8. évfolyam 12. szám 2013.03.19.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Ciprusi illeték, hazai áldozatok

Ciprus az egyik legkedveltebb offshore célpont a hazai vállalkozások körében, az ottani bankbetétekre kivetett illeték azonban gyökeresen megváltoztatná ezt a paradicsomi helyzetet. A magyar kormányzat az utóbbi években számos intézkedést hozott, amellyel próbálta a külföldre mentett jövedelmeket hazahozni, mégis 1500 hazai vállalat „büszkélkedik” jelenleg is offshore kapcsolattal – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.

Az Opten adatai szerint Magyarországon jelenleg 4500 vállalat tulajdonosi szerkezetében találunk klasszikus értelemben vett offshore tulajdonosokat, ebből Ciprushoz 1500 cég köthető. Az utóbbi években folyamatosan csökkent e vállalatok száma, de látványos eredményt nem sikerült elérni. Az offshore társaságok alapítása nem ütközik törvénybe, illetve a magánszemélyek külföldi cégben realizált személyi jövedelme ugyanúgy adóköteles – elviekben tehát semmi sem indokolja az efféle cégek felszámolását.

A pénzáramlások és tulajdonosok azonosítása azonban rendkívül problémás az offshore cégeknél, ezért a diszkrét működést, illetve kiskapukat kereső vállalkozások továbbra is kedvelik ezt a cégformát. Ennek bizonyításához nem is kell messzire mennünk: elég megemlíteni, hogy a szóban forgó vállalatok több mint 85 százaléka ad le rendszeresen beszámolókat, és ez az arány rendkívül jónak számít. Kétség sem férhet hozzá tehát, hogy ténylegesen működő és a látszatra kényesen odafigyelő vállalatokról beszélünk.

2011-ben a hazánkban bejelentett ciprusi érdekeltségű vállalatok az Opten adatai szerint több mint 800 milliárd forint árbevételt produkáltak. Kétharmaduk adózás előtti eredménye negatív volt, így adófizetési kötelezettségük összességében sem érte el a 3 milliárd forintot. Szerencsére a hazai adóhivatal elől nem tudnak teljesen előrejtőzni: személyi jellegű ráfordításuk közel 80 milliárd forint, aminek jelentős része szintén az államkincstárt gazdagítja (forrás: www.opten.hu).

 

Ciprusi érdekeltségű magyar cégek összesített mérlegadatai (ezer forint)*

Árbevétel

839 130 188

Mérleg szerinti eredmény

-102 965 927

Pénzeszközök

68 495 892

Adó előtti eredmény

-85 773 476

Adózás utáni eredmény

-88 590 869

Eredmény utáni adókötelezettség

2 817 393

Személyi ráfordítás

77 823 873

Fontos tisztázni, hogy a nemzetközi adóoptimalizálás az Európai Unión belül a tőke szabad áramlásának köszönhetően legális folyamat. Az adóparadicsomok azonban ezt az irányelvet és az anonimitást összességében a tagállamok rovására használják ki – nem véletlenül próbálja az EU normalizálni a helyzetet.

Ha a ciprusi kormány elfogadja az új illetékekre tett javaslatot, az 1500 magyar érdekeltségű ciprusi vállalat kint lévő pénzeszközeinek akár 9,9 százalékát is elveszítheti egyik napról a másikra. Ez várhatóan a ciprusi offshore cégek számának jelentős csökkenéséhez vezet, ám kétségünk sem lehet afelől, hogy ezeknek a tőkemozgásoknak továbbra sem hazánk lesz az elsődleges célpontja.

