spacer
  8. évfolyam 32. szám 2013.08.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Megjelent az OptiJUS újabb szolgáltatása, a Kamatkalkulátor és az Illetékkalkulátor!

A Kamatkalkulátor igénybevételével egyszerűen és gyorsan kiszámíthatja az ügyleti és késedelmi kamat összegét akár magánszemélyek, akár gazdálkodó szervezetek közötti kölcsön esetében.

Az Illektékkalkulátor használata segítségével pedig lehetőség van arra, hogy a vagyonszerzési jogviszony típusának (öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonszerzés) megfelelően az illeték összegét kiszámoljuk.

Bővebb információért látogasson el oldalunkra, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségen: 06-1/696-0661

www.optijus.hu


Minden eddigi csúcsot megdöntött a jogalkotás

Évről évre szemtanúi lehetünk a jogszabályok mennyiségi növekedésének. A törvények száma 2011-ben lépte át a „bűvös” kétszázas határt, 2012-ben pedig már 223 törvénnyel zártuk az évet. Úgy tűnik, 2013 sem lesz ebből a szempontból jobb – derül ki az Opten jogi adatbázisából, az OptiJUS rendszerből.

A Parlament általában a törvények valamivel több mint felét szokta elfogadni a nyári szünetig (az arány 2011-ben 55 százalék, 2012-ben pedig 59 százalék volt) – derül ki az Opten Kft. OptiJUS rendszeréből. „Így még az optimistább számítások szerint is azt prognosztizálhatjuk, hogy 2013-ban új csúcsot dönt az Országgyűlés, hiszen idén a tavaszi–nyári ülésszak lezárultáig 136 törvényt fogadott el” – mondja Ződi Zsolt, az Opten jogi kiadói igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 31. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 11
Felszámolás 145
Végelszámolás 162
Hivatalból való törlés 49

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 33
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 768

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 520 db.

A héten 10 734 cégnév, 3 280 székhelycím és 791 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521 272 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az adós ellen folyamatban lévő eljárások a felszámolás elrendelése után

A felszámolás kezdő időpontjában az adós ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatban folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak illetve hatóságnak haladéktalanul meg kell szüntetnie, a lefoglalt vagyontárgyakat és a végrehajtás során befolyt pénzösszegeket – a végrehajtás költségeinek és a már kifizetett összegeknek a kivételével – a felszámolónak át kell adni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás elrendelésével megszűnik. A felszámoló a végrehajtói díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A bíróság a felszámolást elrendelő jogerős végzést megküldi a végrehajtást elrendelő, vagy ha az ismert a végrehajtást foganatosító bíróságnak. A végrehajtást elrendelő bíróság a felszámolás elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtást foganatosító bíróságot (Cstv. 38. § (1) bekezdés).

A felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő peres és nemperes eljárások a korábban eljáró bíróságok előtt folytatódnak. A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdő időpontja előtt indult peres és nemperes eljárás a hitelezőt nem mentesíti a hitelezői igény bejelentési kötelezettség teljesítése és a nyilvántartásba vételi díj megfizetése alól. A hitelező pervesztessége esetén az általa befizetett nyilvántartásba vételi díjat kérelmére harminc napon belül vissza kell téríteni. A hitelező részleges pervesztessége esetén a pervesztességgel illetve a megítélt követeléssel arányos részt kell visszafizetni (Cstv. 38. § (2) bekezdés). Ha például a hitelező 5 000 000 Ft-os követelést érvényesít peres úton az adóssal szemben, és erre vonatkozóan hitelezői igény bejelentésével egyidejűleg 50 000 Ft nyilvántartásba vételi díjat fizetett meg, de teljes egészében pervesztes lett, úgy részére a teljes 50 000 Ft-ot vissza kell fizetni. Amennyiben a bíróság a követelésből 2 500 000 Ft-ot ítélt meg a hitelező javára, úgy a befizetett nyilvántartásba vételi díjból részére 25 000 Ft jár vissza.
A felszámolás kezdő időpontjától kezdve az adós gazdálkodó szervezettel szemben pénzkövetelést kizárólag a felszámolási eljárás keretein belül lehet érvényesíteni. A hitelező az adós gazdálkodó szervezet által ellene indított perben az adóssal szemben a felszámolás kezdő időpontjában fennálló pénzkövetelését beszámítási kifogásként érvényesítheti feltéve, hogy a követelés jogosultja a felszámolás kezdő időpontjában is a hitelező volt (Cstv. 38. § (3) bekezdés).

Az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyán fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. Az ugyanezen vagyontárgyakon fennálló visszavásárlási és vételi jog valamint a zálogjog az adott vagyontárgy értékesítésével szűnik meg. Ha a visszavásárlási vagy vételi jog jogosultja a vagyontárgyat az adóstól a felszámolás kezdő időpontját követően egyoldalú jognyilatkozattal megvásárolja, úgy a vételár kiegyenlítésekor az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ez azt jelenti, hogy a visszavásárlási vagy vételi jog jogosultjának hiába áll fenn az adóssal szemben követelése, a vételárat maradéktalanul meg kell fizetnie, követelését pedig hitelezői igényként érvényesítheti. A fenti jogok törlését a felszámoló megkeresésére az értékesítési jegyzőkönyv vagy az adásvételi szerződés alapján az ingatlanügyi hatóság illetve a jelzálogjogot nyilvántartó más szervezet végzi el (Cstv. 38. § (4) bekezdés).
Ha az adós valamely kötelezettsége biztosítására a felszámolás kezdő időpontja előtt óvadékot nyújtott, a jogosult a felszámolás megindításától függetlenül az óvadékból követelését kielégítheti, a fennmaradó összeget pedig haladéktalanul köteles elszámolással a felszámolónak kiadni. Ha az adós a felszámolás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított három hónapon belül nem él kielégítési jogával, követelésének kielégítésére a továbbiakban zálogjogosultként tarthat igényt. Ha a jogosult az adós többségi befolyása alatt áll, az óvadék tárgyát a felszámolás elrendelésének közzétételét követően köteles haladéktalanul kiadni a felszámolónak, aki a továbbiakban az óvadéki szerződésnek megfelelően jár el, és a jogosultnak járó összeget csak akkor adja ki, ha a jogosult és az adós között létrejött szerződést a törvényben meghatározott határidőn belül senki sem támadja meg (Cstv. 38. § (5) bekezdés).


2013. augusztus 6.

Magyar Közlöny 130-131/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

130/2013. július 31.

 

 

303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

 2013.08.01.

304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.01.

305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

 2013.08.01.

13/2013. (VII. 31.) MNB rendelet

A "Gárdonyi Géza: Egri csillagok" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

 2013.08.03.

38/2013. (VII. 31.) BM rendelet

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11. ) BM rendelet módosításáról

 2013.08.01.

39/2013. (VII. 31.) BM rendelet

A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról

 2013.08.01.

56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet

Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.08.01.

70/2013. (VII. 31.) VM rendelet

Az egyes miniszteri rendeletek a megyei és fővárosi kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrehozásával, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel kapcsolatos módosításáról

 2013.08.01.

354/2013. (VII. 31.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.07.31.

1499/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról

 2013.07.31.

1500/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2013.07.31.

1501/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.07.31.

1502/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A KMOP-5.2.2/A-13-2013-0001 azonosító számú ("Északi Lipótváros megújítása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.31.

1503/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú ["Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés, Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése" című], valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú ("Ferencváros »C« elágazás-Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) projektek támogatásának növeléséről, e két projekt 2015. december 31-e után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról, továbbá a kapcsolódó "Orosházi úti felüljáró és kapcsolódó útépítési munkák" című projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2013.07.31.

1504/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak további támogatásáról

 2013.07.31.

1505/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges intézkedésről

 2013.07.31.

1506/2013. (VII. 31.) Korm. határozat

A határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról

 2013.07.31.

131/013. augusztus 1.

 

 

306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.02.

1507/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

 2013.08.01.

1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

 2013.08.01.

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

 2013.08.01.

1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

Az agrárszakképző intézmények átvételéhez és további működtetéséhez szükséges, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1511/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

Egyes rendezvényszervezési és fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1513/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó kommunikációs feladatok finanszírozásához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1514/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Pesti Vigadó épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez nyújtandó költségvetési támogatásról

 2013.08.01.

1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1516/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1518/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Nagyberegi Református Líceum építési munkálatainak befejezéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1519/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1520/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Magyarország határain kívül működő magyar cserkészet támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.01.

1521/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében funkcióbővítő célú városfejlesztés témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

 2013.08.01.

1522/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat

A GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú "ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis" című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

 2013.08.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. július 31. 56. évfolyam, L 204

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (Nicaragua)
Értesítés Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (Panama)
Értesítés Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról (Honduras)
A Bizottság 2013/408/Euratom (2012. július 31.) határozata az Európai Atomenergia-közösség és a Dél-afrikai Köztársaság kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás a Dél-afrikai Köztársaság kormánya és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről
  RENDELETEK
A Tanács 733/2013/EU (2013. július 22.) rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 994/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Tanács 734/2013/EU (2013. július 22.) rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Tanács 735/2013/EU (2013. július 30.) végrehajtási rendelete a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 736/2013/EU (2013. május 17.) felhatalmazáson alapuló rendelete a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 737/2013/EU (2013. július 30.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 501/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 738/2013/EU (2013. július 30.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének bizonyos adalékanyagok tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 739/2013/EU (2013. július 30.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterineknek a fagyasztásra kész alkoholos koktélokban stabilizátorként történő felhasználása, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a „magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek” élelmiszer-adalékanyag specifikációi tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 740/2013/EU (2013. július 30.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Kolumbiából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 741/2013/EU (2013. július 30.) végrehajtási rendelete a Kolumbiából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 742/2013/EU (2013. július 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  IRÁNYELVEK
A Bizottság 2013/44/EU (2013. július 30.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és IA. mellékletének a porított kukoricacsutka hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
  HATÁROZATOK
A Tanács 2013/409/KKBP (2013. július 30.) végrehajtási határozata a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2013/410/EU (2013. július 10.) végrehajtási határozata a tagállamok 2013. évi halászati ellenőrzési programjaihoz való uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 4256. számú dokumentummal történt)
2013. augusztus 1. 56. évfolyam, L 205

