spacer
  9. évfolyam 7. szám 2014.02.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Megugrik a cégfluktuáció az első félévben

Egy átlagos januárhoz képest szokatlanul sok, az elmúlt félévhez képest viszont kevés cég szűnt meg 2014 első hónapjában. „A januári 2641 törlés bő tíz százalékkal kevesebb a 2013 második félévi havi átlagnál. Nem jó jel ugyanakkor, hogy még soha nem kezdődött ilyen rosszul az év” – vélik az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltatónál.

A tavaly januárinál 20 százalékkal több, az előző félévi átlagnál viszont 10 százalékkal kevesebb cég szűnt meg januárban Magyarországon – adta hírül az Opten. A céginformációs szolgáltató szerint a rendkívül rossz évkezdet és a többi cégstatisztikai adat arra enged következtetni, hogy idén minden korábbinál több, akár 40-45 ezer cég szűnhet meg Magyarországon.

Tovább a teljes cikkre


Piac és Profit konferencia

Piacbővítés exporttal. A hazai kkv-k esélyei az EU-n kívül

Az exporttevékenység új piaci távlatokat nyithat a kkv-k számára! Mi várja az exporttevékenységre, piacbővítésre kész kkv-kat a keleti térségekben, délen, dél-keleten, Ázsiában, Indokínában, Kínában stb.? Február 20-án Piacbővítés exporttal című, fórummal egybekötött konferenciánkon előadások, interaktív fórum és személyes konzultációs lehetőség várja a résztvevőket.

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/piacbovites-exporttal/

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 6. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 330
Végelszámolás 285
Hivatalból való törlés 57

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 24
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1879

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 658 db.

A héten 14 461 cégnév, 3 992 székhelycím és 956 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 797 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések II.

Az állami felszámolóra, annak foglalkoztatottjaira és felszámolóbiztosaira a Cstv-ben foglalt követelményeket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem tekinthető kizáró oknak, ha az adós részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, vagy ha az adós hitelezője az állam, a központi költségvetés, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja, államháztartási szervezet, részben vagy egészben az állam tulajdonában vagy tagságával működő szervezet (Cstv. 66. § (4) bekezdés). Az állami felszámoló a Cstv-ben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet nem végezhet, kivéve a kizárólagos vagy többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezeteknél végzett üzletviteli és egyéb tanácsadást, továbbá az említett gazdálkodó szervezetek tekintetében végelszámolói, vagyonrendezői tevékenységet, valamint a helyi önkormányzatok tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti pénzügyi gondnoki tevékenységet (Cstv. 66. § (5) bekezdés.

Az állami felszámolót, továbbá azt a felszámolót, amelyet külön törvények pénzügyi szervezetek felszámolására vagy végelszámolására kijelölnek, nem kell felvenni a felszámolói névjegyzékbe, de a felszámolónak, a felszámolóbiztosnak, továbbá a tevékenységében részt vevő felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyeknek az adatait és azok változását a felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási szerv nyilvántartja. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Az állami felszámolónak a tevékenységére vonatkozóan a felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási szerv hatósági ellenőrzést végez, súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés vagy mulasztás esetén az állami felszámolónál kezdeményezi a felszámolóbiztos vagy az állami felszámoló foglalkoztatottjai, vezető tisztségviselői felelősségre vonását, felmentését, továbbá a felszámolóbiztost 300 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja. A bírság kiszabása során a hatóság figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét (Cstv. 66. § (6) bekezdés).

Az állami felszámoló felmentésének súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés miatt vagy a hitelezők több, mint a fele kérelmére nincs helye, de a bíróság az állami felszámolót vagy a felszámolóbiztost az e törvényben meghatározott kötelezettségeinek megszegése vagy elmulasztása esetén pénzbírsággal sújthatja, melynek összege legfeljebb 900 000 forint lehet. A bírság kiszabása során a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét, a hitelezők érdekeinek veszélyeztetését vagy sérelmét (Cstv. 66. § (7) bekezdés).

Amennyiben az állami felszámoló felszámolóbiztosa az intézkedése ellen benyújtott kifogásnak helyt adó végzésnek nem tesz eleget, új felszámoló kijelölésének nincs helye, és a bíróság a felszámolóbiztost legfeljebb 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, kötelezheti a felszámolót új felszámolóbiztos kijelölésére, továbbá csökkentheti az állami felszámoló díját. A bírság kiszabása során, illetve a díj csökkentésekor a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy a jogszabálysértő intézkedés súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét, a hitelezők érdekeinek veszélyeztetését vagy sérelmét (Cstv. 66. § (8) bekezdés).  

