spacer
  9. évfolyam 13. szám 2014.03.25.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A Magyar Bankszövetség figyelemfelhívása fokozott cégadat-ellenőrzésre

A Magyar Bankszövetség 2014. március 21-i figyelemfelhívása szerint az utóbbi időkben elszaporodtak az olyan csalások, amelyek során az elkövetők a saját számlájukra térítenek el másnak szánt átutalásokat. A károk egyszerűen megelőzhetőek a cégek számlaszámainak ellenőrzésével.

A visszaélők a partnercég képviselőinek adják ki magukat, és – hamisan – arról tájékoztatják a fizetésre kötelezett vállalkozást, intézményt, hogy a kedvezményezett számlaszáma megváltozott, új számlaszámként pedig a saját számlaszámukat adják meg. A megtévesztett vállalkozás, intézmény által átutalt összegeket gyorsan továbbutalják – rendszerint külföldre.

Tovább a teljes cikkre


Piac és Profit konferencia

Ma már nem lehet piaci versenyben maradni saját webáruház nélkül. Ismerje meg és kövesse a legújabb trendeket! Hatékony webértékesítési technikák, trükkök, vevőcsalogató és megtartó módszerek 2014. április 17-én, az „Értékesítés a weben- a webáruház új trendjei” című konferencián.

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/webkereskedelem/

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 12. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 319
Végelszámolás 219
Hivatalból való törlés 72

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2324

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1 011 db.

A héten 13 358 cégnév, 3 936 székhelycím és 1 091 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma:

513 445 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések V.

A 12. heti hírlevélben megjelent Jogsegéd cikk folytatása...

A bíróság hitelező kérelmére indult eljárásban az adós fizetésképtelensége tárgyában a meghallgatáson vagy legkésőbb az első meghallgatást követő 15 napon belül dönt. A bíróság a végzést a feleknek a meghallgatáson vagy külön kézbesítő útján kézbesíti. Az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedését követően a bíróság egy munkanapon belül intézkedik a végzés Cégközlönyben történő közzétételéről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor (Cstv. 69. § (8) bekezdés). Ha az adós nem fizetésképtelen, az eljárást soron kívül megszüntető végzésben rendelkezni kell a rendkívüli moratórium megszűnéséről. A bíróság soron kívül intézkedik a jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételéről. A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli moratórium a végzés közzétételével megszűnik, kivéve ha az adós ellen folyamatban lévő másik felszámolási eljárásban a bíróság rendkívüli moratóriumról végzést tett közzé (Cstv. 69. § (9) bekezdés).

Az adós felszámolását elrendelő vagy az eljárást soron kívül megszüntető végzés ellen a fellebbezést a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül kell benyújtani. A fellebbezést a bíróság 5 munkanapon belül bírálja el (Cstv. 69. § (9a) bekezdés). A felszámolást elrendelő végzésnek utalnia kell arra is, és a közzétételnek tartalmaznia kell azt is, hogy az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik. A felszámolást elrendelő végzésben a bíróság a rendkívüli moratóriumot a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 90 napos időtartamra meghosszabbítja, amit a közzétételnek tartalmaznia kell (Cstv. 69. § (10) bekezdés).

A hitelezők és a munkavállalók részére az adós pénzügyi helyzetéről illetve a munkavállalókat érintő kérdésekről tájékoztatást csak a felszámoló adhat. A tájékoztatás megtagadható, amennyiben és ameddig az az eljárás célját veszélyeztetné. A felszámoló az általa kötendő szerződésekről szóló a tájékoztatást megtagadhatja, amennyiben és ameddig az az eljárás célját veszélyeztetné (Cstv. 69. § (11) bekezdés). A hitelezői követelések beszámíthatóságára a felszámolás kezdő időpontja helyett a rendkívüli moratórium közzétételének időpontja irányadó (Cstv. 69. § (12) bekezdés) Amennyiben a felszámolást a bíróság elrendeli, a rendkívüli moratórium időszaka alatt keletkezett és esedékessé vált, a rendkívüli vagyonfelügyelő (felszámoló) által jóváhagyott, illetve az általa jóváhagyott kötelezettségvállaláson alapuló, még ki nem fizetett tartozásokat a felszámoló a felszámolási költség részeként egyenlíti ki (Cstv. 69. § (13) bekezdés).