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 743/2013/EU (2013. július 31.) végrehajtási rendelete a Törökországból származó, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó védintézkedések bevezetéséről
A Bizottság 744/2013/EU (2013. július 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 745/2013/EU (2013. július 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. augusztus 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/411/EU (2013. július 22.) határozata az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIII. mellékletének módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról
A Tanács 2013/412/Euratom (2013. július 22.) határozata a Tudományos és Műszaki Bizottság tagságának megújításáról és a Tudományos és Műszaki Bizottság tagjainak kinevezéséről szóló 2012. november 13-i határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2013/413/EU (2013. július 30.) végrehajtási határozata a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a tagállamok számára a Libanon Akkar és Bekaa régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4683. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (átdolgozott változat) szóló, 2013. április 19-i európai központi banki határozathoz (EKB/2013/10) (  HL L 118., 2013.4.30.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 2. 56. évfolyam, L 206

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az 1991-es Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (Közlekedési jegyzőkönyv) a hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 746/2013/EU (2013. július 29.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 747/2013/EU (2013. augusztus 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/414/EU (2013. június 28.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy spanyol tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/415/EU (2013. július 31.) végrehajtási határozata a 2006/766/EK határozat II. mellékletének Tristan da Cunhának az emberi fogyasztásra szánt egyes halászati termékek behozatalára jogosult harmadik országok és területek jegyzékébe való felvétele és Mayotte-nak e jegyzékből való törlése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 4848. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/416/EU (2013. július 31.) végrehajtási határozata a 93/195/EGK határozat II. mellékletének a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak 30 napot meg nem haladó időtartamú ideiglenes kivitelét követően az Európai Unióba történő újrabehozatalához szükséges egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 4850. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/417/EU (2013. július 31.) végrehajtási határozata az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 2002/99/EK tanácsi irányelv III. mellékletének a hússal kapcsolatos bizonyos állat-egészségügyi kockázatok megszüntetésére szolgáló kezelés hozzáadása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 4853. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/418/EU (2013. július 31.) végrehajtási határozata a halászati termékeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 60. és 61. cikke szerinti mérlegelésével összefüggő mintavételi tervek, ellenőrzési tervek és közös ellenőrzési programok Bizottság általi jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 4908. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 161., 2006.7.14.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 2. 56. évfolyam, L 207

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 727/2013/EU (2013. március 14.) felhatalmazáson alapuló rendelete a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
2013. augusztus 2. 56. évfolyam, L 208

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek 2013/398/EU (2012. december 20.) határozata egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti, euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Euromediterrán légiközlekedési megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam kormánya között

 

Helyesbítések

Helyesbítés a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 176., 2013.6.27.)
Helyesbítés a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 176., 2013.6.27.)
2013. augusztus 3. 56. évfolyam, L 209

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 748/2013/EU (2013. augusztus 2.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló 513/2013/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 749/2013/EU (2013. augusztus 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/419/EU (2013. július 22.) határozata a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásából eredő kiadási szükségletek figyelembevétele érdekében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/420/EU (2013. július 22.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (EGF/2013/000 TA 2013 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)
A Tanács 2013/421/EU (2013. június 27.) határozata az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítására irányuló javaslatra vonatkozóan a TIR-egyezmény Intéző Bizottságában az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Bizottság 2013/422/EU (2013. augusztus 1.) végrehajtási határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 4880. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/423/EU (2013. augusztus 2.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. augusztus 6. 56. évfolyam, L 210

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Belső megállapodás az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 751/2013/EU (2013. július 29.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kraąki med [OEM])
A Bizottság 752/2013/EU (2013. július 31.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendeletnek a borágazatot érintő nemzeti támogatási programok és harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 753/2013/EU (2013. augusztus 2.) végrehajtási rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 754/2013/EU (2013. augusztus 5.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 198. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 755/2013/EU (2013. augusztus 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/424/EU (2013. július 16.) végrehajtási határozata tizenegy tagállamnak (Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 4434. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/425/EU (2013. augusztus 1.) végrehajtási határozata az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokra a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban alkalmazandó mennyiségi korlátok meghatározásáról és az említett anyagok ugyanezen időszakban rendelkezésre álló kvótáinak kiosztásáról szóló 2012/782/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 4922. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 31. 56. évfolyam, C 219
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 219/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6963 – Archer Daniels Midland Company/GrainCorp)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 219/02 Értesítés azon személyek számára, akikre a 2013/409/KKBP tanácsi határozattal végrehajtott 2011/72/KKBP tanácsi határozat, valamint a 735/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendelet szerinti korlátozó intézkedések vonatkoznak
 

Európai Bizottság

2013/C 219/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 219/04 A Bizottság határozata (2013. július 30.) a ritka betegségek bizottsági szakértői csoportjának létrehozásáról és a 2009/872/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
2013/C 219/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 219/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 219/07 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 219/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6997 – TowerBrook Capital/Metallum) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 219/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. július 31. 56. évfolyam, C 219A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 219 A/01 Európai adatvédelmi biztos – Az európai adatvédelmi biztosi, valamint a helyettes biztosi álláshely betöltésére való felhívás közzététele – COM/2013/10338
2013. július 31. 56. évfolyam, C 219E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 219 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 1. 56. évfolyam, C 220
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 220/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 220/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 220/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6975 – Dubal Holding/MDCI/EGA JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 220/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 220/05 Közlemény importőrök részére – Thaiföldről származó tonhaltermékek behozatala az Európai Unióba
2013/C 220/06 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. szeptember 7-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.6458 – Universal/EMI ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Egyesült Királyság
2013/C 220/07 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Universal Music Group/EMI Music (COMP/M.6458 )
2013/C 220/08 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. szeptember 21.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (az értesítés a C(2012) 6459. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 220/09 Értesítés a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9a. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról (A funkcionális légtérblokkok létrehozásáról szóló tagállami határozatok közzététele)
2013/C 220/10 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 220/11 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 220/12 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 220/13 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 220/14 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye Norvégiának az EGT-megállapodás XXI. melléklete 18wb. pontjában említett jogi aktus, az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról szóló 88/2011/EU bizottsági rendelet bizonyos jellemzőitől való eltéréséről
2013/C 220/15 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye Norvégiának az EGT-megállapodás XXI. melléklete 18z2. pontjában említett jogi aktus, a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról 349/2011/EU bizottsági rendelet bizonyos jellemzőitől való eltéréséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 220/16 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6903 – RWA/GENOL) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 220/17 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6999 – SPIE/HSS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 220/18 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6971 – Warburg Pincus/General Atlantic/Santander/Santander Asset Management) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. augusztus 1. 56. évfolyam, C 220E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 220 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 1. 56. évfolyam, C 221
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Euronest Parlamenti Közgyűlés