2014. január 10.

Magyar Közlöny 15-17/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

15/2014. február 6.

 

 

23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.07.

24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet

Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.07.

1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

 2014.02.12.

4/2014. (II. 6.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2014.02.07.

5/2014. (II. 6.) NFM rendelet

A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

 2014.02.07.

6/2014. (II. 6.) VM rendelet

A termésbecslésről

 2014.02.07.

7/2014. (II.6.) VM rendelet

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

 2014.02.07.

8/2014. (II. 6.) VM rendelet

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.07.

2/2014. (II. 6.) OGY határozat

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

 2014.02.03.

3/2014. (II. 6.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2014.02.03.

22/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

23/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

24/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

25/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

26/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

27/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2014.02.06.

28/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

29/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

30/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

31/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

32/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

33/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

34/2014. (II. 6.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2014.02.06.

1034/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.06.

1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.02.06.

1036/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.06.

1037/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.06.

1038/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.06.

1039/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról

 2014.02.06.

1040/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

 2014.02.06.

1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosítószámú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.06.

18/2014. (II. 6.) ME határozat

A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

 2014.02.06.

16/2014. február 7.    
25/2014. (II. 7.) Korm. rendelet Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról

2014.02.15.

26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2014.02.08.

9/2014. (II. 7.) BM rendelet

Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

2014.02.08.

9/2014. (II. 7.) VM rendelet

A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

2014.02.10.

4/2014. (II. 7.) OGY határozat A Jászkun önmegváltás emléknapjáról

2014.02.08.

5/2014. (II. 7.) OGY határozat A Magyar Ápolók Napjáról

2014.02.07.

6/2014. (II. 7.) OGY határozat

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat módosításáról

2014.02.08.

1042/2014. (II. 7.) Korm. határozat

Az Oroszországi Föderációban és az Azerbajdzsáni Köztársaságban történő vízumkiadással kapcsolatos egyes feladatokról

2014.02.07.

1043/2014. (II. 7.) Korm. határozat

A Magyar Köztársaságnak az Európai Bíróság előtti képviseletéről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 1084/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

2014.02.08.

1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat A Piacfelügyeleti Munkacsoportról

2014.02.10.

1045/2014. (II. 7.) Korm. határozat

A BorsodChem Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2014.02.07.

1046/2014. (II. 7.) Korm. határozat

A József Attila Színház támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.02.07.

1047/2014. (II. 7.) Korm. határozat A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

2014.02.08.

1048/2014. (II. 7.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

2014.02.07.

1049/2014. (II. 7.) Korm. határozat

Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását (ELI-ALPS) célzó nagyprojekt 2. fázisához szükséges forráskeret módosításáról

2014.02.07.

1050/2014. (II. 7.) Korm. határozat

A KÖZOP-4.5.0-09-11/2012-0003 azonosító számú („A Budapesti Szabadkikötő intermodális fejlesztése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, és támogatásának jóváhagyásáról

2014.02.07.

1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről

2014.02.07.

19/2014. (II. 7.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

2014.02.07.

20/2014. (II. 7.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a polgári ügyekben nyújtandó jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

2014.02.07.

17/2014. február 7.

 

 

27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet

Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2014.02.08.

5/2014. (II. 7.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 2014.02.15.

35/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

36/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

37/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

38/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

39/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

40/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

41/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

42/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

43/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

44/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

45/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

46/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

47/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

48/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

49/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

50/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

51/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

52/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2014.02.07.

53/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.02.07.

54/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2014.02.07.

55/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2014.02.07.

56/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

 2014.02.07.

57/2014. (II. 7.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2014.02.07.

58/2014. (II. 7.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.02.07.

59/2014. (II. 7.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.02.07.