A legnagyobb ciprusi érdekeltségű hazai cégek*

Cég elnevezése

Árbevétel (ezer Ft)

Adózás előtti eredmény (ezer Ft)

Eredmény utáni adókötelezettség (ezer Ft)

Személyi jellegű ráfordítások (ezer Ft)

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

272 882 000

-22 350 000

11 000

32 922 000

Hungary-Meat Élelmiszeripari Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

74 208 438

1 546 086

210 646

1 325 621

SMR Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság

63 904 375

-4 553 306

0

5 021 305

Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

34 993 779

6 302 165

553 706

60 102

EUROTRANSGAZ CORPORATION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

15 603 564

157 271

157 271

1 349

KRONOSPAN-MOFA Hungary Farostlemezgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

13 331 101

-2 991 833

0

736 193

WEST END BERUHÁZÓ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

12 438 043

-3 447 508

0

0

Duna Kongresszus Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

12 333 488

4 463 794

307 935

48 314

Bonbonetti Choco Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság

11 873 859

-138 664

0

1 643 286

EXPERT Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11 347 151

146 909

15 153

119 588

* 2011-es záró beszámolók alapján

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 11. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 321
Végelszámolás 134
Hivatalból való törlés 1

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 30
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 955

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 38 db.

A héten 11520 cégnév, 7054 székhelycím és 6110 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515737 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Vagyonfelügyelő

A vagyonfelügyelő kirendelésére, a kirendelés visszautasítására, összeférhetetlenségére és annak jogkövetkezményeire és felmentésére a felszámolóra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni (Cstv. 13. § (1) bekezdés). Eszerint a bíróság a csődeljárás elrendelésével egyidejűleg elektronikus véletlenszerű kiválasztás segítségével haladéktalanul kirendeli a vagyonfelügyelőt. A vagyonfelügyelőket a Kormány rendeletében közzétett felszámolók közül kell kirendelni. Nem rendelhető ki vagyonfelügyelőnek az a gazdasági társaság, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója többségi befolyással rendelkezik az adós szervezetben. Nem lehet vagyonfelügyelő az a személy, aki az adós tulajdonosa vagy hitelezője, vagy ezen személy közeli hozzátartozója, akinek közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa vagy hitelezője, aki olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, illetve ezen személy közeli hozzátartozója, aki saját maga vagy közeli hozzátartozója tag, részvényes vagy   vezető tisztségviselő olyan jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, amely összeférhetetlenség miatt nem lehetne vagyonfelügyelő, aki három éven belül az adós foglalkoztatottja volt, vagy az adóssal üzleti kapcsolatban állt, aki az adósnál felügyeleti biztosi tevékenységet látott vagy lát el. A vagyonfelügyelő a kirendelés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A vagyonfelügyelő a kirendelést kizárási ok fennállása esetén valamint akkor utasíthatja vissza, ha az adós székhelye kívül esik a vagyonfelügyelő névjegyzékbe bejegyzett működési területén (Cstv. 27/A §).