2013/C 221/01 Az Euronest Parlamenti Közgyűlés eljárási szabályzata a 2011. május 3-án, Brüsszelben elfogadottaknak és a 2012. április 3-án, Bakuban, valamint 2013. május 29-én, Brüsszelben módosítottaknak megfelelően
2013/C 221/02 Az Euronest Parlamenti Közgyűlés állandó bizottságainak eljárási szabályzata az Euronest Parlamenti Közgyűlés által 2011. május 3-án elfogadottaknak és a 2013. május 29-én, Brüsszelben módosítottaknak megfelelően
2013. augusztus 2. 56. évfolyam, C 222
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 222/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 222/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6692 – Circulo/Telefónica/JV)
2013/C 222/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6912 – Michael S. Dell/Dell)
2013/C 222/04 A Bizottság közleménye az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás, valamint az e megállapodással meghatározott halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv által létrehozott Európai Unió – Mauritániai Iszlám Köztársaság vegyes bizottság által elfogadott intézkedésekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 222/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,50 % 2013. augusztus 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2013/C 222/06 A Bizottság határozata (2013. augusztus 1.) a C(2010) 7993 bizottsági határozattal módosított, C(2009) 7719 bizottsági határozat helyébe lépő, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált iskoláknak az uniós személyzet tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeinek létszáma alapján fizetett közösségi hozzájárulás hatályba léptetéséről
2013/C 222/07 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 222/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. augusztus 2. 56. évfolyam, C 223
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 223/01 Iránymutatás a különböző módosítási kategóriák részleteiről, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalombahozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló, 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági rendelet II., IIa., III. és IV. fejezetében megállapított eljárások működéséről, valamint az említett eljárásoknak megfelelően benyújtandó dokumentációról
2013. augusztus 3. 56. évfolyam, C 224
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 224/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6934 – Norges Bank/Generali/Group of buildings in Paris)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 224/02 A Tanács következtetései az ifjúságpolitikában rejlő potenciálnak az Európa 2020 stratégiában foglalt célok elérése érdekében történő maximalizálásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 224/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 224/04 Vélemény az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 27-i ülésén a COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Portugália
2013/C 224/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Hutchinson 3G Austria/Orange Austria (COMP/M.6497)
2013/C 224/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. december 12.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria) (az értesítés a C(2012) 9198. final számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 224/07 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/08 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/09 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/10 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/11 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/12 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 224/13 Magyarország nemzeti fejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013. augusztus 3. 56. évfolyam, C 225
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 225/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 215., 2013.7.27.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 225/02 C-383/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 56. cikk és EUMSZ 63. cikk — Az EGT-megállapodás 36. és 40. cikke — Adójogszabályok — A belföldön letelepedett bankok által fizetett kamatok tekintetében adott adómentesség, amely nem terjed ki a külföldön letelepedett bankok által fizetett kamatokra)
2013/C 225/03 C-512/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 30-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 91/440/EGK irányelv — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A 2001/14 irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdése — A pénzügyi egyensúly tartós hiánya — A 91/440 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése, valamint 7. cikkének (3) és (4) bekezdése — A pályahálózat-működtetőt ösztönző intézkedések hiánya — A 2001/14 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése — A minimális pályahasználati díj kiszámítása)
2013/C 225/04 C-569/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 27-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 94/22/EK irányelv — A szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételei — Megkülönböztetéstől mentes hozzáférés)
2013/C 225/05 C-589/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 16-i ítélete (a S±d Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Janina Wencel kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku (EUMSZ 45. cikk -1408/71/EGK rendelet — 10. cikk — Öregségi ellátások — Két különböző tagállamban lévő két szokásos tartózkodási hely — Az egyik tagállamban özvegyi nyugdíjban, a másik tagállamban pedig öregségi nyugdíjban való részesülés — Ezen ellátások egyikének visszavonása — Állítólag jogalap nélkül felvett ellátások behajtása)
2013/C 225/06 C-197/11. és C-203/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2013. május 8-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriéaires (ASBL), Olivier de Clippele kontra Gouvernement flamand (C-197/11. sz. ügy), All Projects & Developments NV és társai kontra Vlaamse Regering (C-203/11. sz. ügy) (Alapvető szabadságok — Korlátozás — Igazolás — Állami támogatások — Az „építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés” fogalma — Bizonyos településeken található telkek és építmények — A leendő vevőnek vagy bérlőnek a céltelepüléshez fűződő „elégséges kapcsolatát” azok átruházása feltételeként előíró regionális szabályozás — Az ingatlanfejlesztők és építtetők számára előírt szociális kötelezettség — Pénzügyi ösztönzők és támogatási mechanizmusok)
2013/C 225/07 C-228/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 16-i ítélete (a Landgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Melzer kontra MF Global UK Ltd (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Jogellenes károkozással, illetve jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatóság — Több személy ugyanazon jogellenes cselekményben való határokon átnyúló részvétele — Az illetékességnek az alperestől különböző károkozó személy cselekménye elkövetésének helye („wechselseitige Handlungsortzurechnung”) alapján történő megállapítására vonatkozó lehetőség)
2013/C 225/08 C-241/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. június 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/41/EK irányelv — A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete — Az átültetés előírt határidőben történő részleges elmaradása — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Végrehajtás elmulasztása — EUMSZ 260. cikk, (2) bekezdés — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg)
2013/C 225/09 C-270/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. május 30-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/24/EK irányelv — Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — EUMSZ 260. cikk — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg kiszabása)
2013/C 225/10 C-300/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. június 4-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ZZ kontra Secretary of State for the Home Department (Személyek szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — Az európai uniós polgárnak valamely tagállam területére való beutazását közbiztonsági okokból megtiltó határozat — Az említett irányelv 30. cikkének (2) bekezdése — Az érintett polgár e határozat okairól való tájékoztatására vonatkozó kötelezettség — Nemzetbiztonsági érdekekkel ellentétes közlés — A hatékony bírói jogvédelemhez való alapvető jog)
2013/C 225/11 C-386/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 13-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG kontra Kreis Düren (Közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — A „közbeszerzési szerződés” fogalma — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Két területi vagy települési önkormányzat között létrejött megállapodás — A valamely jogalany tulajdonában álló egyes helyiségek takarítási feladatainak egy másik jogalanyra történő átruházása a költségek megfizetése mellett)
2013/C 225/12 C-397/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Fővárosi Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jőrös Erika kontra Aegon Magyarország Hitel Zrt. (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata — A feltétel tisztességtelen jellegéből a nemzeti bíróság által levonandó következtetések)
2013/C 225/13 C-457/11–C-460/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 27-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) kontra Kyocera, korábban Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C-457/11), Canon Deutschland GmbH (C-458/11) és Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11), Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) kontra Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) (Szellemi és ipari tulajdon — Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — 2001/29/EK irányelv — Többszörözési jog — Méltányos díjazás — A „papíron vagy hasonló hordozón történő, valamely fotómechanikai vagy ehhez hasonló hatású eljárással végzett többszörözés” fogalma — A jogsértő cselekmények megakadályozását, illetve korlátozását szolgáló, rendelkezésre álló műszaki intézkedések alkalmazása elmulasztásának következményei — A másolatkészítés hallgatólagos vagy kifejezett engedélyezésének következményei)
2013/C 225/14 C-485/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 27-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — Általános felhatalmazással rendelkező vállalkozásokra alkalmazandó igazgatási díjak — Nemzeti szabályozás — Elektronikus hírközlési szolgáltatók — Kiegészítő adó fizetésére vonatkozó kötelezettség)
2013/C 225/15 C-488/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito kontra Jahani BV (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Lakást üzleti tevékenységként bérbeadó személy mint bérbeadó és magánszemély mint bérlő között létrejött bérleti szerződés — Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata — Kötbérkikötés — A feltétel megsemmisítése)
2013/C 225/16 C-492/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 27-i ítélete (a Giudice di Pace di Mercato San Severino (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ciro di Donna kontra Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA) (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés — 2008/52/EK irányelv — Kötelező közvetítői eljárást előíró nemzeti szabályozás — Okafogyottság)
2013/C 225/17 C-508/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. május 8-i ítélete — ENI SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A butadiéngumi és az emulziós polimerizációval előállított butadién-sztirol-gumi piaca — A leányvállalatok jogsértő magatartásának az anyavállalataiknak való betudhatósága — A meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem — Indokolási kötelezettség — A jogsértés súlya — Az elrettentő hatás címén alkalmazott szorzótényező — A piacra gyakorolt tényleges hatás — Súlyosító körülmények — Visszaesés)
2013/C 225/18 C-511/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács tanács) 2013. június 13-i ítélete — Versalis SpA, korábban Polimeri Europa SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A butadiéngumi és az emulziós polimerizációval előállított butadién-sztirol-gumi piaca — Árcélok rögzítése, az ügyfelek nem agresszív megállapodások útján történő elosztása és üzleti információk cseréje — Bizonyítás — A jogsértő magatartás betudhatósága — A bírság összege — A jogsértés súlya és időtartama — Súlyosító körülmény — Visszaesés)
2013/C 225/19 C-528/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. május 30-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zuheyr Frayeh Halaf kontra Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Menekültügy — 343/2003/EK rendelet — A harmadik állam állampolgára által az egyik tagállamban benyújtott, menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — A 3. cikk (2) bekezdése — A tagállamok mérlegelési jogköre — Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának szerepe — A tagállamok azon kötelezettsége, hogy ezen intézmény véleményét kérjék — Hiány)
2013/C 225/20 C-529/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. május 8-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani kontra Secretary of State for the Home Department (Személyek szabad mozgása — 1612/68/EGK rendelet — 12. cikk — Korábban valamely más tagállamban munkát végző tagállami állampolgár elvált házastársa — Tanulmányait a fogadó tagállamban folytató nagykorú gyermek — Harmadik állam állampolgárának tartózkodási joga — 2004/38/EK irányelv — 16–18. cikk — Uniós polgár egyik tagállam állampolgárságával sem rendelkező családtagjainak huzamos tartózkodási joga — Jogszerű tartózkodás — A hivatkozott 12. cikken alapuló tartózkodás)
2013/C 225/21 C-534/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mehmet Arslan kontra Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — A menedékkérőkre való alkalmazhatóság — Harmadik ország állampolgára őrizetben tartásának lehetősége a menedékjog iránti kérelem benyújtását követően)
2013/C 225/22 C-542/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 27-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra Codirex Expeditie BV (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — Átmeneti megőrzés alatt álló áru — Nem közösségi áru — Közösségi külső árutovábbítási eljárás — A vámjogi sors rendezésének pillanata — A vámáru-nyilatkozat elfogadása — Árukiadás — Vámtartozás)