A felszámoló díjának megállapításakor a bíróság a felszámolás jogerős elrendelése előtti rendkívüli vagyonfelügyelői tevékenység munkaterhével arányosan a díjat magasabb összegben állapítja meg. A díjat az adós viseli, melyet felszámolási költségként kell elszámolni és megfizetni (Cstv. 69. § (14) bekezdés).  

2014. január 10.

Magyar Közlöny 40-42/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

40/2014. március 18.

 

 

85/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.19.

86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

A 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról

 2014.03.19.

4/2014. (III. 18.) MNB rendelet

A „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

 2014.03.20.

5/2014. (III. 18.) MNB rendelet

A szélfelirattal ellátott „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

 2014.03.20.

6/2014. (III. 18.) MNB rendelet

A „Mária aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2014.03.20.

24/2014. (III. 18.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról

 2014.03.21.

24/2014. (III. 18.) KIM rendelet

A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosításáról

 2014.03.19.

1/2014. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2014.03.18.

Köf.5075/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.03.18.

101/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

102/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

103/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

104/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

105/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

106/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

107/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

108/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

109/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

110/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

111/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

112/2014. (III. 18.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.03.18.

1145/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus közötti Megállapodásról

 2014.03.18.

1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 2014.03.18.

1147/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatoktól történő eltérő rendelkezésekről

 2014.03.18.

1148/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.18.

1149/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia működésének támogatásához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.18.

1150/2014. (III. 18.) Korm. határozat

A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2014.03.19.

41/2014. március 20.

 

 

87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól

 2014.03.21.

88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.28.

89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.03.25.

90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.23.

91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

Az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

 2014.03.21.

92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.21.

93/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

A Miracle Europe Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2014.03.21.

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

 2014.03.23.

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

A veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről

 2014.09.01.

22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

 2014.03.21.

4/2014. (III. 20.) HM rendelet

Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

 2014.03.21.

23/2014. (III. 20.) VM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

 2014.03.21.

8/2014. (III. 20.) AB határozat

Az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben az Alaptörvény II. cikkének és a B) cikk (1) bekezdésének értelmezéséről

 2014.03.20.

1001/2014. (III. 20.) ABTü. határozat

Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) ABTü. határozat módosításáról

 2014.03.21.

1151/2014. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

 2014.03.20.

1153/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2014.03.21.

1154/2014. (III. 20.) Korm. határozat

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok módosításáról

 2014.03.21.

1155/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.03.20.

1156/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.20.

1157/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról

 2014.03.20.

1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat

Az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.20.

1159/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.20.

1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A Madách év 2014. programsorozat keretében Alsósztregován, Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezésének támogatása, valamint a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.20.

1161/2014. (III. 20.) Korm. határozat

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

 2014.03.20.

28/2014. (III. 20.) ME határozat

A Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

29/2014. (III. 20.) ME határozat

Magyarország és Algéria között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

30/2014. (III. 20.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

31/2014. (III. 20.) ME határozat

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1996. április 26-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

32/2014. (III. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron átvezető, Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad') települések közötti közúti kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.03.20.

42/2014. március 21.    
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

2014.04.20.

95/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.22.

25/2014. (III. 21.) BM rendelet

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

2014.03.29.

25/2014. (III. 21.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

2014.03.22.

