/C 223/26

T-260/14. sz. ügy: 2014. április 25-én benyújtott kereset – Vatenfall Europe Mining és társai kontra Bizottság

2014/C 223/27

T-263/14. sz. ügy: 2014. április 28-án benyújtott kereset – Hydro Aluminium Rolled Products és társai kontra Bizottság

2014/C 223/28

T-265/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset –Schumacher Packaging kontra Bizottság

2014/C 223/29

T-270/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset –Grupa Azoty ATT Polymers kontra Bizottság

2014/C 223/30

T-271/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset –Styron Deutschland kontra Bizottság

2014/C 223/31

T-272/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – P-D Glasseiden és társai kontra Bizottság

2014/C 223/32

T-274/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Lech-Stahlwerke kontra Bizottság

2014/C 223/33

T-275/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset –Drahtwerk St. Ingbert és társai kontra Bizottság

2014/C 223/34

T-276/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Flachglas Torgau és társai kontra Bizottság

2014/C 223/35

T-279/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Sabic Polyolefine kontra Bizottság

2014/C 223/36

T-280/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Ineos Manufacturing Deutschland és társai kontra Bizottság

2014/C 223/37

T-281/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Fels-Werke kontra Bizottság

2014/C 223/38

T-282/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Bayer MaterialScience kontra Bizottság

2014/C 223/39

T-283/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Advansa és társai kontra Bizottság

2014/C 223/40

T-285/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Wirtschaftsvereinigung Stahl és társai kontra Bizottság

2014/C 223/41

T-286/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Röchling Oertl Kunststofftechnik kontra Bizottság

2014/C 223/42

T-287/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Schaeffler Technologies kontra Bizottság

2014/C 223/43

T-288/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Energiewerke Nord kontra Bizottság

2014/C 223/44

T-289/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – H-O-T Servicecenter Nürnberg és társai kontra Bizottság

2014/C 223/45

T-291/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – egeplast international kontra Bizottság

2014/C 223/46

T-294/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Klemme kontra Bizottság

2014/C 223/47

T-295/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Autoneum Germany kontra Bizottság

2014/C 223/48

T-296/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Erbslöh kontra Bizottság

2014/C 223/49

T-297/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Walter Klein kontra Bizottság

2014/C 223/50

T-298/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Erbslöh Aluminium kontra Bizottság

2014/C 223/51

T-300/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Fricopan Back kontra Bizottság

2014/C 223/52

T-301/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset – Michelin Reifenwerke kontra Bizottság

2014/C 223/53

T-302/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Buderus Guss kontra Bizottság

2014/C 223/54

T-303/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Polyblend kontra Bizottság

2014/C 223/55

T-304/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Sun Alloys Europe kontra Bizottság

2014/C 223/56

T-305/14. sz. ügy: 2014. április 29-én benyújtott kereset – Vestolit kontra Bizottság

2014/C 223/57

T-306/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Polymer-Chemie kontra Bizottság

2014/C 223/58

T-307/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – TechnoCompound kontra Bizottság

2014/C 223/59

T-308/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Neue Halberg-Guss kontra Bizottság

2014/C 223/60

T-309/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Mat Foundries Europe kontra Bizottság

2014/C 223/61

T-310/14. sz. ügy: 2014. április 30-án benyújtott kereset – Fritz Winter Eisengießerei kontra Bizottság

2014/C 223/62

T-313/14. sz. ügy: 2014. május 5-én benyújtott kereset – Christian Dior Couture kontra OHIM (Térhatású ismétlődő motívum megjelenítése)

2014/C 223/63

T-318/14. sz. ügy: 2014. május 2-án benyújtott kereset –Vinnolit kontra Bizottság

2014/C 223/64

T-331/14. sz. ügy: 2014. május 12-én benyújtott kereset – Azarov kontra Tanács

2014/C 223/65

T-332/14. sz. ügy: 2014. május 12-én benyújtott kereset – Azarov kontra Tanács

2014/C 223/66

T-355/14. sz. ügy: 2014. május 30-án benyújtott kereset – STC kontra Bizottság

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 223/67

F-107/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. január 16-i ítélete – Guinet kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Nyugdíjrendszer — A nyugdíjjogosultság átvitele — A nyugdíjjogosultság átvitelének késedelmességéből eredő hátrányok kompenzálása — Az EBB nyugdíjrendszerétől eltérő nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság tényleges átvitelének feltétele — Az egyenlő bánásmód elve)

2014/C 223/68

F-130/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. május 22-i ítélete – CI kontra Parlament (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Eltartott gyermek után járó megkétszerezett támogatás — A személyzeti szabályzat 67. cikkének (3) bekezdése — Az elrendelés feltételei — Az európai ombudsman fellépését követően a felek között létrejött egyezség útján történő megoldás — Végrehajtás — Gondoskodási kötelezettség)

2014/C 223/69

F-151/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. január 30-i ítélete – Ohrgaard kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt, lakóhelyre vonatkozó feltétel — Fogalom — Nemzetközi szervezetben történő munkavégzés — A Bizottságnál eltöltött öt hónapos gyakorlat — Kizárás)

2014/C 223/70

F-60/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsának 2014. január 14-i végzése – Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Betegség miatti távollétek nyilvántartása — Jogosulatlan távolmaradás — Az éves szabadságból történő, a kinevezésre jogosult hatóság által elvégzett levonás — A kérelem elektronikus levélben történő előterjesztése — Az érintett tudomása a határozat létezéséről — Az elektronikus levél megnyitásának, és egy hiperlinkre történő kattintás útján a határozat tartalmáról történő tájékozódásnak az elmulasztása — Elfogadhatóság — Határidők — Azon időpont meghatározása, amelytől kezdve az érintett tudomást szerezhetett a határozat tartalmáról)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!