2013/C 225/23 C-568/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. június 20-i ítélete (a Vestre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agroferm A/S kontra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 65 %-ban lizin-szulfátot, 35 %-ban előállítási eljárásból származó szennyeződéseket tartalmazó termék — 1719/2005/EK rendelet — 1265/2001/EK rendelet — A vegyiparban használt egyes termékekre nyújtott termelési visszatérítések — Jogalap nélkül kifizetett közösségi támogatások — Megtérítés — A bizalomvédelem elve)
2013/C 225/24 C-575/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. június 27-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos kontra Ypourgos Ygeias & Pronoias (Oklevelek és tanúsító okiratok elismerése — 2005/36/EK irányelv — Fizioterapeuta-szakma — A szakmai képesítések részleges és korlátozott elismerése — EUMSZ 49. cikk)
2013/C 225/25 C-604/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Juzgado de Primera Instancia Madrid (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Genil 48, S.L., Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L. kontra Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (2004/39/EK irányelv — A pénzügyi eszközök piacai — 19. cikk — Üzletvitelre vonatkozó magatartási szabályok befektetési szolgáltatás ügyfelek számára történő nyújtásakor — Befektetési tanácsadás — Más befektetési szolgáltatások — A nyújtandó szolgáltatás alkalmasságának és megfelelőségének értékelése — E kötelezettség megsértésének szerződéses jogkövetkezményei — Valamely pénzügyi termék részeként kínált befektetési szolgáltatás — Pénzügyi termékekre vonatkozó kamatláb lehetséges változásainak fedezésére szolgáló, pénzügyi kockázatok kezelésére irányuló („swap”-)szerződések)
2013/C 225/26 C-615/11. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. május 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Ryanair Ltd, Air One SpA (Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — EK 232. cikk — 659/1999/EK rendelet — 20. cikk (2) bekezdés — Olasz légitársaságoknak nyújtott állítólagos állami támogatás — Panasz — A Bizottság határozatának hiánya)
2013/C 225/27 C-630/11. P–C-633/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2013. június 13-i ítélete — HGA Srl és társai kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Regionális állami támogatások — Szardínia szállodaiparának javát szolgáló támogatások — Új támogatások — Létező támogatási program módosítása — Helyesbítő határozat — Ilyen határozat elfogadásának lehetősége — 659/1999/EK rendelet — A 4. cikk (5) bekezdése, a 7. cikk (6) bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 16. cikk és a 20. cikk (1) bekezdése — A támogatás ösztönző hatása — Bizalomvédelem)
2013/C 225/28 C-635/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. június 20-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2005/56/EK irányelv — A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülése — A 16. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja — Határokon átnyúló egyesülés útján létrejövő társaság — A társaság székhelye szerinti tagállamban vagy más tagállamokban foglalkoztatott munkavállalók — Részvételi jogok — A jogok azonosságának hiánya)
2013/C 225/29 C-648/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 6-i ítélete (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — MA, BT, DA kérelme alapján The Queen kontra Secretary of State for the Home Department (343/2003/EK rendelet — A felelős tagállam meghatározása — Kísérő nélküli kiskorú — Két tagállamban egymást követően benyújott menedékjog iránti kérelem — A kiskorú családtagjának hiánya valamely tagállam területén — A 343/2003 rendelet 6. cikkének második bekezdése — A kiskorú átadása azon tagállamnak, ahol első kérelmét benyújtotta — Összeegyeztethetőség — A gyermek mindenek felett álló érdeke — A Charta 24. cikkének (2) bekezdése)
2013/C 225/30 C-651/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV (Héa — 77/388/EGK hatodik irányelv — Az 5. cikk (8) bekezdése — Az „egész vagyon vagy annak egy része átruházásának” fogalma — Olyan társaságban meglévő 30 %-os részesedés átruházása, amely számára az átruházó héaköteles szolgáltatásokat nyújt)
2013/C 225/31 C-653/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 20-i ítélete (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs kontra az Ocean Finance cégnév alatt eljáró Paul Newey (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — A 2. cikk 1. pontja és a 6. cikk (1) bekezdése — A „szolgáltatásnyújtás” fogalma — Reklám- és hitelközvetítési szolgáltatások nyújtása — Adómentességek — Az ügyletek valós gazdasági és kereskedelmi tartalma — Visszaélésszerű gyakorlat — Kizárólag adóelőny megszerzésére irányuló ügyletek)
2013/C 225/32 C-663/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Curtea de Apel Oradea (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scandic Distilleries SA kontra Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 92/12/EGK irányelv — Jövedéki adók — A jövedéki adó megfizetésének helye szerinti tagállamban történő szabadforgalomba bocsátás — Ugyanazon termékek más tagállamba való szállítása, ahol a jövedéki adót szintén megfizették — Az első tagállamban megfizetett jövedéki adó visszatérítése iránti kérelem — A kérelem azon okból történő elutasítása, hogy azt nem az áruk feladását megelőzően nyújtották be — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)
2013/C 225/33 C-667/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. június 6-i ítélete (Administrativen sad-Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paltrade EOOD kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt — Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna (Kereskedelmi politika — 1225/2009/EK rendelet — 13. és 14 cikk — Kínából származó importált termékek — Dömpingellenes vámok — Kijátszás — Áruk továbbítása Malajzián keresztül — 723/2011/EU végrehajtási rendelet — Behozatalok nyilvántartásba vétele — Dömpingellenes vám beszedése — Visszaható hatály)
2013/C 225/34 C-671/11–C-676/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 13-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) jogutódja kontra Société anonyme d'intérêt collectif agricole Unanimes (C-671/11. és C-672/11.), Organisation de producteurs Les Cimes (C-673/11.), Société Agroprovence (C-674/11.), Regalp SA (C-675/11.), Coopérative des producteurs d’asperges de Montcalm (COPAM) (C-676/11.) (Mezőgazdaság — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap — A „vizsgált időszak” fogalma — A vizsgált időszak meghosszabbításának és időben való helymeghatározásának lehetősége — A vizsgálatok hatékonyságára irányuló cél — Jogbiztonság)
2013/C 225/35 C-677/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. május 30-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE kontra Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) (Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — Állami támogatások — Az „állami forrás” fogalma — Az „államnak tulajdoníthatóság” fogalma — A mezőgazdasági ágazat szakmaközi szervezetei — Elismert szervezetek — Az e szervezetek által a szakma érdekében elhatározott fellépések — A szóban forgó szervezetek által önkéntesen bevezetett hozzájárulások révén történő finanszírozás — A hozzájárulásokat az érintett mezőgazdasági ágazat valamennyi szakmai szereplőjére nézve kötelezővé tévő közigazgatási jogi aktus)
2013/C 225/36 C-681/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. június 18-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt kontra Schenker und Co AG és társai (Kartellek — EUMSZ 101. cikk — 1/2003/EK rendelet — 5. cikk és a 23. cikk (2) bekezdése — A bírságkiszabás szubjektív feltételei — Jogi tanácsnak vagy nemzeti versenyhatóság határozatának hatása — Nemzeti versenyhatóság lehetősége az európai uniós versenyjog megsértésének bírság kiszabása nélkül történő megállapítására)
2013/C 225/37 C-3/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 13-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Syndicat OP 84 kontra Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), mint az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) jogutódja, amely az Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor) jogutódja (Mezőgazdaság — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap — A „vizsgálati időszak” fogalma — A tagállam arra vonatkozó lehetősége, hogy meghosszabbítsa a vizsgálati időszakot, ha a vizsgálat elvégzése gyakorlatilag lehetetlen az előírt határidőben — A kifizetett támogatások visszatérítése — Szankciók)
2013/C 225/38 C-7/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 20-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nadeľda Rieľniece kontra Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (Szociálpolitika — 76/207/EGK irányelv — A férfi és női munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — 96/34/EK irányelv — A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás — Köztisztviselői álláshelyeknek a nemzeti gazdasági nehézségek miatti megszüntetése — A szülői szabadságot igénybe vevő munkavállalónak az aktív szolgálati viszonyban maradó munkavállalókhoz képest történő értékelése — A szülői szabadság lejártával való elbocsátás — Közvetett hátrányos megkülönböztetés)
2013/C 225/39 C-20/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 20-i ítélete (a Tribunal administratif (Luxembourg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin kontra État du Grand-Duché de Luxembourg (Személyek szabad mozgása — Egyenlő bánásmód — Szociális kedvezmények — 1612/68/EGK rendelet — A 7. cikk (2) bekezdése — A felsőfokú tanulmányokhoz nyújtott pénzügyi támogatás — A támogatást nyújtó tagállamban található tartózkodási helyre vonatkozó feltétel — A támogatás nyújtásának megtagadása az adott tagállamban tartózkodási hellyel nem rendelkező olyan uniós állampolgár hallgatókkal szemben, akiknek a határ menti ingázó egyik szülője az adott tagállamban dolgozik — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Igazolás — A felsőoktatási diplomával rendelkező személyek arányának növelésére irányuló célkitűzés — Megfelelő jelleg — Arányosság)
2013/C 225/40 C-45/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 13-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) kontra Radia Hadj Ahmed (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — Személyi hatály — Harmadik országnak valamely tagállamban tartózkodási joggal rendelkező állampolgára részére családi ellátások nyújtása — 859/2003/EK rendelet — 2004/38/EK irányelv — 1612/68/EGK rendelet — A tartózkodás időtartamára vonatkozó feltétel)
2013/C 225/41 C-62/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. június 13-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Galin Kostov kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 9. cikk, (1) bekezdés — Az „adóalany” fogalma — Természetes személy — Adóköteles szolgáltatásnyújtás — Eseti jellegű szolgáltatás — A nyilvántartásba vett és héaköteles kereső tevékenységgel való kapcsolat hiánya — Önálló bírósági végrehajtó)
2013/C 225/42 C-70/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 30-i ítélete — Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NC, Quinn Plastics GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A metakrilátok európai piaca — A jogsértés időtartama — Ártatlanság vélelme — Indokolás — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A bizalomvédelem és az egyenlő bánásmód általános elve — A bírság arányos volta)
2013/C 225/43 C-71/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 27-i ítélete (a Qorti Kostituzzjonali (Málta) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited kontra L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorita' ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — 12. és 13. cikk — Igazgatási díjak és használati jogok díjai — A mobil távközlési szolgáltatókra alkalmazandó díjak — Nemzeti szabályozás — A díj megállapításának módszere — A felhasználók által fizetett költségek százalékaránya)
2013/C 225/44 C-87/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. május 8-i ítélete (a Cour administrative (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga kontra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk — Azon uniós polgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak a tartózkodási joga, aki nem gyakorolja a szabad mozgáshoz való jogát — Alapvető jogok)
2013/C 225/45 C-93/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 27-i ítélete (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia (Mezőgazdaság — A tagállamok eljárási autonómiája — Közös agrárpolitika — Támogatások — Közigazgatási jogi jogviták vizsgálata — A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása — Nemzeti szempont — A vitatott közigazgatási aktust hozó közigazgatási hatóság székhelye szerinti közigazgatási bíróság — Az egyenértékűség elve — A tényleges érvényesülés elve — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke)
2013/C 225/46 C-125/12. sz. ügy: A Bíróság (tanács) 2013. június 13-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Promociones y Construcciones BJ 200 SL (Héa — 2006/112/EK irányelv — A 199. cikk (1) bekezdésének g) pontja — Önkéntes fizetésképtelenségi eljárás — Adófizetésre kötelezett személy — Adóalany, aki részére bizonyos termékértékesítéseket vagy szolgáltatásokat teljesítenek — A „kényszereladási eljárás” fogalma)
2013/C 225/47 C-142/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. május 8-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lampatov — H — Hristomir Marinov nevében eljárva Hristomir Marinov kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 18. pont, c) alpont, 74. és 80. cikk — Az adóköteles gazdasági tevékenység megszűnése — Az adóalanynak az adóhatóság által a héanyilvántartásból való törlése — A héalevonásra jogosító termékek megtartása — Adóalap — Szabadpiaci forgalmi érték vagy beszerzési ár — Az ügylet időpontjának a meghatározása — A 74. cikk közvetlen hatálya)
2013/C 225/48 C-144/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. június 13-i ítélete (Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Goldbet Sportwetten GmbH kontra Massimo Sperindeo (1896/2006/EK rendelet — Európai fizetési meghagyásos eljárás — 6. és 17. cikk — Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás a származási tagállam joghatóságának vitatása nélkül — 44/2001/EK rendelet — Joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — 24. cikk — Az alperes perbe bocsátkozása az eljáró bíróság előtt — Az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében történő alkalmazhatóság)