60/2014. (II. 7.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2014.02.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. február 5. 57. évfolyam, L 34

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 101/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete az L-tirozin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 102/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 103/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2014. február 5. 57. évfolyam, L 35

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 87/2014/EU (2014. január 31.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, butralin, klórtoluron, daminozid, izoproturon, pikoxistrobin, pirimetanil és trinexapac maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
2014. február 6. 57. évfolyam, L 36

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 104/2014/EU (2014. január 23.) rendelete az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LNO területen folytatott, sárgafarkú lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 105/2014/EU (2014. január 23.) rendelete a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 106/2014/EU (2014. február 3.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, rájaalakúakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 107/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete a kobalt-klorid-hexahidrát, a kobalt-nitrát-hexahidrát és a kobalt-szulfát-monohidrát takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról és az 1334/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 108/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete a kálium-tiocianát hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról
A Bizottság 109/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/56/EU (2014. január 28.) határozata a Horvátországban fennálló túlzott hiányról
A Bizottság 2014/57/EU (2014. február 4.) határozata Magyarországnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervre vonatkozó értesítéséről (az értesítés a C(2014) 502. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/58/EU (2014. február 4.) végrehajtási határozata egy difenakumot tartalmazó biocid termékre vonatkozó engedély tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2014) 496. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/59/EU (2014. február 5.) határozata a kiskereskedelmi forgalomban kapható lézergyártmányokra vonatkozó európai szabványok által az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint teljesítendő biztonsági előírásokról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó egészségügyi bizonyítványminta, valamint a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 29-i 2013/445/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (HL L 233., 2013.8.31.)
2014. február 6. 57. évfolyam, L 37

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 100/2014/EU (2014. február 5.) rendelete a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról szóló 748/2009/EK rendelet módosításáról
2014. február 7. 57. évfolyam, L 38

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/60/EU (2014. január 28.) határozata az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 110/2014/EU (2013. szeptember 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról
A Bizottság 111/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 112/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 113/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 114/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 115/2014/EU (2014. február 4.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 116/2014/EU (2014. február 6.) végrehajtási rendelete a kálium-jodid hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról
A Bizottság 117/2014/EU (2014. február 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/19/EU (2014. február 6.) végrehajtási irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 2014/20/EU (2014. február 6.) végrehajtási irányelve az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról
A Bizottság 2014/21/EU (2014. február 6.) végrehajtási irányelve a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/61/EU (2014. február 5.) végrehajtási határozata a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2014) 493. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/62/EU (2014. február 6.) végrehajtási határozata a Diabrotica virgifera Le Conte Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2003/766/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 467. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/63/EU (2014. február 6.) ajánlása a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte unióbeli területeken való megerősített előfordulása esetén a visszaszorítására alkalmazandó intézkedésekről
2014. február 8. 57. évfolyam, L 39

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 118/2014/EU (2014. január 30.) végrehajtási rendelete az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1560/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 119/2014/EU (2014. február 7.) rendelete a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasználható krómmal dúsított élesztő és az élelmiszerekhez hozzáadható króm(III)-laktát-trihidrát tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 120/2014/EU (2014. február 7.) végrehajtási rendelete az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól szóló 1981/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 121/2014/EU (2014. február 7.) végrehajtási rendelete az L-szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 122/2014/EU (2014. február 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 123/2014/EU (2014. február 7.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2014. február 3. és 4. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2014. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/68/EU (2014. január 28.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló, 1999/70/EK határozatnak a Latvijas Banka külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2014/69/EU (2014. február 6.) határozata bizonyos közös repülésbiztonsági szabályoktól való eltérésnek a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkének (6) bekezdése alapján Svédország és az Egyesült Királyság számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 559. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/70/EU (2014. január 22.) ajánlása a szénhidrogének (például palagáz) masszív hidraulikus rétegrepesztéssel való feltárására és kitermelésére vonatkozó minimumelvekről
2014. február 11. 57. évfolyam, L 40