Az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői és tagjai valamint legfőbb szerve tulajdonosi jogaikat csak a vagyonfelügyelő részére biztosított jogok megsértése nélkül gyakorolhatják. Ha az adós vezető tisztségviselője a vagyonfelügyelővel szemben őt terhelő együttműködési kötelezettségét megsérti, a bíróság akár ismételten is 100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja (Cstv 13. § (2) bekezdés). A vagyonfelügyelő feladata, hogy a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében figyelemmel kísérje az adós gazdálkodását. Ennek keretében át kell tekintenie az adós vagyoni helyzetét, melynek során betekinthet az adós könyveibe, megvizsgálhatja az adós eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit, pénzforgalmi számláit, felvilágosítást kérhet az adós vezető tisztségviselőitől, legfőbb szervétől, felügyelő bizottságától, könyvvizsgálójától, és erről a hitelezőket tájékoztatja. Az adós közreműködésével nyilvántartásba veszi és besorolja a bejelentett hitelezői követeléseket. Jóváhagyja és ellenjegyzi az adósnak a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett vagyoni jellegű kötelezettség vállalásait. Felhívja az adóst követelései érvényesítésére és ellenőrzi azok végrehajtását, annak elmulasztása esetén pedig tájékoztatja a legfőbb szervet, a felügyelő bizottságot és a könyvvizsgálót. Megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket és kötelezettségvállalásokat, amelyeket az adós jóváhagyása és ellenjegyzése nélkül tett meg. Kezdeményezheti vagy megindíthatja a fizetési haladék ellenére jogellenesen teljesített kifizetések visszakövetelése iránti eljárásokat. Bizonyos esetekben együttes cégjegyzési és bankszámla feletti rendelkezési jog illeti meg az adós vezető tisztségviselőivel. Indokolt esetben kezdeményezheti a fizetési haladék meghosszabbítását (Cstv. 13. § (3) bekezdés). Amennyiben a vagyonfelügyelő valamilyen jogügyletet eredményesen támad meg, az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni (Cstv. 13. § (4) bekezdés). Az adós új kötelezettségvállalásait a vagyonfelügyelő hagyja jóvá. Ennek során csak olyan kötelezettség vállalásokhoz illetve kifizetésekhez járulhat hozzá, amelyek az adós célszerű, veszteségét mérséklő működéséhez valamint az egyezség előkészítéséhez szükségesek, és azok teljesítésére biztosítékot csak akkor vállalhat, ha ahhoz a szavazati joggal rendelkező hitelezők többségét képviselő hitelezők hozzájárultak (Cstv 13. § (5) bekezdés). A vagyonfelügyelő köteles haladéktalanul bejelenteni az adós pénzforgalmi számláit vezető pénzintézeteknek a kötelezettségvállalások jóváhagyási és ellenjegyzési jogát, valamint az együttes képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési jogát (Cstv. 13. § (6) bekezdés).

Magyar Közlöny 42-45/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

42/2013. március 12.

 

 

16/2013. (III. 12.) VM rendelet

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

 2013.03.15.

Köf. 5081/2012/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.03.12.

113/2013. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.03.12.

114/2013. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.03.12.

115/2013. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.03.12.

116/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

117/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

118/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

119/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

120/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

121/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

122/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

123/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

124/2013. (III. 12.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.12.

125/2013. (III. 12.) KE határozat

Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének megállapításáról

 2013.03.12.

126/2013. (III. 12.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2013.03.12.

43/2013. március 13.

 

 

2013. évi XI. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

 2013.03.14.

2013. évi XII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

 2013.03.14.

76/2013. (III. 13.) Korm. rendelet

A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995.  (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.14.

77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.03.14.

78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet

Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről, engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.03.21.

79/2013. (III. 13.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.13.

10/2013. (III. 13.) NGM rendelet

Az elemi költségvetésről

 2013.03.14.

1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat

A külföldi hallgatói létszám magyar felsőoktatásban történő növelésének irányairól

 2013.03.13.

1124/2013. (III. 13.) Korm. határozat

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.03.14.

1125/2013. (III. 13.) Korm. határozat

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer széles körű használatához szükséges intézkedésekről

 2013.03.13.

1126/2013. (III. 13.) Korm. határozat

Az afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoport kivonása után visszamaradó állami vagyon afgán hatóságoknak történő térítésmentes átadásáról

 2013.03.13.

1127/2013. (III. 13.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségek finanszírozásáról

 2013.03.13.

1128/2013. (III. 13.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség által társelnökölt Gazdasági Vegyes Bizottságok üléseinek előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges szervezési jellegű feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.13.

44/2013. március 14.

 

 

80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.15.

5/2013. (III. 14.) BM rendelet

A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

 2013.03.19.

127/2013. (III. 14.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.03.14.

128/2013. (III. 14.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.03.14.

129/2013. (III. 14.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.03.14.

130/2013. (III. 14.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.03.14.

131/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

132/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

133/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

134/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

135/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

136/2013. (III. 14.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.03.14.

137/2013. (III. 14.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2013.03.14.

1129/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programtanács létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

 2013.03.15.

1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok rendezéséről

 2013.03.14.