2013/C 225/49 C-149/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. június 27-i ítélete — Xeda International SA, Pace International LLC kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Növényvédő szerek — Difenil-amin — A 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadása — A hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás — A hatóanyagnak az ezen I. mellékletébe való felvételéhez biztosított támogatás bejelentő általi visszavonása — 1490/2002/EK és 1095/2007/EK rendelet)
2013/C 225/50 C-155/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. június 27-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister Finansów kontra RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. (Héa — 2006/112/EK irányelv — 44. és 47. cikk — Az adóköteles ügyletek teljesítési helyének minősülő hely — Kapcsoló elv — Az „ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás” fogalma — Határokon átnyúló, összetett áruraktározási szolgáltatás)
2013/C 225/51 C-169/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. május 16-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. kontra Minister Finansów (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 66. cikk a) – c) pontja — Fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatások — Az adófizetési kötelezettség keletkezése — Az ellenérték átvételének időpontja, legkésőbb a szolgáltatás nyújtását követő 30. napon — A számla korábbi kibocsátása)
2013/C 225/52 C-183/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. június 6-i ítélete — Chafiq Ayadi kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa („Fellebbezés — Közös kül-és biztonságpolitika (KKBP) — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — Az érdekeltnek az érintett személyek és szervezetek listájáról való levétele — Az eljáráshoz fűződő érdek”)
2013/C 225/53 C-186/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. június 20-i ítélete (a Tribunal Judicial de Braga (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Impacto Azul Lda kontra BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários SA, Bouygues Imobiliária — SGPS Lda, Bouygues Immobilier SA, Aniceto Fernandes Viegas, Óscar Cabanez Rodriguez (Letelepedés szabadsága — Korlátozások — Az anyavállalatok egyetemleges felelőssége a leányvállalataik hitelezőivel szemben — A más tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalatok kizárása — Korlátozás — Hiány)
2013/C 225/54 C-191/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 16-i ítélete (a Kúria (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (A jogalap nélkül fizetett hozzáadottérték-adó egésze visszatérítésének az elmulasztása — A héa-visszatérítést a héának egy harmadik félre történő áthárítása miatt kizáró nemzeti jogi szabályozás — A le nem vonható héa egy részét fedező támogatás formájában nyújtott kompenzáció — Jogalap nélküli gazdagodás)
2013/C 225/55 C-193/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. június 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/676/EGK irányelv — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — A veszélyeztetett területek kijelölése — Túlzott mértékű nitráttartalom — Eutrofizálódás — Négyévenkénti felülvizsgálat kötelezettsége)
2013/C 225/56 C-219/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. június 20-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr kontra Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Hatodik héairányelv — A 4. cikk (1) és (2) bekezdése — A „gazdasági tevékenységek” fogalma — Az előzetesen felszámított adó levonása — Magánlakás céljára szolgáló ház tetején található fotovoltaikus berendezés üzemeltetése — Hálózatba táplálás — Díjazás — A fogyasztást el nem érő elektromosáram — termelés)
2013/C 225/57 C-239/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. május 28-i ítélete — Abdulbasit Abdulrahim kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Megsemmisítés iránti kereset — Az érdekeltnek az érintett személyek és szervezetek listájáról való levétele — Az eljáráshoz fűződő érdek)
2013/C 225/58 C-259/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. június 20-i ítélete (az Administrativen sad Plovdiv (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv kontra RODOPI-M 91 OOD (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség és az arányosság elve — Számla érvénytelenítésének késedelmes könyvelése és bevallása — A mulasztás pótlása — Az adó megfizetése — Állami költségvetés — Kár hiánya — Közigazgatási szankció)
2013/C 225/59 C-269/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. június 20-i ítélete — Guillermo Cañas kontra Európai Bizottság, Agence mondiale antidopage, ATP Tour, Inc. (Fellebbezés — Verseny — Doppingellenes szabályozás — A Bizottsághoz benyújtott panasszal kapcsolatos eljárás megszüntetése — Az eljáráshoz fűződő érdek fogalma — Ezen érdeknek a szakmai tevékenység megszűnését követő további fennállása)
2013/C 225/60 C-271/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. május 8-i ítélete (Cour d’appel de Mons (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens kontra État belge (Adózás — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — Az előzetesen felszámított adó levonásához való jog — Az adóalany kötelezettségei — Szabálytalan vagy pontatlan számlákkal való rendelkezés — Kötelező adatok kihagyása — A levonási jog megtagadása — A kiszámlázott ügyletek valódiságának utólagos bizonyítékai — Helyesbítő számlák — Héavisszatérítéshez való jog — A semlegesség elve)
2013/C 225/61 C-287/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. június 13-i ítélete — Ryanair Ltd kontra Európai Bizottság, Olasz Köztársaság, Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA („Fellebbezés — Állami támogatások — Az Olasz Köztársaság által az Alitalia légitársaságnak nyújtott kölcsön — A támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az Alitala eszközeinek értékesítése — Az előzetes vizsgálati szakasz végén a támogatás hiányát megállapító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Kereshetőségi jog — Érintett fél — Elfogadhatóság — Komoly nehézségek — Hatáskör — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 225/62 C-320/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 27-i ítélete (Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd kontra Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Jogszabályok közelítése — 2008/95/EK irányelv — A 4. cikk (4) bekezdésének g) pontja — Védjegyek — A védjegyek megszerzésének és a védjegyoltalom fenntartásának feltételei — A lajstromozás megtagadása vagy törlés — A bejelentő „rosszhiszeműségének” fogalma — A bejelentő tudomása a külföldi védjegy létezéséről)
2013/C 225/63 C-342/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Tribunal do Trabalho de Viseu (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Worten — Equipamentos para o Lar SA kontra Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) (Személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — 2. cikk – A „személyes adatok” fogalma — 6. és 7. cikk — Az adatok minőségére és az adatkezelés jogszerűvé tételére vonatkozó elvek — 17. cikk — Az adatkezelés biztonsága — A munkavállalók munkaideje — Munkaidő-nyilvántartás — A munkafeltételek ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság hozzáférése — A munkáltatónak a munkaidő-nyilvántartás oly módon történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettsége, amely lehetővé teszi az azonnali megtekintést)
2013/C 225/64 C-345/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. június 13-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2002/91/EK irányelv — Az épületek energiahatékonysága — A 7. cikk (1) és (2), (9), (10) bekezdése, valamint a 15. cikk (1) bekezdése — Helytelen átültetés — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása — 2010/31/EU irányelv — 29. cikk)
2013/C 225/65 C-168/13 PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. május 30-i ítélete (a Conseil Constitutionnel (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jeremy F. kontra Premier ministre (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — A 27. cikk (4) bekezdése és a 28. cikk (3) bekezdésének c) pontja — Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás — A specialitás szabálya — Az átadás alapjául szolgáló európai elfogatóparancs kiterjesztésére vonatkozó kérelem vagy másik tagállamnak történő további átadásra vonatkozó kérelem — A végrehajtó tagállam igazságügyi hatóságának hozzájárulást megadó határozata — Felfüggesztő hatályú fellebbezés — Megengedhetőség)
2013/C 225/66 C-229/10. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Tribunal Cível da Comarca do Porto (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Alice Pendão Lapa Costa Ferreira és Alexandra Pendão Lapa Ferreira kontra Companhia de Seguros Tranquilidade SA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK, 84/5/EGK és 90/232/EGK irányelv — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a kár bekövetkeztében — A kártérítéshez való jog kizárása vagy korlátozása)
2013/C 225/67 C-242/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. május 16-i végzése — Caixa Geral de Depósitos, SA kontra Európai Bizottság, Portugál Köztársaság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzata 149. és 181. cikke — Európai Regionális fejlesztési Alap (ERFA) — A portugáliai helyi befektetések ösztönzésére nyújtott globális támogatás — A pénzügyi támogatás csökkentése — Okafogyottság — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 225/68 C-362/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Serafim Gomes Oliveira kontra Lusitânia — Companhia de Seguros, SA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK, 84/5/EGK, 90/232/EGK és 2005/14/EK irányelv — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a kár bekövetkeztében — A kártérítéshez való jog korlátozása)
2013/C 225/69 C-413/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. április 18-i végzése (Landgericht Köln (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Germanwings GmbH kontra Thomas Amend (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Az utasokat a légi járt hosszú késése esetén megillető kártalanításhoz való jog — Az Unión belüli hatalommegosztás elve)
2013/C 225/70 C-486/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jonathan Rodrigues Esteves kontra Companhia de Seguros Allianz Portugal SA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK, 84/5/EGK, 90/232/EGK és 2005/14/EK irányelv — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a kár bekövetkeztében — A kártérítéshez való jog kizárása vagy korlátozása)
2013/C 225/71 C-564/11. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. május 16-i végzése (Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia és társai kontra Comune di Pavia (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és d) pontja — Szolgáltatások — Önkormányzati területrendezési tervet képező aktusok kidolgozására irányuló tanulmányozási, valamint technikai és tudományos tanácsadási feladat — Két közjogi jogalany, köztük egy egyetem által kötött szerződés — Gazdasági szereplőnek minősíthető közjogi jogalany)
2013/C 225/72 C-584/11. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. május 7-i végzése — Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Növényvédő szerek — Trifluralin hatóanyag — A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel megtagadása — 1999/468/EK határozat — 5. cikk)
2013/C 225/73 C-14/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 30-i végzése — Sheilesh Shah, Akhil Shah kontra Three-N-Products Private Ltd, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8.cikk (1) bekezdésének b) pontja — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Az AYUURI NATURAL közösségi szóvédjegy bejelentése — Az AYUR korábbi közösségi szó-és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 225/74 C-96/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Domingos Freitas, Maria Adília Monteiro Pinto kontra Companhia de Seguros Allianz Portugal SA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK, 84/5/EGK és 90/232/EGK irányelv — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a kár bekövetkeztében — A kártérítéshez való jog kizárása vagy korlátozása)
2013/C 225/75 C-260/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 16-i végzése — Volkswagen AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Suzuki Motor Corp. (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Swift GTi szóvédjegy — A GTI nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek jogosultjának felszólalása — A felszólalás visszavonása — Okafogyottá vált fellebbezés — Okafogyottság)
2013/C 225/76 C-268/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. május 8-i végzése — Cadila Healthcare Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Novartis AG (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Közösségi védjegy — A 40/94/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Összetéveszthetőség — ZYDUS szóvédjegy — A ZIMBUS közösségi védjegy jogosultja általi felszólalás — A lajstromozás fellebbezési tanács által történő részbeni megtagadása)
2013/C 225/77 C-294/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 14-i végzése — You-Q BV kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Apple Corps Ltd (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A „BEATLE” szóelemet magában foglaló ábrás védjegy — A „BEATLES” és a „THE BEATLES” szóelemeket magában foglaló nemzeti és közösségi szó- és ábrás védjegyek jogosultja általi felszólalás — A lajstromozás fellebbezési tanács által történő megtagadása — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)
2013/C 225/78 C-324/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Handelsgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novontech-Zala kft kontra LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1896/2006/EK rendelet — Európai fizetési meghagyásos eljárás — Késedelmes ellentmondás — 20. cikk — Különleges esetekben történő felülvizsgálat — A „rendkívüli” vagy „különleges” körülmények hiánya)
2013/C 225/79 C-341/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i végzése — Mizuno KK kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 181.cikke — Közösségi védjegy — A „G” betűt és két nemi szimbólumot magában foglaló ábrás védjegy — A „G” betűt és az „+” jelet magában foglaló ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A lajstromozás fellebbezési tanács általi megtagadása)