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/71/KKBP (2013. november 18.) határozata az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, a Chilei Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
  Megállapodás az Európai Unó és a Chilei Köztársaság között a Chilei Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 124/2014/EU (2014. február 10.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Tanács 125/2014/EU (2014. február 10.) végrehajtási rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 714/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 126/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Paprika ®itava / ®itavská paprika (OEM)]
A Bizottság 127/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Jamón de Teruel/Paleta de Teruel (OEM)]
A Bizottság 128/2014/EU (2014. február 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Gofio Canario (OFJ)]
A Bizottság 129/2014/EU (2014. február 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/18/EU (2014. január 29.) irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/72/KKBP (2014. február 10.) határozata a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és módosításáról, valamint a 2013/395/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2014/73/KKBP (2014. február 10.) határozata az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR RCA)
A Tanács 2014/74/KKBP (2014. február 10.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról
2014. február 5. 57. évfolyam, C 33
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 33/01 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2014/C 33/02 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2014. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 33/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 33/04 A Bizottság határozata (2014. február 3.) a 2013. évben Európai Örökség címet elnyerő helyszínek kijelöléséről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 33/05 A 612/2009/EK rendelet VIII. melléklete értelmében a tagállamok által elismert nemzetközi ellenőrző és felügyelő szervek (a továbbiakban: „felügyelő szervek”) jegyzéke (E jegyzék az  Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.11.28-i C 368. számának 12. oldalán közzétett jegyzék helyébe lép.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 33/06 Ajánlattételi felhívás „Enterprise Europe Network: Növekedés-orientált üzleti támogató szolgáltatások az EU-s vállalkozások versenyképességének növeléséhez és piacra jutásuk segítéséhez” a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program keretében (az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU COSME rendelete)
2014/C 33/07 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről: a határidő meghosszabbítása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2014. február 5. 57. évfolyam, C 33E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 33 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 5. 57. évfolyam, C 34
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2014/C 34/01 Határozat
2014. február 6. 57. évfolyam, C 35
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 35/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7130 – Frey Automobil Holding Deutschland/Mitsubishi Motors Europe/Mitsubishi Motors Deutschland)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 35/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 35/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2014/C 35/04 Hirdetmény – Sogn og Fjordane megye tenderajánlati felhívásának közzététele a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 35/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7124 – CPPIB/INTU/Parque Principado) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 35/06 Helyesbítés felszámolási eljáráshoz – Határozat felszámolási eljárás megindításáról a(z) apdroąināąanas akciju sabiedrību (AAS) „BALVA” ellen (HL C 299., 2013.10.15.)
2014. február 6. 57. évfolyam, C 35A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 35 A/01 Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság (EuropeAid) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14 besorolási fokozat), Brüsszel (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2014/10347
2014/C 35 A/02 Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság (EuropeAid) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14 besorolási fokozat), Brüsszel (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2014/10348
2014/C 35 A/03 Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság (EuropeAid) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14 besorolási fokozat), Brüsszel (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2014/10349
2014. február 6. 57. évfolyam, C 35E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 35 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 7. 57. évfolyam, C 36
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 36/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7098 – Sales & Solutions/Verbund/JV)
2014/C 36/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7063 – Vestas Wind Systems/Mitsubishi Heavy Industries/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 36/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 36/04 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 36/05 A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2014/C 36/06 Helyesbítés a Tanács 2013. december 9–10-i üléséhez (Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem) (HL C 376., 2013.12.21.)
2014. február 7. 57. évfolyam, C 37
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 37/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 37/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 37/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 37/04 Állami támogatás – Spanyolország – SA.18042 (2013/C) (ex 2013/NN-62) számú állami támogatás – Bioüzemenyagokra vonatkozó adómentesség (korábbi 2011/MX és NN 61/2004) – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 37/05 Állami támogatás – Egyesült Királyság – SA.15373 (2013/C-18) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás – Az „Enterprise Capital Funds” (vállalkozási tőkealapok) létező támogatási program (C17/2004.) nyomon követése – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 37/06 Állami támogatás – Lengyelország – SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) számú állami támogatás – Szerkezetátalakítási támogatás a LOT Polish Airlines S.A. számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014/C 37/07 Állami támogatás – Németország – SA.33995 (2013/C) (korábbi 2013/NN) sz. állami támogatás – Támogatás a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia számára és csökkentett EEG-pótdíj az energiaigényes vállalkozások számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2014. február 8. 57. évfolyam, C 38
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 38/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 38/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2014/C 38/03 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2014/C 38/04 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2014/C 38/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatról
2014/C 38/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2014/C 38/07 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2006/48/EK és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatról, továbbá a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 38/08 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.;  HL C 88., 2012.3.24., 12. o.;  HL C 120., 2012.4.25., 4. o.;  HL C 182., 2012.6.22., 10. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 4. o.;  HL C 238., 2012.8.8., 5. o.;  HL C 255., 2012.8.24., 2. o.;  HL C 242., 2013.8.23., 13. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 38/09 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint – Összefoglaló a Nova Ljubljanska banka d.d kapcsán hozott rendkívüli intézkedésekről szóló, 2013. december 18-i határozatról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 38/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 8. 57. évfolyam, C 39
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 39/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 31., 2014.2.1.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 39/02 C-40/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 26-i ítélete — Gascogne Sack Deutschland GmbH, korábban Sachsa Verpackung GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — A Törvényszék előtti eljárás túlzott időtartama — A hatékony bírói jogvédelem elve)
2014/C 39/03 C-50/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 26-i ítélete — Kendrion NV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — Az anyavállalatnak a leányvállalattal szemben kiszabott bírság megfizetéséért való egyetemleges felelőssége — A Törvényszék előtti eljárás túlzott időtartama — A hatékony bírói jogvédelem elve)
2014/C 39/04 C-58/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 26-i ítélete — Groupe Gascogne SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok piaca — A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudhatósága — A csoport világméretű forgalmának figyelembevétele a bírság felső határának kiszámításakor — A Törvényszék előtti eljárás túlzott időtartama — A hatékony bírói jogvédelem elve)
2014/C 39/05 C-63/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2011/866/EU határozat — Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — A tisztviselők személyzeti szabályzata — A személyzeti szabályzat 65. cikke — A kiigazítás módszere — A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikke — Kivételi záradék — A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 10. cikke — A gazdasági és szociális helyzet komoly és hirtelen romlása — A korrekciós együtthatók kiigazítása — A személyzeti szabályzat 64. cikke — A Tanács határozata — A bizottsági javaslat elfogadásának megtagadása)
2014/C 39/06 C-66/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 19-i ítélete — az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Bizottság (Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — A tisztviselők személyzeti szabályzata — Megsemmisítés iránti kereset — COM(2011) 829 végleges közlemény — COM(2011) 820 végleges javaslat — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — A tisztviselők személyzeti szabályzata XI. mellékletének 10. cikkén alapuló javaslatok előterjesztése — A Bizottság általi elmulasztás — Okafogyottá vált kereset — Okafogyottság)
2014/C 39/07 C-196/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. november 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — A tisztviselők személyzeti szabályzata — A korrekciós együtthatók kiigazítása — A Tanács határozata — A bizottsági javaslat elfogadásának megtagadása — Cselekvés elmulasztása — Elfogadhatatlanság)
2014/C 39/08 C-284/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 21-i ítélete (az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deutsche Lufthansa AG kontra Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Állami támogatások — EUMSZ 107. cikk és EUMSZ 108. cikk — Repülőteret üzemeltető közvállalkozás által egy alacsony költséggel működő légitársaság számára biztosított előnyök — Az ezen intézkedésre vonatkozó hivatalos vizsgálati eljárás megindítását elrendelő határozat — A tagállami bíróságok arra irányuló kötelezettsége, hogy a támogatás fennállását illetően az e határozatban foglalt bizottsági értékeléshez igazodjanak)
2014/C 39/09 C-302/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 21-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — X kontra Minister van Financiën (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EK 43. cikk — Gépjárművek — Olyan személygépkocsi használata az egyik tagállamban, amelyet egy másik tagállamban vettek nyilvántartásba — E jármű belföldi közúthálózaton történő első használatának adóztatása az előbbi tagállamban, illetve nyilvántartásba vételekor a másik tagállamban is — Az érintett polgár által magáncélra és saját tagállamából az előbbi tagállamban található munkahelyre történő utazás céljára is használt jármű)
2014/C 39/10 C-348/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 28-i ítélete — az Európai Unió Tanácsa kontra Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Az iráni kőolaj- és földgáziparral szembeni intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Az intézkedés megalapozottságának igazolására irányuló kötelezettség)
2014/C 39/11 C-494/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 21-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dixons Retail plc kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (2006/112/EK irányelv — Hozzáadottérték-adó — Termékértékesítés — Fogalom — Bankkártya csalárd felhasználása)
2014/C 39/12 C-595/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Fiscale Eenheid X NV cs
2014/C 39/13 C-601/13. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AMBISIG — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda kontra NERSANT — Associação Empresarial da Região de Santarém, NÚCLEO INICIAL — Formação e Consultoria Lda
2014/C 39/14 C-606/13. sz. ügy: A Kammarrätten i Sundsvall (Svédország) által 2013. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — OKG kontra Skatteverket
2014/C 39/15 C-621/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-258/10. sz., Orange kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Orange, korábban France Télécom által 2013. november 28-án benyújtott fellebbezés
2014/C 39/16 C-624/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-325/10. sz., Iliad és társai kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Iliad SA, a Free infrastructure és a Free SAS által 2013. december 2-án benyújtott fellebbezés
2014/C 39/17 C-625/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz., Villeroy & Boch AG és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Villeroy & Boch AG által 2013. november 29-én benyújtott fellebbezés
2014/C 39/18 C-626/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz., Villeroy & Boch Austria GmbH és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Villeroy & Boch Austria GmbH által 2013. november 29-én benyújtott fellebbezés
2014/C 39/19 C-627/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Miguel M. elleni büntetőeljárás
2014/C 39/20 C-628/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jean-Bernard Lafonta kontra Autorité des marchés financiers
2014/C 39/21 C-635/13. sz. ügy: A Tribunalul București (Románia) által 2013. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC ALKA CO SRL kontra Autoritatea Națională a Vămilor — Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București
2014/C 39/22 C-646/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Galați (Románia) által 2013. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Casa Județeană de Pensii Brăila kontra E.S.
2014/C 39/23 C-649/13. sz. ügy: A tribunal de commerce de Versailles (Franciaország) által 2013. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Comité d’entreprise de Nortel Networks SA és társai, Me Rogeau, a Nortel Networks SA felszámolóbiztosa kontra Me Rogeau, a Nortel Networks SA felszámolóbiztosa, Alan Robert Bloom és társai
 