9/2014. (III. 21.) AB határozat

Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes szövegrészei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2014.03.21.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. március 19. 57. évfolyam, L 80

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 275/2014/EU (2014. január 7.) felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 276/2014/EU (2014. március 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  2014/148/EU
A Bizottság (2014. március 17.) végrehajtási határozata az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 1640. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2009. december 22-i 1284/2009/EU tanácsi rendelethez (  HL L 346., 2009.12.23.)
Helyesbítés az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 15-i 1032/2010/EU tanácsi rendelethez (  HL L 298., 2010.11.16.)
Helyesbítés a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelethez (  HL L 58., 2011.3.3.)
2014. március 19. 57. évfolyam, L 81

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 260/2014/EU (2014. január 24.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról
2014. március 20. 57. évfolyam, L 82

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 277/2014/EU (2014. március 19.) végrehajtási rendelete az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől a szlovén felségvizeken folytatott halászatban alkalmazott, „volantina” típusú vonóhálók telepítésének a parttól számított legkisebb távolsága és legkisebb mélysége tekintetében történő eltérésről
A Bizottság 278/2014/EU (2014. március 19.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek a robbanóanyagnyom-felderítés használatának egyértelműsítése, harmonizációja és egyszerűsítése érdekében történő módosításáról
A Bizottság 279/2014/EU (2014. március 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 280/2014/EU (2014. március 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2014. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 281/2014/EU (2014. március 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2014. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/43/EU (2014. március 18.) irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről szóló 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 2014/44/EU (2014. március 18.) irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/149/EU (2014. március 18.) végrehajtási határozata a Kínai Népköztársaságból származó és a Brosmann Footwear (HK/Hongkong) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan/Csungsan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou/Kuangcsou) Ltd, Risen Footwear (HK/Hongkong) Co Ltd és Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd által gyártott egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ismételt kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló végrehajtási rendeletre irányuló javaslat elutasításáról
A Bizottság 2014/150/EU (2014. március 18.) végrehajtási határozata a 66/402/EGK tanácsi irányelv értelmében a búza, árpa, zab és kukorica növényfajok populációinak forgalomba hozatala tekintetében bizonyos eltéréseket lehetővé tévő, határozott idejű kísérlet szervezéséről (az értesítés a C(2014) 1681. számú dokumentummal történt)
2014. március 20. 57. évfolyam, L 83

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 274/2014/EU (2014. március 14.) rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet litván nyelvi változatának helyesbítéséről
2014. március 20. 57. évfolyam, L 84

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 248/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 249/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) behozatalának tilalmáról, valamint az 1036/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 827/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 250/2014/EU (2014. február 26.) rendelete az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló program (Hercule III program) létrehozásáról és a 804/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU (2014. február 26.) rendelete az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 252/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 774/94/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházandó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló hatáskörök tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 253/2014/EU (2014. február 26.) rendelete az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 254/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 255/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU (2014. február 26.) rendelete az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 257/2014/EU (2014. február 26.) rendelete a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU (2014. február 26.) irányelve a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 136/2014/EU (2014. február 20.) határozata a Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében való részvételét lehetővé tevő szabályok és eljárások meghatározásáról
2014. március 21. 57. évfolyam, L 85

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 285/2014/EU (2014. február 13.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Unióban közvetlen, jelentős és előrelátható hatást kifejtő ügyletekre, valamint a szabályok és kötelezettségek kijátszásának megakadályozására alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 286/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 287/2014/EU (2014. március 20.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2014 2014/152/KKBP (2014. március 18.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről és az Atalanta/3/2013 határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2014/153/KKBP (2014. március 20.) határozata az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2014/154/EU (2014. március 19.) végrehajtási határozata a (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin sónak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 1683. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/155/EU (2014. március 19.) végrehajtási határozata a koriandermag-olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 1689. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/156/EU (2014. március 19.) végrehajtási határozata a kékúszójútonhal-állományok kelet-atlanti és földközi-tengeri halászatára, a kardhalállományok földközi-tengeri halászatára, valamint a szardínia- és szardellaállományok észak-adriai halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (az értesítés a C(2014) 1717. számú dokumentummal történt)
2014. március 21. 57. évfolyam, L 86