2013/C 225/80 C-346/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. június 13-i végzése — DMK Deutsches Milchkontor GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Lactimilk SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8.cikk (1) bekezdésének b) pontja — MILRAM közösségi szóvédjegy — A RAM korábbi nemzeti szó-és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása)
2013/C 225/81 C-352/12. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2013. június 20-i végzése (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri kontra Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — 1. cikk (2) bekezdés a) és d) pont) — Szolgáltatások — Valamely megye földrengés által kárt szenvedett bizonyos területeit érintő helyreállítási terv elkészítésére vonatkozó támogatási tevékenységek — Két közjogi szerv között kötött szerződés, amely szervek közül az egyik egy egyetem — Gazdasági szereplőnek minősíthető közjogi szerv — Különleges körülmények)
2013/C 225/82 C-354/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. április 11-i végzése — Asa sp. z o.o kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 181. cikke — Közösségi védjegy — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Viszonylagos kizáró ok — FEMIFERAL szóvédjegy — A feminatal korábbi szó- és ábrás védjegy jogosultjának felszólalása)
2013/C 225/83 C-357/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. május 30-i végzése — Harald Wohlfahrt kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Ferrero SpA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 43. cikk (2) bekezdése — Kindertraum szómegjelölés — A Kinder korábbi nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása)
2013/C 225/84 C-368/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. április 18-i végzése (A Cour administrative d’appel de Nantes (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Adiamix kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Állami támogatások — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat — A támogatások visszatéríttetése — Uniós aktus érvényességének mérlegelése — Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adandó válasz szükségességét alátámasztó indokokkal kapcsolatos felvilágosítások hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 225/85 C-379/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. május 16-i végzése — Arav Holding Srl kontra H.Eich srl, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — H.EICH szóvédjegy — A H-SILVIAN HEACH korábbi ábrás védjegy jogosultja általi felszólalás — A lajstromozás megtagadása)
2013/C 225/86 C-381/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. június 6-i végzése — I Marchi Italiani Srl kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Osra SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — B. Antonio Basile 1952 közösségi védjegy — BASILE korábbi nemzeti védjegy — Törlési eljárás — Belenyugvás általi jogvesztés — 40/94/EK rendelet — Az 53. cikk (2) bekezdése — Viszonylagos kizáró ok — Ugyanezen rendelet 8. cikkének (1) bekezdése — Összetéveszthetőség)
2013/C 225/87 C-393/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21-i végzése — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — HELLIM szóvédjegy — A HALLOUMI közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása — A felszólalás elutasítása)
2013/C 225/88 C-397/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. június 6-i végzése — Transport Schiocchet — Excursions SARL kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — Nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés — Az indokolás hiányára vonatkozó nem helytálló kifogás — Pontatlan jogalap — Az első fokon benyújtott kérelem újbóli vizsgálatára irányuló jogalap)
2013/C 225/89 C-415/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. június 13-i végzése (az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bianca Brandes kontra Land Niedersachsen (Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves szabadsághoz való jog — A részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás — A referencia-időszakban a fizetett éves szabadságát kivenni nem tudó, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló — E munkavállaló részmunkaidős rendszerre való áttérése — A korábban megszerzett fizetett éves rendes szabadság napjainak számát a részmunkaidőben végzett heti munkanapok számával arányban ily módon csökkentő nemzeti rendelkezés vagy gyakorlat)
2013/C 225/90 C-418/12. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. május 7-i végzése — TME SpA — Termomeccanica Ecologia kontra Európai Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A bukaresti szennyvíztisztító állomás rehabilitációjára irányuló, az ISPA strukturális alapok által társfinanszírozott közbeszerzési eljárás — A román hatóságoknak a felperes által benyújtott ajánlatot elutasító, állítólagosan szabálytalan határozata — A pénzügyi korrekciós eljárás, illetve a kötelezettségszegési eljárás Romániával szemben való megindításának Bizottság általi megtagadása)
2013/C 225/91 C-436/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 13-i végzése — Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, felszámolás alatt kontra Európai Bizottság, Olasz Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatás — Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozásoknak nyújtott támogatások)
2013/C 225/92 C-468/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. június 20-i végzése (a Tribunale di Cosenza (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CCIAA di Cosenza kontra Ciesse srl (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eljárási szabályzat — 53. cikk (2) bekezdés, 93. cikk a) pont és 99. cikk — 2008/7/EK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Hatály — A helyi kereskedelmi, ipari, kézműipari és mezőgazdasági kamaráknak fizetett éves díj)
2013/C 225/93 C-542/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. május 8-i végzése — (a Tribunale di Pordenone (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fidenato Giorgio elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 99. cikke — 2002/53/EK irányelv — A mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzéke — A közös jegyzékbe felvett, géntechnológiával módosított szervezetek (GMSZ) — 1829/2003/EK rendelet — 20. cikk — Létező termékek — 2001/18/EK irányelv — 26a. cikk — A géntechnológiával módosított szervezetek nem szándékos előfordulásának az elkerülésére irányuló intézkedések)
2013/C 225/94 C-566/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-311/12. sz., Baleanu kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Erusalim Baleanu által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/95 C-567/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-312/12. sz., Barliba kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Adrian Barliba által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/96 C-568/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-313/12. sz., Ioanovici kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Doru Cristian Ioanovici által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/97 C-569/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-314/12. sz., Micsunescu kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Emil Micsunescu által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/98 C-570/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-320/12. sz., Concal kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Alexandro Octavian Concal által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/99 C-14/13. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. június 6-i végzése (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gena Ivanova Cholakova kontra Osmo Rayonno Upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése, EUMSZ 67. és EUMSZ 72. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi valamely személy fogva tartását a személyazonossága megállapítása érdekében — Az uniós joghoz való kapcsolódás hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 225/100 C-73/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. május 8-i végzése (Tribunale di Tivoli (Olaszotszág) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — T (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 225/101 C-106/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013 május 30-i végzése (a Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale kontra Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 225/102 C-444/12. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) (Magyarország) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hardimpex Kft. felszámolás alatt kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
2013/C 225/103 C-465/12. P. sz. ügy: A Törvényszék T-271/12. sz., Plamen Simov kontra Európai Bizottság és a Bolgár Köztársaság ügyben 2012. szeptember 13-án hozott végzése ellen Plamen Simov által 2012. október 18-án benyújtott fellebbezés
2013/C 225/104 C-471/12. P. sz. ügy: A Törvényszék T-587/10. sz., Holding kompanija Interspeed a.d. kontra Bizottság ügyben 2012. július 10-én hozott ítélete ellen a Holding kompanija Interspeed a.d által 2012. szeptember 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 225/105 C-535/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-294/12. sz., Rafael Faet Oltra kontra Európai Ombudsman ügyben 2012. szeptember 20-án hozott végzése ellen Rafael Faet Oltra által 2012. november 23-án benyújtott fellebbezés
2013/C 225/106 C-436/11. és C-437/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2013. május 22-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer (C-436/11), Ekkerhard Schauß (C-437/11) kontra Iberia Líneas Aéreas de España SA (C-436/11), Transportes Aéreos Portugueses SA (C-437/11)
2013/C 225/107 C-594/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. április 24-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Christoph Becker kontra Société Air France SA
2013/C 225/108 C-29/12. sz. ügy: A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2013. június 12-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 225/109 C-76/12. sz. ügy: A Bíróság tizedik tanácsa elnökének 2013. május 7-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2013/C 225/110 C-126/12. sz. ügy: A Bíróság kilencedik tanácsa elnökének 2013. április 23-i végzése (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Edgar Brück kontra Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
2013/C 225/111 C-146/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 7-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság, támogatja: Szlovák Köztársaság
2013/C 225/112 C-212/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 7-i végzése (az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Helmut Butz, Christel Bachmann-Butz, Frederike Butz kontra Société Air France SA
2013/C 225/113 C-213/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. június 25-i végzése (a Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fernando Casimiro dos Santos Ferreira, Maria do Carmo Ferreira dos Santos, Rosa Fernanda Santos Ferreira kontra Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
2013/C 225/114 C-227/12. sz. ügy: A Bíróság ötödik tanácsa elnökének 2013. április 23-i végzése (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, az ArkeFly cégnév alatt eljáró TUI Airlines Nederland BV kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
2013/C 225/115 C-253/12. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2013. március 27-i végzése (a Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — JS kontra Česká správa sociálního zabezpečení
2013/C 225/116 C-308/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. június 25-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 225/117 C-330/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 27-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 225/118 C-331/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 27-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 225/119 C-392/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 20-i végzése — Fruit of the Loom, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Blueshore Management SA
2013/C 225/120 C-406/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 27-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 225/121 C-407/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 27-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 225/122 C-416/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 22-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wikom Deutsche Telekabel GmbH, korábban: Wikom Elektrik GmbH kontra VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte mbH
2013/C 225/123 C-432/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. június 25-i végzése — Leifheit AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Vermop Salmon GmbH
2013/C 225/124 C-496/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. június 25-i végzése (a Krajský súd v Preąove (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA kontra Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnos», a.s.
2013/C 225/125 C-513/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 25-i végzése (a Verwaltungsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aslihan Nazli Ayalti kontra Bundesrepublik Deutschland
2013/C 225/126 C-538/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 7-i végzése — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 225/127 C-545/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság
2013/C 225/128 C-572/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 7-i végzése — Európai Bizottság kontra Holland Királyság
2013/C 225/129 C-585/12. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. április 11-i végzése — Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV kontra Európai Bizottság
2013/C 225/130 C-618/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 25-i végzése (a Cour administrative d’appel de Paris (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société Reggiani SpA Illuminazione kontra Ministre de l’Économie et des Finances
2013/C 225/131 C-68/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. május 28-i végzése (az Amstgericht Rüsselheim (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Markus Weiss kontra Condor Flugdienst Gmbh
2013/C 225/132 C-158/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. június 25-i végzése (a Rechtbank Den Haag (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hamidullah Rajaby kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 