1131/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A fizetési nehézségekkel küzdő, a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé fennálló, illetve egyéb fizetési kötelezettségeiket nem teljesítő bérlőkkel kapcsolatos problémák megoldása érdekében szükséges intézkedésekről

 2013.03.14.

1132/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról szóló 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

 2013.03.14.

1133/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról

 2013.03.14.

1134/2013. (III. 14.) Korm. határozat

Az egyes 2013. évi hazai rendezésű sportesemények, valamint kiemelt sportszövetségek szakmai többletfeladatainak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról

 2013.03.14.

1135/2013. (III. 14.) Korm. határozat

A Budapesti Music Center fejlesztési célú kiadásaihoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.14.

45/2013. március 18.    
17/2013. (III. 18.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.03.19.

138/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

139/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

140/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

141/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

142/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

143/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

144/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

145/2013. (III. 18.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.03.18.

39/2013. (III. 18.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.03.18.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. március 13. 56. évfolyam, L 69

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 216/2013/EU (2013. március 7.) rendelete az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/125/EU (2013. február 25.) határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
 

Levélváltás formájában történő megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 217/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfólia-tekercsek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Bizottság 218/2013/EU (2013. március 8.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cabrito Transmontano [OEM])
A Bizottság 219/2013/EU (2013. március 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. március 14. 56. évfolyam, L 70

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 220/2013/EU (2013. március 13.) rendelete a 297/95/EK tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 221/2013/EU (2013. március 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/127/EU (2013. március 11.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2013/128/EU (2013. március 13.) végrehajtási határozata az M1 kategóriájú gépjárműveken alkalmazott egyes világítási funkciók fénykibocsátó diódákkal való betöltésének a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként, a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő jóváhagyásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. november 26-i 2010/18/EK bizottsági határozathoz (  HL L 8., 2010.1.13.)
2013. március 14. 56. évfolyam, L 71

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/115/EU (2013. február 26.) végrehajtási határozata a SIRENE-kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről (az értesítés a C(2013) 1043. számú dokumentummal történt)
2013. március 15. 56. évfolyam, L 72

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 222/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel [OFJ])
A Bizottság 223/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mela Rossa Cuneo [OFJ])
A Bizottság 224/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Kitkan viisas [OEM])
A Bizottság 225/2013/EU (2013. március 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Ficodindia di San Cono [OEM])
A Bizottság 226/2013/EU (2013. március 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/129/EU (2013. március 7.) határozata a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről
A Bizottság 2013/130/EU (2013. március 13.) végrehajtási határozata a Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy indoxakarbot tartalmazó biocid termékre vonatkozó engedélyezés tekintetében bejelentett korlátozás elutasításáról (az értesítés a C(2013) 1366. számú dokumentummal történt)
2013. március 16. 56. évfolyam, L 73

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 214/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Tanács 215/2013/EU (2013. március 11.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes szerves bevonatú acéltermékek behozatalára vonatkozó kiegyenlítő vám kivetéséről
2013. március 16. 56. évfolyam, L 74

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 232/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek uniós kivonási és eladási árának a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 233/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 234/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek uniós eladási árának a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 235/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete a piacról a 2013. halászati év során kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről
A Bizottság 236/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó magánraktározási támogatás összegének a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 237/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete az egyes halászati termékekre vonatkozó referenciaáraknak a 2013. halászati évre történő rögzítéséről
A Bizottság 238/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete a 481/2012/EU végrehajtási rendeletnek a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó eredetiségigazolások érvényessége tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 239/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 240/2013/EU (2013. március 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2013/132/EU (2013. január 11.) határozata a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról (EKB/2013/1)
2013. március 19. 56. évfolyam, L 75