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 282/2014/EU (2014. március 11.) rendelete az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 283/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 284/2014/EU (2014. március 21.) végrehajtási rendelete az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/151/KKBP (2014. március 21.) végrehajtási határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat végrehajtásáról
2014. március 22. 57. évfolyam, L 87

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 288/2014/EU (2014. február 25.) végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés operatív programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az európai területi együttműködési célkitűzés együttműködési programjaira vonatkozó modell tekintetében alkalmazandó szabályokról
A Bizottság 289/2014/EU (2014. március 21.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foramszulfuron, azimszulfuron, jódszulfuron, oxaszulfuron, mezoszulfuron, flazaszulfuron, imazoszulfuron, propamokarb, bifenazát, klórprofám és thiobenkarb maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 290/2014/EU (2014. március 21.) végrehajtási rendelete a Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 által termelt endo-1,4-béta-xilanázt és endo-1,3(4)-béta-glükanázt tartalmazó készítmény baromfi, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az 1259/2004/EK, a 943/2005/EK, az 1206/2005/EK és a 322/2009/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: Adisseo France S.A.S.)
A Bizottság 291/2014/EU (2014. március 21.) végrehajtási rendelete az 1289/2004/EK rendeletnek a dekokinát takarmány-adalékanyagra vonatkozó várakozási idő és maradékanyag-határérték tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 292/2014/EU (2014. március 21.) végrehajtási rendelete a Trichoderma reesei (CBS 126897) által termelt 6-fitáz enzimet tartalmazó készítmény baromfi, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: ROAL Oy)
A Bizottság 293/2014/EU (2014. március 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/157/KKBP (2014. március 20.) határozata a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság (2014. március 20.) 2014/158/EU végrehajtási határozata a 2006/594/EK határozatnak a „konvergencia” célkitűzés keretében az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított kiegészítő allokációk tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1707. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/159/EU (2014. március 20.) végrehajtási határozata a 2006/593/EK határozatnak „a regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított kiegészítő allokációk tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 1708. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/160/EU (2014. március 20.) végrehajtási határozata a 95/408/EK tanácsi határozat alapján elfogadott, a tagállamok által egyes állati eredetű termékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények jegyzékeinek hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 1742. számú dokumentummal történt)
2014. március 22. 57. évfolyam, L 88

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 96. számú előírása Egységes rendelkezések a mezőgazdasági és erdészeti traktorokba, valamint a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt kompressziós gyújtású motoroknak a motor szennyezőanyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról
2014. március 19. 57. évfolyam, C 80
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 80/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2014. január 22.) a SEPA-átállás határidejének elhalasztásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról (CON/2014/3)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 80/02 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 80/03 A Bizottság nyilatkozata
2014/C 80/04 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2014. április 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 80/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. március 19. 57. évfolyam, C 80E
 