Törvényszék

2013/C 225/133 T-267/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 7-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — Végső elszámolás — A finanszírozásból kizárt kiadások — Az 595/91/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint továbbított értesítések Bizottság általi értékelésének túlzott késedelme — Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése — Indokolási kötelezettség — Ésszerű határidő”)
2013/C 225/134 T-404/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Fluorsid és Minmet kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az alumínium-fluorid világpiaca — Az EK 81. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének a megsértését megállapító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelem — Elfogadhatatlanság — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A jogsértés bizonyítéka — Védelemhez való jog — A szóban forgó piac meghatározása — Bírságok — A jogsértés súlya — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)
2013/C 225/135 T-405/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 7-i ítélete — Spar Österreichische Warenhandels kontra Bizottság („Verseny — Összefonódások — A napi fogyasztási cikkek kereskedelmének piacai — Az összefonódást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Kötelezettségvállalások — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Meghallgatáshoz való jog — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 225/136 T-406/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — ICF kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az alumínium-fluorid világpiaca — Az EK 81. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének a megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A jogsértés bizonyítéka — Védelemhez való jog — A kifogásközlés és a megtámadott határozat közötti egyezés — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Euromediterrán megállapodás”)
2013/C 225/137 T-280/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — José Carlos Morte Navarro kontra Európai Parlament (Az Európai Parlamenthez intézett petíció — A petíció irattárba helyezéséről szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Sérelmet okozó aktus — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Az Unió tevékenységi területén kívül eső petíció)
2013/C 225/138 T-509/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Portugália kontra Bizottság („Halászat — A megfigyelési és ellenőrzési rendszerek megvalósításához való pénzügyi hozzájárulás — Két óceáni járőrhajó beszerzésével kapcsolatban teljesített kiadások visszatérítésének megtagadására irányuló határozat — EK 296. cikk — 93/36/EGK irányelv — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 225/139 T-214/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — Moselland kontra OHIM — Renta Siete (DIVINUS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DIVINUS közösségi szóvédjegy bejelentése — A MOSELLAND Divinum korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi oltalom fennállása, érvényessége és terjedelme — Bizonyíték)
2013/C 225/140 T-218/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — DHL International kontra OHIM — Service Point Solutions (SERVICEPOINT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SERVICEPOINT közösségi ábrás védjegy bejelentése — A ServicePoint korábbi közösségi ábrás védjegyek és korábbi nemzeti védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (76) cikkének (1) és (2) bekezdése)
2013/C 225/141 T-384/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 29-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — Az Andévalo kerületben a Guadiana folyó vízgyűjtő területén élő lakosság vízellátására, a Guadalquivir folyó medencéjének lecsapolására és tisztítására, valamint Granada és Malaga megye önkormányzati társulási rendszereinek vízellátására vonatkozó projektek — A támogatás részleges megvonása — Építési beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az építészeti mű fogalma — A szerződések megosztása — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94 rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság”)
2013/C 225/142 T-431/10. és T-560/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. június 4-i ítélete — Nencini kontra Parlament („Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat — A parlamenti asszisztensi és utazási költségek — A jogosulatlanul kifizetett juttatások visszatérítése — Elévülés — Ésszerű határidő — Védelemhez való jog — A kontradiktórius eljárás elve — Arányosság”)
2013/C 225/143 T-454/10. és 482/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — Anicav és társai kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó támogatások — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék — Működési alapok és operatív programok — »Tényleges feldolgozási műveletnek nem minősülő műveletek« finanszírozása”)
2013/C 225/144 T-2/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 7-i ítélete — Portugália kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — A POSEI intézkedés keretében teljesített kiadások (a 2005., 2006. és 2007. gazdasági évek)”)
2013/C 225/145 T-65/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 5-i ítélete — Recombined Dairy System A/S kontra Európai Bizottság (Vámunió — Új-Zélandról származó laktoglobulin-koncentrátumok behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Behozatali vámok elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 236. cikke)
2013/C 225/146 T-68/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — Kastenholz kontra OHIM — Qwatchme (Óraszámlapok) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Óraszámlapokat ábrázoló közösségi formatervezési minta — Nem lajstromozott korábbi formatervezési minták — Megsemmisítési ok — Újdonság — A 6/2002/EK rendelet 4. és 5. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Egyéni jelleg — Eltérő összbenyomás — A 6/2002 rendelet 4. és 6. cikke, és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Korábbi szerzői jog — A 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdésének f) pontja”)
2013/C 225/147 T-74/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — Omnis Group kontra Bizottság (Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — Vállalati erőforrás-tervezési szoftverek (ERP) és vállalatirányítási szoftverek (AES) szolgáltatásának piaca — panaszt elutasító határozat — Uniós érdek hiánya)
2013/C 225/148 T-93/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 7-i ítélete — Stichting Corporate Europe Observatory kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Szabadkereskedelmi megállapodás céljából az Európai Unió és az Indiai Köztársaság között folytatott tárgyalásokra vonatkozó dokumentumok — Hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — A nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumok — A dokumentumok terjesztésének korlátozásáról történő lemondás”)
2013/C 225/149 T-178/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 28-i ítélete — Voss of Norway kontra OHIM — Nordic Spirit (Egy palack formája) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Egy palack formájából álló térbeli közösségi védjegy — Feltétlen kizáró ok)
2013/C 225/150 T-187/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 28-i ítélete — Trabelsi és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (1) bekezdése — Kártérítési kereset — A Törvényszék eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 225/151 T-188/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 28-i ítélete — Chiboub kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogalap hiánya”)
2013/C 225/152 T-200/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 28-i ítélete — Al Matri kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogalap hiánya”)
2013/C 225/153 T-219/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Otero González kontra OHIM — Apli-Agipa (AGIPA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AGIPA közösségi szóvédjegy bejelentése — Az AGIPA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk összehasonlítása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/154 T-248/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 27-i ítélete — International Engine Intellectual Property Company kontra OHIM (PURE POWER) (Közösségi védjegy — A PURE POWER közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/155 T-279/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — T & L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Kvótán felüli cukor uniós piacra bocsátásával és vámkontingens megnyitásával kapcsolatos különleges intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset”)
2013/C 225/156 T-396/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — ultra air GmbH kontra OHIM — Donaldson Tiltration Deutschland (ultrafilter international) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Ultrafilter international közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Joggal való visszaélés”)
2013/C 225/157 T-505/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 25-i ítélete — Aldi kontra OHIM — Dialcos (dialdi) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A dialdi közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ALDI korábbi közösségi szóvédjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/158 T-514/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 4-i ítélete — i-content kontra OHIM/Decathlon (BETWIN) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BETWIN közösségi szóvédjegy bejelentése — A b’Twin korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 225/159 T-515/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — Delphi Technologies kontra OHIM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD) (Közösségi védjegy — Az INNOVATION FOR THE REAL WORLD közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/160 T-522/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Otero González kontra OHIM — Apli-Agipa (APLI-AGIPA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az APLI-AGIPA közösségi szóvédjegy bejelentése — Az AGIPA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk összehasonlítása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/161 T-580/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — McNeil kontra OHIM — Alkalon (NICORONO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A NICORONO közösségi szóvédjegy bejelentése — A NICORETTE korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/162 T-598/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 12-i ítélete — MPDV Mikrolab kontra OHIM (Lean Performance Index) (Közösségi védjegy — A Lean Performance Index közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2013/C 225/163 T-608/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 27-i ítélete — Beifa Group kontra OHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Íróeszköz) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy íróeszközt ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi nemzeti ábrás és térbeli védjegyek — Megsemmisítési ok — Olyan korábbi megjelölés használata a közösségi formatervezési mintában, amelynek a jogosultja megtilthatja a használatot — A 6/2002/EK rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontja — Korábbi határozatnak a Törvényszék által történő hatályon kívül helyezését követően hozott határozat)
2013/C 225/164 T-636/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 13-i ítélete — Hostel drap kontra OHIM — Aznar Textil (MY drap) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MY drap közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BON DRAP korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/165 T-645/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 18-i ítélete — Heath kontra EKB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Nyugdíjak — Éves emelés — A 2010. évre vonatkozó emelés mértéke — Visszaható hatály — Kollektív tárgyaláshoz való jog”)
2013/C 225/166 T-668/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — VIP Car Solutions kontra Parlament („Szerződésen kívüli felelősség — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal történő szállítása — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az elutasító határozat Törvényszék általi megsemmisítése — A felperes ajánlatát elutasító határozat következtében állítólagosan elszenvedett kár — Kártérítési kereset”)
2013/C 225/167 T-89/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 27-i ítélete — Repsol YPF kontra OHIM — Ajuntament de Roses (R) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az „R” közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az „R” korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/168 T-115/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — Buzil-Werk Wagner kontra OHIM — Roca Sanitario (Roca) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Roca közösségi szóvédjegy bejelentése — A ROCA korábbi nemzeti ábrás védjegy és a Roca korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/169 T-126/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — Interroll kontra OHIM (Inspired by efficiency) (Közösségi védjegy — Az Inspired by efficiency közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/170 T-128/12. és T-182/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 12-i ítélete — HTTS kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 225/171 T-172/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 30-i ítélete — Brauerei Beck kontra OHIM — Aldi (Be Light) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Be Light közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BECK’s korábbi közösségi védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)
2013/C 225/172 T-367/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 27-i ítélete — MOL kontra OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — MOL Blue Card szóvédjegy — A BLUE, BLUE BBVA és TARJETA BLUE BBVA korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/173 T-411/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 6-i ítélete — Celtipharm kontra OHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PHARMASTREET közösségi szóvédjegy bejelentése — A PHARMASEE korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 225/174 T-322/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 15-i végzése — Al-Faqih és MIRA kontra Tanács és Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 225/175 T-69/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 17-i végzése — Zavvar kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A pénzeszközök befagyasztása — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 225/176 T-70/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 17-i végzése — Divandari kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása Elfogadhatatlansági kifogás — Perfüggőség — Jogellenességi kifogás — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 225/177 T-71/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 17-i végzése — Meskarian kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 225/178 T-213/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 4-i végzése — Elitaliana SpA kontra Eulex Kosovo („Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az Eulex koszovói missziója részére nyújtandó helikopteres támogatás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az alperesi minőség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 225/179 T-398/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 4-i végzése — Cosma Moden kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 225/180 T-399/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 4-i végzése — Cosma Moden kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (COSMA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 225/181 T-413/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 15-i végzése — Post Invest Europe kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kérelem — Állami támogatások — A belga hatóságok által a De post — La Poste (a jelenlegi »bpost«) részére nyújtott támogatások — A közszolgáltatással járó költségek ellentételezése — A támogatásokat a belső piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetésüket elrendelő határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság — Új bizonyítékok szolgáltatása”)
2013/C 225/182 T-165/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. május 8-i végzése — Talanton kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Választottbírósági kikötés — Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007 – 2013) keretében kötött szerződések — Támogatható költségek — A kifizetett összegek visszatérítése — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2013/C 225/183 T-201/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. június 5-i végzése — Rubinum kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Takarmány-adalékanyagok engedélyezése — A Bacillus cereus var. toyoi készítmény tekintetében kiadott engedélyek felfüggesztéséről szóló rendelet — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 225/184 T-55/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 4-i végzése — Daniel Swarovski kontra OHIM — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)
2013/C 225/185 T-277/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 10-i végzése — Trasys kontra Bizottság
2013/C 225/186 T-45/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 27-i végzése — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 225/187 T-94/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 13-i végzése — AU Optronics kontra Bizottság
2013/C 225/188 T-407/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 14-i végzése — SRF kontra Tanács
2013/C 225/189 T-459/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 10-i végzése — Barloworld kontra Bizottság
2013/C 225/190 T-550/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 3-i végzése — bachmaier kontra OHIM (oto-soft)
2013/C 225/191 T-13/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. június 14-i végzése — MasterCard International kontra OHIM — Nehra (surfpin)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 225/192 F-56/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. április 24-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi szankció — Visszavetés)
2013/C 225/193 F-86/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 7-i ítélete — McCoy kontra Régiók Bizottsága (Közszolgálat — Tisztviselők — Rokkantsági nyugdíj — A személyzeti szabályzat 78. cikkének ötödik bekezdése — A rokkantság foglalkozási eredete elismerésének megtagadása)
2013/C 225/194 F-88/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. április 24-i ítélete — BX kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/148/09 sz. versenyvizsga — A tartaléklistára történő felvétel mellőzése)
2013/C 225/195 F-116/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 26-i ítélete — Vacca kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/207/11 versenyvizsga-kiírás — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása — Előválogató tesztek — Kérdések figyelmen kívül hagyása — A pályázóknak szóló információk)
2013/C 225/196 F-44/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2013. június 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Tíz napon belül levélben benyújtott kereset — A kettő különbözősége — A kereset elkésettsége)
2013/C 225/197 F-67/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 28-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Bizottsági határozat megsemmisítése — A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása — A végrehajtás elmaradásából eredő kár — Feltételek — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 225/198 F-1/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. április 15-i végzése — Andersen kontra Számvevőszék (Közszolgálat — Tisztviselők — Rokkantsági nyugdíjba helyezés — A személyzeti szabályzat 78. cikke — Részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben mint nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 225/199 F-4/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 14-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül faxon benyújtott keresetlevél — A levélben megküldött eredeti keresetlevélen szereplő aláírástól különböző ügyvédi aláírás — A kereset késedelme — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Hiány)
2013/C 225/200 F-54/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. június 14-i végzése — Carosi kontra Bizottság
2013. augusztus 3. 56. évfolyam, C 226
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 226/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 215., 2013.7.27.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 226/02 C-1/13. sz. vélemény iránti eljárás: Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem
2013/C 226/03 C-112/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A kontra B és társai
2013/C 226/04 C-275/13. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2013. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elcogás, S.A. kontra Administración del Estado e Iberdrola, S.A.
2013/C 226/05 C-280/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Spanyolország) által 2013. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Barclays Bank S.A. kontra Sara Sánchez García és Alejandro Chacón Barrera
2013/C 226/06 C-281/13. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-229/11. és T-276/11. sz., Inglewood és társai kontra Parlament egyesített ügyekben 2013. március 13-án hozott ítélete ellen Lord Inglewood és társai által 2013. május 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 226/07 C-295/13. sz. ügy: A Landgericht Darmstadt (Németország) által 2013. május 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. ügyvéd, a G. T. GmbH vagyonfelügyelőjeként eljárva kontra H. K.
2013/C 226/08 C-299/13. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2013. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Isabelle Gielen kontra Ministerraad
2013/C 226/09 C-300/13. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanyolország) által 2013. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ayuntamiento de Benferri kontra Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
2013/C 226/10 C-302/13. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2013. június 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS flyLAL-Lithuanian Airlines csődeljárás alatt kontra VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation
2013/C 226/11 C-312/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Claudiu Roșu kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală
2013/C 226/12 C-313/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală kontra Cătălin Ienciu
2013/C 226/13 C-317/13. sz. ügy: 2013. június 7-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra Európai Unió Tanácsa
2013/C 226/14 C-320/13. sz. ügy: 2013. június 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 226/15 C-321/13. sz. ügy: 2013. június 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2013/C 226/16 C-322/13. sz. ügy: A Tribunale di Bolzano (Olaszország) által 2013. június 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ulrike Elfriede Grauel Rüffer kontra Katerina Pokorná
2013/C 226/17 C-327/13. sz. ügy: A Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2013. június 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Burgo Group SpA kontra Illochroma SA (felszámolás alatt), Jérôme Theetten, az Illochroma SA felszámolójaként eljárva
2013/C 226/18 C-333/13. sz. ügy: Sozialgericht Leipzig (Németország) által 2013. június 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elisabeta Dano, Florin Dano kontra Jobcenter Leipzig
 