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 241/2013/EU (2013. március 14.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klórantraniliprol, fludioxonil és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 242/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 189. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 243/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/133/KKBP (2013. március 18.) határozata az Európai Unió Száhil övért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről
A Tanács 2013/134/KKBP (2013. március 18.) határozata a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2011/173/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/135/EU (2013. március 15.) határozata a 2007/506/EK és a 2007/742/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 1411. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/136/EU (2013. március 15.) végrehajtási határozata az Egyesült Nemzetek egységes kábítószer-egyezményének Bolíviában való hatékony alkalmazása tekintetében a 2012/161/EU végrehajtási határozattal megindított vizsgálat megszüntetéséről (az értesítés a C(2013) 1422. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/137/EU (2013. március 15.) végrehajtási határozata a BSE előfordulásának hatósági megállapítását követően a veszélyeztetett szarvasmarhafélék termékeny élettartamuk végéig való spanyolországi felhasználásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 1473. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2006/168/EK határozat I–IV. mellékletének a szarvasmarha-embriók Unióba irányuló importjára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványban foglalt egyes követelmények módosításáról szóló, 2012. július 17-i 2012/414/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 194., 2012.7.21.)
2013. március 19. 56. évfolyam, L 76

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/131/EU (2013. március 4.) határozata az EMAS rendszerben való részvételhez szükséges lépéseket meghatározó felhasználói útmutatónak a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő létrehozásáról (az értesítés a C(2013) 1114. számú dokumentummal történt)
2013. március 13. 56. évfolyam, C 73
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 73/01 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 73/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 73/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról és a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (CON/2012/77)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 73/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 73/05 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 27-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.847 – E-BOOKS kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Litvánia
2013/C 73/06 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.847 – E-BOOKS
2013/C 73/07 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. december 12.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: COMP/39.847 – E-BOOKS) (az értesítés a C(2012) 9288. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 73/08 Hercule II program – Ajánlattételi felhívás – Képzés, szemináriumok, konferenciák – Jogi rész
2013. március 13. 56. évfolyam, C 73E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 73 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 13. 56. évfolyam, C 74
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 74/01 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 74/02 A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 74/03 A Bizottság közleménye a 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 74/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 74/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013. március 14. 56. évfolyam, C 75
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 75/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 75/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6811 – Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 75/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 75/04 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.;  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.;  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 5. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 7. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 4. o.;  HL C 51., 2013.2.22., 6. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 75/05 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának, „Emberek” egyedi programjához kapcsolódó, 2013. évi munkaprogram alapján
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 75/06 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 75/07 A Bíróság ítélete (2012. november 22.) az E-17/11. sz., – Aresbank SA kontra Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) és Izlandi Állam ügyben (94/19/EK irányelv – 2000/12/EK irányelv – 2006/48/EK irányelv – Elfogadhatóság – A tisztán belföldi helyzeteket szabályozó EGT-jogszabály rendelkezéseit elfogadó nemzeti szabályozás – A betét fogalma – Bankközi kölcsönök – A hitelintézeti tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó engedélyek kölcsönös elismerése – Az EGT Vegyes Bizottság határozatainak alkalmazhatósága)
2013/C 75/08 A Bíróság ítélete (2012. november 30.) az E-19/11. sz., – Vín Tríó ehf. kontra Izlandi Állam ügyben (Áruk szabad mozgása – Elfogadhatóság – Termékkör – Az EGT-megállapodás 11. és 16. cikke – Kereskedelmi jellegű állami monopóliumok – A monopóliumok fennállására és működésére vonatkozó szabályok – Termékek kiválasztására vonatkozó szabályok – A koffeint vagy hasonló serkentőket tartalmazó alkoholtartalmú italok forgalmazásának megtagadása – A belföldi és az importált termékek közötti megkülönböztetés – Belföldi előállítás hiánya)
2013/C 75/09 A Fürstliches Landgericht 2012. október 31-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Beatrix Koch, Dipl. Kfm. Lothar Hummel és Stefan Müller kontra Swiss Life (Liechtenstein) AG ügyben (E-11/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 75/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6870 – GE/Munich Re/Iberdrola Renovables France) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. március 14. 56. évfolyam, C 75A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 75 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/249/13
2013. március 14. 56. évfolyam, C 75E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 75 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 14. 56. évfolyam, C 76
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

486. plenáris ülés, 2013. január 16. és 17.