Tájékoztatások

2014/C 80 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. március 20. 57. évfolyam, C 81
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 81/01 A 2013/4108 sz. kötelezettségszegési eljárásra vonatkozó tájékoztatás
2014/C 81/02 Közlemény a termelt nyers tej mennyiségeinek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 149. cikkének (5) bekezdésében említett közzétételéről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 81/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 81/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 81/05 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014/C 81/06 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2014/C 81/07 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2014. január 1-jétől az EFTA-államokban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (A referencia- és leszámítolási kamatlábakról szóló állami támogatásokról szóló hatósági iránymutatásnak és a 2004. július 14-i 195/04/COL sz. hatósági határozatnak (  HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és 26. EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.) megfelelően közzétéve)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 81/08 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2014/C 81/09 A Hæstiréttur Íslands EFTA-Bíróság tanácsadói véleménye iránti 2013. október 8-i kérelme az Íslandsbanki hf. kontra Gunnar V. Engilbertsson ügyben (E-22/13. sz. ügy)
2014/C 81/10 A Verwaltungsgerichtshof, Fürstentum Liechtenstein 2013. október 21-én kelt, az EFTA-Bíróság tanácsadó véleménye iránti kérelme a Görög Tőkepiaci Bizottság ügyben (E-23/13. sz. ügy)
2014/C 81/11 A Héraðsdómur Reykjavíkur EFTA-Bíróság tanácsadói véleménye iránti 2013. november 5-i kérelme a Gunnar V. Engilbertsson kontra Íslandsbanki hf. ügyben (E-25/13. sz. ügy)
2014/C 81/12 A Hæstiréttur Íslands EFTA-Bíróság tanácsadói véleménye iránti 2013. november 14-i kérelme az Izland kontra Atli Gunnarsson ügyben (E-26/13. sz. ügy)
2014/C 81/13 A Bíróság végzése (2013. október 23.) az E-2/13. számú – Bentzen Transport AS kontra EFTA Felügyelő Hatóság ügyben (EGT-állam ellen a közbeszerzés terén elkövetett állítólagos kötelezettségszegés miatti eljárás megindításának elutasítása – Megtámadható intézkedések – Elfogadhatóság)
2014/C 81/14 A Bíróság végzése (2013. október 31.) az E-2/12. számú, INT, HOB-vín ehf. ügyben (Ítélet értelmezése – Tanácsadói vélemény – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kérelem)
2014/C 81/15 A Bíróság elnökének végzése (2013. november 12.) az E-22/13. számú – Íslandsbanki hf. kontra Gunnar V. Engilbertsson ügyben (Tanácsadói vélemény iránt benyújtott kérelem visszavonása)
2014. március 20. 57. évfolyam, C 81A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 81 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/277/14 – Tanácsos (AD 5) az ellenőrzés területén
2014. március 20. 57. évfolyam, C 81E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 81 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. március 21. 57. évfolyam, C 82
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 82/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7183 – Kendrick/Topaz/RPIF)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 82/02 A Tanács határozata (2014. március 18.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
2014/C 82/03 Értesítés az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP tanácsi határozatban és 270/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 82/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 82/05 Pályázati felhívás, 2013 – EAC/S11/13 – Erasmus+ program – A pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbítása (1. kulcsintézkedés – Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén) (  HL C 362., 2013.12.12.)
2014. március 21. 57. évfolyam, C 82E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2014/C 82 E/01 A Tanács 3/2014/EU álláspontja első olvasatban a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2014. február 20-án elfogadva
2014. március 21. 57. évfolyam, C 83
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 83/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 83/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 83/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 83/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. március 22. 57. évfolyam, C 84
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 84/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7023 – Publicis/Omnicom)
2014/C 84/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7163 – Societe Generale/Newedge Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 84/03 Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, a 2014/151/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, a 284/2014/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 84/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 84/05 A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 84/06 A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 84/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7000 – Liberty Global/Ziggo)
2014. március 22. 56. évfolyam, C 85
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 85/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 78., 2014.3.15.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 85/02 C-292/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. január 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Fellebbezés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének végrehajtása — Kényszerítő bírság — Megfizetés iránti felszólítás — A kötelezettségszegés eredetéül szolgáló nemzeti jogszabály hatályon kívül helyezése — A tagállam által a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítése érdekében hozott intézkedések Bizottság általi értékelése — Korlátok — A Bíróság és a Törvényszék közötti hatáskörmegosztás)
2014/C 85/03 C-67/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács tanács) 2014. január 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/91/EK irányelv — Az épületek energiahatékonysága — 3., 7. és 8. cikk — Hiányos átültetés)
2014/C 85/04 C-176/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. január 15-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association de médiation sociale kontra Union locale des syndicats CGT és társai (Szociálpolitika — 2002/14/EK irányelv — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 27. cikk — A munkavállalói képviselet létrehozásának a foglalkoztatott munkavállalók létszámának bizonyos küszöbértékekhez kötése — Küszöbértékek kiszámítása — Az uniós joggal ellentétes nemzeti szabályozás — A nemzeti bíróság szerepe)
2014/C 85/05 C-226/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Audiencia Provincial de Oviedo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Constructora Principado S.A. kontra José Ignacio Menéndez Álvarez (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződések — Ingatlan-adásvételi szerződés — Tisztességtelen feltételek — Értékelési szempontok)