Törvényszék

2013/C 226/19 T-276/13. sz. ügy: 2013. május 15-én benyújtott kereset — Growth Energy és Renewable Fuels Association kontra Tanács
2013/C 226/20 T-277/13. sz. ügy: 2013. május 15-én benyújtott kereset — Marquis Energy LLC kontra Tanács
2013/C 226/21 T-289/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Ledra Advertising kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/22 T-290/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — CMBG kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/23 T-291/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Eleftheriou és Papachristofi kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/24 T-292/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Evangelou kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/25 T-293/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Theophilou kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/26 T-294/13. sz. ügy: 2013. május 27-én benyújtott kereset — Fialtor kontra Bizottság és EKB
2013/C 226/27 T-296/13. sz. ügy: 2013. május 30-án benyújtott kereset — Adler Modemärkte kontra OHIM — Blufin (MARINE BLEU)
2013/C 226/28 T-302/13. sz. ügy: 2013. május 28-án benyújtott kereset — Nordex Holding kontra OHIM — Fontana Food (Taverna)
2013/C 226/29 T-306/13. sz. ügy: 2013. június 5-én benyújtott kereset — Silicium España Laboratorios kontra OHIM — LLR-G5 (LLRG5)
2013/C 226/30 T-308/13. sz. ügy: 2013. június 7-én benyújtott kereset — Repsol kontra OHIM — Argiles (ELECTROLINERA)
2013/C 226/31 T-309/13. sz. ügy: 2013. június 7-én benyújtott kereset — Enosi Mastichoparagogon Chiou kontra OHIM — Gaba International (ELMA)
2013/C 226/32 T-314/13. sz. ügy: 2013. június 12-én benyújtott kereset — Portugália kontra Bizottság
2013/C 226/33 T-316/13. sz. ügy: 2013. június 11-én benyújtott kereset — Pappalardo és társai kontra Bizottság
2013/C 226/34 T-318/13. sz. ügy: 2013. június 13-án benyújtott kereset — Vita Phone kontra OHIM (LIFEDATA)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 226/35 F-51/13. sz. ügy: 2013. május 25-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBA
2013/C 226/36 F-55/13. sz. ügy: 2013. június 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2013/C 226/37 F-57/13. sz. ügy: 2013. június 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. augusztus 6. 56. évfolyam, C 227
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 227/01 Felhívás észrevételek benyújtására az 1857/2006/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetet illetően
2013/C 227/02 Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2013. augusztus 5.) az 1857/2006/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról
2013/C 227/03 Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
2013/C 227/04 Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2013. augusztus 5.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
2013/C 227/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 227/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 227/07 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 227/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6966 – 3i Group/Barclays Infrastructure Funds Management) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 227/09 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 754/2013/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Abu Mohammed Al-Jawlani számára
2013. augusztus 6. 56. évfolyam, C 227A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

2013/C 227 A/01 Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala – BEREC Hivatal igazgatási vezetői álláshelyének betöltésére (AD 14 besorolási fokozat) Riga, Lettország – BEREC/2013/02
2013. augusztus 6. 56. évfolyam, C 227E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. január 18–19-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 111 E, 2012.4.18.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. január 18., szerda

2013/C 227 E/01 Az Európai Tanács 2011. december 8–9-i ülésének következtetései a költségvetési stabilitási unióról szóló nemzetközi megállapodástervezetről
Az Európai Parlament 2012. január 18-i állásfoglalása az Európai Tanács 2011. december 8–9-i, a költségvetési stabilitási unióval kapcsolatos nemzetközi megállapodás tervezetéről szóló ülésének következtetéseiről (2011/2546(RSP))
 

2012. január 19., csütörtök

2013/C 227 E/02 A mezőgazdasági bemeneti ellátási lánc
Az Európai Parlament 2012. január 19-i állásfoglalása a mezőgazdasági bemeneti ellátási láncról: szerkezet és hatások (2011/2114(INI))
2013/C 227 E/03 Egyensúlyhiány az élelmiszer-ellátási láncban
Az Európai Parlament 2012. január 19-i állásfoglalása az élelmiszer-ellátási láncban tapasztalható egyensúlyhiányokról
2013/C 227 E/04 Az Európai Unió űrstratégiája
Az Európai Parlament 2012. január 19-i állásfoglalása a polgárok szolgálatában álló európai uniós űrstratégiáról (2011/2148(INI))
2013/C 227 E/05 Az élelmiszer-pazarlás megakadályozása
Az Európai Parlament 2012. január 19-i állásfoglalása: Hogyan kerüljük el az élelmiszer-pazarlást: hatékonyabb élelmiszerláncra irányuló stratégiák az EU-ban (2011/2175(INI))
2013/C 227 E/06 Az algák elszaporodása elleni küzdelem
Az Európai Parlament 2012. január 19-i nyilatkozata az algák elszaporodása elleni küzdelemről
2013/C 227 E/07 A Szigetek Egyezményének hivatalos európai kezdeményezésként való létrehozása
Az Európai Parlament 2012. január 19-i nyilatkozata a Szigetek Egyezményének hivatalos európai kezdeményezésként való létrehozásáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. január 18., szerda

2013/C 227 E/08 Az állandó bizottságok tagjainak létszáma
Az Európai Parlament 2012. január 18-i határozata az állandó bizottságok létszámáról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. január 19., csütörtök

2013/C 227 E/09 Közösségi Vízumkódex
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))
P7_TC1-COD(2011)0223
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. január 19-én került elfogadásra a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 227 E/10 Az EU és Grúzia közötti megállapodás a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09737/2011 – C7-0202/2011 – 2011/0090(NLE))
2013/C 227 E/11 Az EU csatlakozása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 29. sz. előírásához
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a járműveknek a haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló 29. sz. előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))
2013/C 227 E/12 A gyalogosok biztonsága és a világító diódás (LED-es) fényforrások
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gyalogosok biztonságáról szóló előírás-tervezetével és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a világító diódás (LED-es) fényforrásokról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos európai uniós álláspontról szóló tanácsi határozattervezetről (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))
2013/C 227 E/13 Az EU és az Indonéz Köztársaság közötti megállapodás a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))
2013/C 227 E/14 Az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti együttműködési megállapodás
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))
2013/C 227 E/15 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (átdolgozás) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))
P7_TC2-COD(2008)0241
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2012. január 19-én került elfogadásra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ
2013/C 227 E/16 A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása
Az Európai Parlament 2012. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek piaci hozzáférhetőségének biztosításáról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))
P7_TC2-COD(2009)0076
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2012. január 19-én került elfogadásra a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!