2013/C 76/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A kiemelkedő értelmi képességű fiatalok potenciáljának felszabadítása az Európai Unióban (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 76/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A nemek dimenziója az Európa 2020 stratégiában (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 76/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tengeri kalózok: az EU fellépésének megerősítése (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 76/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egy európai szociális védjegy létrehozása (feltáró vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

486. plenáris ülés, 2013. január 16. és 17.

2013/C 76/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta növekedésért (COM(2012) 573 final)
2013/C 76/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Megerősített partnerség az európai kutatási térségben a kiválóság és a növekedés támogatására (COM(2012) 392 final)
2013/C 76/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Biztonsági iparpolitika – Cselekvési terv az innovatív és versenyképes biztonsági iparágért (COM(2012) 417 final)
2013/C 76/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az EU által a kutatás és az innováció területén folytatott nemzetközi együttműködés megerősítése és összpontosítása: stratégiai megközelítés (COM(2012) 497 final)
2013/C 76/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Úton a tudományos információkhoz való jobb hozzáférés felé – A közfinanszírozású kutatások előnyeinek megsokszorozása (COM(401) 2012 final)
2013/C 76/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2012) 548 final – 2012/0261 (COD))
2013/C 76/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában (COM(2012) 529 final)
2013/C 76/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az EU és a csendes-óceáni térség közötti megújult fejlesztési partnerség felé (JOIN(2012) 6 final)
2013. március 15. 56. évfolyam, C 77
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 77/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 77/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 77/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 77/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 77/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 77/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6878 – Alior Bank/Erste Group Bank/Polbita) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 77/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6854 – Cameron/Schlumberger/OneSubsea)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 77/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 77/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 77/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 15. 56. évfolyam, C 77E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. december 10–13-i ülések

2013/C 77 E/01 2012. december 10-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 77 E/02 2012. december 11-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 77 E/03 2012. december 12-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 77 E/04 2012. december 13-i ülés jegyzőkönyve
2013. március 16. 56. évfolyam, C 78
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 78/01 A Bizottság véleménye (2013. március 13.) az olaszországi Lazio régióban található latinai atomerőmű leszerelése során keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 78/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 78/03 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló ENIAC Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 78/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 78/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 16. 56. évfolyam, C 79
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 79/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 71., 2013.3.9.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 79/02 C-541/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 17-i végzése (a Vrhovno Sodiąče (Szlovénia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joľef Grilc kontra Slovensko zavarovalno zdruľenje GIZ (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának második bekezdése — Gépjármű-felelősségbiztosítás — 2000/26/EK irányelv — Kártérítési testületek — Nemzeti bíróság előtt érvényesített kártérítési követelés)
2013/C 79/03 C-261/12. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 17-i végzése — Annunziata Del Prete kontra Giorgio Armani SpA, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk(1)bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség — Jóhírnév — Az „AJ AMICI JUNIOR” ábrás megjelölés — Az AJ ARMANI JEANS korábbi nemzeti ábrás védjegy és az ARMANI JUNIOR korábbi nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása)
2013/C 79/04 C-488/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nagy Sándor kontra Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal
2013/C 79/05 C-489/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Böszörményi Lajos Tiborné kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2013/C 79/06 C-490/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gálóczhi-Tömösváry Róbert kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2013/C 79/07 C-491/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Magdolna Margit Szabadosné Bay kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2013/C 79/08 C-526/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ványai Józsefné kontra Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal
2013/C 79/09 C-574/12. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2012. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) kontra Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes, L.da
2013/C 79/10 C-577/12. sz. ügy: Az Unabhängiger Finanzsenat (Ausztria) által 2012. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michaela Hopfgartner
2013/C 79/11 C-588/12. sz. ügy: Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2012. december 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lyreco Belgium NV kontra Sophie Rogiers
2013/C 79/12 C-592/12. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2012. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Compañía Europea de Viajeros de España S.A. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)
2013/C 79/13 C-594/12. sz. ügy: A Verfassungsgerichtshof (Ausztria) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kärtner Landesregierung és társai
2013/C 79/14 C-598/12. sz. ügy: 2012. december 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 79/15 C-605/12. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2012. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Welmory Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
2013/C 79/16 C-14/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelme — Gena Ivanova Cholakova kontra Osmo rayonno upravlenie pri Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti
2013/C 79/17 C-18/13. sz. ügy: Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Max Pen” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i izpalnenie na proizvodstvoto” Sofia
2013/C 79/18 C-23/13. sz. ügy: 2013. január 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2013/C 79/19 C-666/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. január 7-i végzése (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein–Westfalen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M, N, O, P, Q kontra Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
 