Törvényszék

2014/C 39/24 T-171/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i ítélete — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung kontra Európai Bizottság („Európai Menekültügyi Alap — A lelki traumát elszenvedett menekültek iránti figyelem felkeltésére, illetve a rájuk vonatkozó információk terjesztésére irányuló program — »Lelki traumát elszenvedett menekültek: intézmények, védelmi mechanizmusok és helyes gyakorlatok« projekt — Az egyenleg kifizetése — Indokolási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Mérlegelési hiba”)
2014/C 39/25 T-399/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 13-i ítélete — HSE kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Az ártatlanság vélelme — Bírságok — Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények — gondatlanságból elkövetett jogsértés — A hatóságok által engedélyezett vagy ajánlott jogsértés)
2014/C 39/26 T-240/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 13-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („Jogszabályok közelítése — GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátása — Forgalombahozatali engedélyezési eljárás — Az EFSA tudományos szakvéleményei — Komitológia — Szabályozási bizottsági eljárás — Lényeges eljárási szabályok megsértése — Hivatalból való figyelembevétel”)
2014/C 39/27 T-58/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i ítélete — Nabipour és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Belépési korlátozások — Indokolási kötelezettség — Téves jogalkalmazás — Mérlegelési hiba — A megsemmisítés joghatásainak időbeli változtatása”)
2014/C 39/28 T-117/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i ítélete — ANKO kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A Perform és Oasis projektekre vonatkozó szerződések — A kifizetések felfüggesztése — Más projektekre vonatkozó ellenőrzések keretében megállapított szabálytalanságok — Késedelmi kamatok”)
2014/C 39/29 T-118/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i ítélete — ANKO kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — A kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007–2013) — A Persona projektre vonatkozó szerződések — A kifizetések felfüggesztése — Más projektekre vonatkozó ellenőrzések keretében megállapított szabálytalanságok — Késedelmi kamatok”)
2014/C 39/30 T-156/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i ítélete — Sweet Tec kontra OHIM (Ovális alak) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Ovális alak — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 39/31 T-165/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 13-i ítélete — European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Albániában informatikai infrastruktúra és elektronikus kormányzati szolgáltatások kialakítása céljából nyújtott segítség — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Átláthatóság — Indokolási kötelezettség”)
2014/C 39/32 T-438/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 4-i végzése — Forgital Italy kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Közös Vámtarifa — Az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése — Egyes felfüggesztések esetében a megnevezések módosítása — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 39/33 T-176/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — Carbunión kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló határozat — Részleges megsemmisítés — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság)
2014/C 39/34 T-159/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 3-i végzése — Pri kontra OHIM — Belgravia Investment Group (PRONOKAL) (Törlés — Az elállás során benyújtott észrevételek — Elfogadhatatlanság)
2014/C 39/35 T-579/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. december 18-i végzése — Istituto di vigilanza dell’Urbe kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — Az „Európai Unió Háza” római és milánói irodáinál biztonsági és recepciós szolgáltatás — A szerződés más ajánlattevőnek odaítélése — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények figyelmen kívül hagyása — Elfogadhatatlanság)
2014/C 39/36 T-595/13. sz. ügy: 2013. november 13-án benyújtott kereset — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte kontra OHIM — LG Electronics (compressor technology)
2014/C 39/37 T-596/13. sz. ügy: 2013. november 15-én benyújtott kereset — Emsibeth kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Nael)
2014/C 39/38 T-599/13. sz. ügy: 2013. november 11-én benyújtott kereset — Cosmowell kontra OHIM — Haw Par (GELENKGOLD)