2014/C 85/06 C-270/12. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2014. január 22-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (236/2012/EU rendelet — Short ügyletek és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontok — 28. cikk — Érvényesség — Jogalap — Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendkívüli körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatásköre)
2014/C 85/07 C-300/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Düsseldof-Mitte kontra Ibero Tours GmbH (Hozzáadottérték-adó — Az utazási irodák ügyletei — Utasoknak nyújtott árengedmények — A közvetítői tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások adóalapjának megállapítása)
2014/C 85/08 C-328/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ralph Schmid (Aletta Zimmermann vagyonfelügyelője) kontra Lilly Hertel (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — Fizetésképtelenségre alapított megtámadási kereset — Az alperes harmadik államban található lakóhelye — Az adós fő érdekeltségeinek központja szerinti tagállam bíróságának joghatósága)
2014/C 85/09 C-371/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 23-i ítélete (a Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enrico Petillo, Carlo Petillo kontra Unipol (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — A 72/166/EGK, 84/5/EGK, 90/232/EGK és 2009/103/EGK irányelv — Közlekedési baleset — Nem vagyoni kár — Kártérítés — Nemzeti rendelkezések, amelyek a közlekedési balesetek tekintetében a károsultak számára kevésbé kedvező, sajátos számítási módokat vezetnek be a polgári jogi felelősségre vonatkozó közös rendszer által előírtakhoz képest — Ezen irányelvekkel való összeegyeztethetőség)
2014/C 85/10 C-378/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nnamdi Onuekwere kontra Secretary of State for the Home Department (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — A 16. cikk (2) és (3) bekezdése — Az uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának huzamos tartózkodási joga — Ezen állampolgárok szabadságvesztés-büntetése időszakainak figyelembevétele)
2014/C 85/11 C-400/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Secretary of State for the Home Department kontra M. G. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja — Kiutasítással szembeni védelem — A tízéves időtartam számításának módja — A szabadságvesztés időtartamainak figyelembevétele)
2014/C 85/12 C-423/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Kammarrätten i Stockholm — Migratinsöverdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Flora May Reyes kontra Migratinsverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2004/38/EK irányelv — Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga — Harmadik állam olyan állampolgárának valamely tagállamban történő tartózkodáshoz való joga, aki e tagállamban tartózkodási joggal rendelkező személy közvetlen leszármazottja — Az „eltartott” személy fogalma)
2014/C 85/13 C-429/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siegfried Pohl kontra ÖBB Infrastruktur AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke — EUMSZ 45. cikk — 2000/78/EK irányelv — Az életkoron alapuló eltérő bánásmód — Referencia-időpont meghatározása magasabb fizetési fokozatba lépés céljából — Elévülési idő — A tényleges érvényesülés elve)
2014/C 85/14 C-481/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. január 16-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — UAB „Juvelta” kontra VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk — Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások — Azonos hatású intézkedések — Nemesfém tárgyak forgalomba hozatala — Fémjel — Az importáló tagállam szabályozásában előírt követelmények)
2014/C 85/15 C-558/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. január 23-i ítélete — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) OHIM kontra riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (korábban Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — WESTERN GOLD szóvédjegy — A WeserGold, Wesergold és WESERGOLD nemzeti, nemzetközi és közösségi szóvédjegyek jogosultjának felszólalása)
2014/C 85/16 C-45/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. január 16-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Andreas Kainz kontra Pantherwerke AG (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — A hibás termékekért való felelősség — Valamely tagállamban gyártott és más tagállamban eladott termék — A „hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet” fogalmának értelmezése — A kár bekövetkezésének helye)
2014/C 85/17 C-371/13. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Schuster & Co Ecologic SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu
2014/C 85/18 C-654/13. sz. ügy: A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
2014/C 85/19 C-656/13. sz. ügy: A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L kontra M, R és K
2014/C 85/20 C-658/13. sz. ügy: A Landgericht Hannover (Németország) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner kontra TUIfly GmbH
2014/C 85/21 C-665/13. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugália) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins kontra Via Directa — Companhia de Seguros SA
2014/C 85/22 C-666/13. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rohm Semiconductor GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld
2014/C 85/23 C-668/13. sz. ügy: Curtea de Apel Suceava (Románia) által 2013. december 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Casa Județeană de Pensii Botoșani kontra Evangeli Paraskevopoulou
2014/C 85/24 C-669/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-328/12. sz., Mundipharma GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. október 16-án hozott ítélete ellen a Mundipharma GmbH által 2013. december 16-án benyújtott fellebbezés
2014/C 85/25 C-672/13. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Magyarország) által 2013. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — OTP Bank Nyrt. kontra Magyar Állam és Magyar Államkincstár
2014/C 85/26 C-680/13. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Condor Flugdienst GmbH kontra Andreas Plakolm
2014/C 85/27 C-684/13. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Johannes Demmer kontra Fødevareministeriets Klagecenter
2014/C 85/28 C-691/13. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2013. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Les Laboratoires Servier SA kontra Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances
2014/C 85/29 C-5/14. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2014. január 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH kontra Hauptzollamt Osnabrück
2014/C 85/30 C-25/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) kontra Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) és társaik
2014/C 85/31 C-26/14. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. január 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Beaudout Père et Fils SARL kontra Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT és társaik
2014/C 85/32 C-29/14. sz. ügy: 2014. január 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2014/C 85/33 C-36/14. sz. ügy: 2014. január 24-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
 