Törvényszék

2013/C 79/20 T-494/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 5-i ítélete — Bank Saderat Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 79/21 T-540/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — A francia határt Madriddal összekötő nagysebességű vonal bizonyos szakaszainak építésére vonatkozó négy projektszakasz javára a Kohéziós Alapból eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése — Határozat elfogadásának határideje — Az 1164/94/EK rendelet III. melléklete H cikkének (2) bekezdése — Az 1386/2002/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése — Kiegészítő munkálatok vagy szolgáltatások — Az »előre nem látható körülmény« fogalma — A 93/38/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontja”)
2013/C 79/22 T-66/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Present-Service Ullrich kontra OHIM — Punt Nou (babilu) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A babilu közösségi szóvédjegy bejelentése — A BABIDU korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 79/23 T-104/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei — ítélete — Ferrari kontra OHIM (PERLE') („Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A PERLE' ábrás védjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése”)
2013/C 79/24 T-159/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 4-i ítélete — Marszalkowski kontra OHIM — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A WALICHNOWY MARKO közösségi ábrás védjegy bejelentése — MAR-KO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 79/25 T-235/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — A francia határt Madriddal összekötő nagysebességű vonal bizonyos szakaszainak építésére vonatkozó négy projektszakasz javára a Kohéziós Alapból eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás csökkentése — Határozat elfogadásának határideje — Az 1164/94/EK rendelet III. melléklete H cikkének (2) bekezdése — Az 1386/2002/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdése — Kiegészítő munkálatok vagy szolgáltatások — Az »előre nem látható körülmény« fogalma — A 93/38/EGK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének f) pontja”)
2013/C 79/26 T-263/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — BOPP kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret ábrázolása) („Közösségi védjegy — Egy nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Első ízben a válaszban javasolt bizonyíték — A Törvényszék eljárási szabályzata 48. cikkének (1) bekezdése — Dokumentum küldése telefax útján az OHIM részére — Alkalmazandó szabályok”)
2013/C 79/27 T-272/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei ítélete — Coin kontra OHIM — Dynamiki Zoi (Fitcoin) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Fitcoin közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi coin nemzeti, közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 79/28 T-368/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 1-jei ítélete — Polyelectrolyte Producers Group és társai kontra Bizottság („REACH — Az akrilamid hézagmentesítési célú felhasználásai tekintetében az akrilamid forgalomba hozatalát korlátozó átmeneti rendelkezések — Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 79/29 T-412/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — Maharishi Foundation kontra OHIM (TRANSCENDENTAL MEDITATION) („Közösségi védjegy — A TRANSCENDENTAL MEDITATION közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A fellebbezési tanácsnak az ügyet az elbíráló elé visszautaló határozata — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (4) bekezdése — Elfogadhatóság — Leíró jelleg — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Érintett vásárlóközönség”)
2013/C 79/30 T-426/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 6-i ítélete — Maharishi Foundation kontra OHIM (MÉDITATION TRANSCENDANTALE) (Közösségi védjegy — A MÉDITATION TRANSCENDANTALE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A fellebbezési tanácsnak az ügy elbíráló elé való visszautalására vonatkozó határozata — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (4) bekezdése — Elfogadhatóság — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Érintett vásárlóközönség)