2014/C 39/39 T-606/13. sz. ügy: 2013. november 15-én benyújtott kereset — Mustang kontra OHIM — Dubek (20 CLASS A FILTER CIGARETTES Mustang)
2014/C 39/40 T-613/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — alfavet Tierarzneimittel kontra OHIM — Millet Innovation (Epibac)
2014/C 39/41 T-622/13. sz. ügy: 2013. November 25-én benyújtott kereset — Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM — Norwood Promotional Products Europe (NORTHWOOD professional forest equipment)
2014/C 39/42 T-636/13. sz. ügy: 2013. november 26-án benyújtott kereset — TrekStor kontra OHIM — MSI Technology (MovieStation)
2014/C 39/43 T-640/13. sz. ügy: 2013. december 2-án benyújtott kereset — Sto kontra OHIM — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO)
2014/C 39/44 T-647/13. sz. ügy: 2013. december 2-án benyújtott kereset — Media kontra OHIM — Takeda (PANTOPREM)
2014/C 39/45 T-649/13. sz. ügy: 2013. december 4-én benyújtott kereset — TrekStor kontra OHIM (SmartTV Station)
2014/C 39/46 T-654/13. sz. ügy: 2013. december 6-án benyújtott kereset — Gako Konietzko kontra OHIM (egy csomagolás formája)
2014/C 39/47 T-655/13. sz. ügy: 2013. december 9-én benyújtott kereset — Enercon kontra OHIM (a zöld szín árnyalatai)
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 39/48 F-133/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — BV kontra Bizottság (Közszolgálat — Kinevezés — Az olyan versenyvizsgák tartaléklistáira felvett pályázók, amelyekre vonatkozóan a kiírást az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt tették közzé — Besorolási fokozatba történő besorolás — Az egyenlő bánásmód elve — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés — A személyek szabad mozgása)
2014/C 39/49 F-142/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Simpson kontra Tanács (Közszolgálat — Előléptetés — A felperes AD 9 besorolási fokozatba való előléptetését azt követően megtagadó határozat, hogy a felperes sikeresen teljesítette az AD 9 versenyvizsgát — Egyenlő bánásmód)
2014/C 39/50 F-22/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Hall kontra Bizottság és CEPOL (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Iskoláztatási támogatás — A felperes házastársának gyermeke, aki nem élt velük közös háztartásban — A biztosítás feltételei)
2014/C 39/51 F-68/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — A 2010. évi értékelési időszak — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Az odaítélt előmeneteli pontszám megsemmisítése iránti kérelem)
2014/C 39/52 F-129/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács tanács) 2013. december 12-i ítélete — CH kontra Parlament (Közszolgálat — Akkreditált parlamenti asszisztensek — A szerződés annak lejárta előtt való megszüntetése — Segítségnyújtás iránti kérelem — Lelki zaklatás)
2014/C 39/53 F-135/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 12-i ítélete — Marenco kontra REA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Felvétel — A REA/2011/TA/PO/AD 5. sz. érdeklődés kifejezése iránti felhívás — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A kiválasztási eljárás szabályszerűsége — A kiválasztási bizottság összetételének állandósága)
2014/C 39/54 F-162/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 16-i végzése — CL kontra EEA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Betegszabadság — Visszahelyezés — Gondoskodási kötelezettség — Lelki zaklatás)
2014/C 39/55 F-30/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 16-i végzése — Roda kontra Bizottság (Közszolgálat — Özvegyi nyugdíj — Korábbi házastárs halála — Tartásdíj — A pert megelőző eljárás — A panasz szükségessége — Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2014/C 39/56 F-2/10. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. december 6-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság
2014. február 11. 57. évfolyam, C 40
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 40/01 Értesítés a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd a 2014. február 10. 125/2014/EU tanácsi rendelet mellékletét)
 

Európai Bizottság

2014/C 40/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 40/03 A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 40/04 A Holland Királyság gazdasági miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 40/05 Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 40/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7154 – World Fuel Services Corporation/Watson Petroleum Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 11. 57. évfolyam, C 40E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 40 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!