Törvényszék

2014/C 85/34 T-642/13. sz. ügy: 2013. december 2-án benyújtott kereset — Wolverine International kontra OHIM — BH Stores (cushe)
2014/C 85/35 T-678/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — AEMN kontra Parlament
2014/C 85/36 T-679/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — AEMN kontra Parlament
2014/C 85/37 T-689/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — Bilbaína de Alquitranes és társai kontra Bizottság
2014/C 85/38 T-27/14. sz. ügy: 2014. január 10-én benyújtott kereset — Cseh Köztársaság kontra Bizottság
2014/C 85/39 T-30/14. sz. ügy: 2014. január 13-án benyújtott kereset — Laverana kontra OHIM (BIO-INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)
2014/C 85/40 T-79/14. sz. ügy: 2014. február 5-én benyújtott kereset — Secop kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 85/41 F-65/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 11-i ítélete — Armani kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás iránti jogosultság — Eltartott gyermek — A felperes házastársának gyermeke)
2014/C 85/42 F-73/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete — Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkajogviszony szerződéses jellege — Az EBB jutalmazási és az illetményt érintő előmeneteli rendszerének reformja)
2014/C 85/43 F-83/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. február 12-i ítélete — Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkajogviszony szerződéses jellege — Illetmény — Az EBB jutalmazási rendszerének reformja)
2014/C 85/44 F-97/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra FRA
2014/C 85/45 F-112/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA
2014/C 85/46 F-3/14. sz. ügy: 2014. január 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
2014/C 85/47 F-5/14. sz. ügy: 2014. január 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 85/48 F-6/14. sz. ügy: 2014. január 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 85/49 F-7/14. sz. ügy: 2014. január 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 85/50 F-8/14. sz. ügy: 2014. január 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra EBB

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Üzleti Navigátor Füzetsorozat
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

E-kommentár

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!