2013/C 79/31 T-504/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 4-i ítélete — Hartmann kontra OHIM — Protecsom (DIGNITUDE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DIGNITUDE közösségi szóvédjegy bejelentése — A Dignity korábbi nemzeti és közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — Az áruk hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 79/32 T-54/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 31-i ítélete — K2 Sports Europe kontra OHIM — Karhu Sport Iberica (SPORT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SPORT közösségi ábrás védjegy bejelentése — K2 SPORTS korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 79/33 T-560/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kontra Európai Vegyianyag-ügynökség
2013/C 79/34 T-572/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Nissan Jidosha KK kontra OHIM (CVTC)
2013/C 79/35 T-577/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — NIOC és társai kontra Tanács
2013/C 79/36 T-578/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — NIOC kontra Tanács
2013/C 79/37 T-580/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — Yaqub kontra OHIM (ATATURK)
2013/C 79/38 T-2/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — CFE-CGC France Télécom-Orange kontra Bizottság
2013/C 79/39 T-3/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — Ronja kontra Bizottság
2013/C 79/40 T-7/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — ADEAS kontra Bizottság
2013/C 79/41 T-9/13. sz. ügy: 2013. január 8-án benyújtott kereset — National Iranian Gas Company kontra Tanács
2013/C 79/42 T-10/13. sz. ügy: 2013. január 9-én benyújtott kereset — Bank of Industry and Mine kontra Tanács
2013/C 79/43 T-17/13. sz. ügy: 2013. január 11-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság
2013/C 79/44 T-19/13. sz. ügy: 2013. január 11-én benyújtott kereset — Ekologický právní servis kontra Bizottság
2013/C 79/45 T-28/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — ECC Couture kontra OHIM — Ball Wholesale (Culture)
2013/C 79/46 T-29/13. sz. ügy: 2013. január 17-én benyújtott kereset — AbbVie és társai kontra EMA
2013/C 79/47 T-30/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)
2013/C 79/48 T-34/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Európai Bizottság
2013/C 79/49 T-35/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Meta Group kontra Európai Bizottság
2013/C 79/50 T-36/13. sz. ügy: 2013. január 21-én benyújtott kereset — Erreà Sport kontra OHIM — Facchinelli (ANTONIO BACIONE)
2013/C 79/51 T-42/13. sz. ügy: 2013. január 28-án benyújtott kereset — l. garantovaná a.s. kontra Bizottság
2013/C 79/52 T-43/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Beniamino Donnici kontra Parlament
2013/C 79/53 T-44/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — AbbVie kontra EMA
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 79/54 F-27/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. január 15-i ítélete — BO kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Orvosi ellátással kapcsolatos szállítási költségek viselése — Nyelvi okok miatt felmerült szállítási költségek)
2013/C 79/55 F-25/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 5-i ítélete — Presset kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Napidíj — A biztosítás feltételei)
2013/C 79/56 F-1/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013. március 19. 56. évfolyam, C 80
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Tanács

2013/C 80/01 A Tanács állásfoglalása az Európai Uniónak a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelemre irányuló 2013–2017-es vámügyi cselekvési tervéről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 80/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 80/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6864 – DSE/INCJ/Solar Ventures/JV)
2013/C 80/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6809 – Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungaria)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 80/05 A Tanács következtetései a vámunió fejlődése érdekében követendő stratégia terén elért előrehaladásról
 

Európai Bizottság

2013/C 80/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 80/07 Értesítés a 732/2008/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében az Egyesült Nemzetek egységes kábítószer-egyezményének Bolíviában való hatékony alkalmazása tekintetében folytatott vizsgálat megszüntetéséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 80/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6879 – Mitsui Group/Gestamp Automoción/Target Companies) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 80/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6843 – Siemens/Invensys Rail)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 80/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 80/11 Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (  HL C 43., 2013.2.15.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!