7. évfolyam 17. szám 2012.04.24.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Újfajta ügyfelek, újfajta módszerek

Manapság az ügyfélkapcsolatok sokkal dinamikusabban alakulnak, mint néhány esztendeje. Mobilabbak lettünk, s munkánk egyre jelentősebb hányadát helyezzük át a virtuális térbe. Vagy a felhőbe? S a cégeknek már nem csak a kapcsolatok mennyisége számít, érdekli őket az ügyfélélmény minősége is.

 

Egyértelműen a közösségi és a felhőszolgáltatás alapú crm térhódítását tanúsítják a világpiaci tendenciák. A Gartner amerikai piacelemző cég szerint míg a cégek 2010-ben mintegy 600 millió dollárt költöttek közösségi szoftverek licenceire, üzemeltetésére és előfizetésére a marketing és az ügyfélszolgálat támogatása érdekében, addig ez az összeg idén meghaladhatja az egymilliárd dollárt. Ugyancsak a Gartner mutatta ki, hogy míg a crm-szoftvereknek 2009-ben 24, 2010-ben pedig 26 százalékát vették igénybe szolgáltatásként (saas), addig 2014-ben ez az arány várhatóan 32 százalék körül fog alakulni.

 

Ügyféladatok azonnal

 

Mobil crm-rendszer segítségével karbantarthatjuk ügyfélkartonjainkat, címeket kereshetünk, eseményeket és feladatokat hozhatunk létre, hívásokat kezdeményezhetünk és emaileket írhatunk okostelefonunkon vagy táblagépünkön. A bejövő és kimenő hívásokat megjegyzésekkel láthatjuk el, és azokat elmenthetjük a központi adatbázisban. Ellenőrizhetjük kollégánk időbeosztását, hogy a közös megbeszéléseket mindenki számára megfelelő időpontra tervezhessük. Értékelhetjük továbbá az aktuális kampányok státuszát, az akciók adatait. A mobileszközön testre szabott kampányriportokat is megtekinthetünk. Nyomon követhetjük a rendeléseket és az egyéb tranzakciókat.

A vevőszolgálat azonnal pontos ügyféladatokhoz férhet hozzá, láthatja egy-egy partner múltbeli vásárlásait, a kapcsolódó feljegyzéseket, az aktuális üzleti státusz riportját, illetve az egyes helyzetekben felmerülő döntési javaslatokat. Az arra alkalmas készülékekkel fényképek készíthetők és csatolhatók az adott vevő anyagaihoz, a még pontosabb dokumentálás érdekében.

Ahogy az összes mobil-hozzáférési megoldás, a mobil crm-alkalmazás is kön.- nyen integrálható a már meglévő vállalati megoldásokkal - kiegészítő modulként vagy akár teljes megoldásként kezelhető. Így semmi akadálya, hogy szinkronizáljuk a különböző telephelyeken vagy a központban és a laptopon tárolt információkat. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a crm-rendszer minden lényeges adata offline is hozzáférhetővé váljon szinte bármilyen eszközről. A szinkronizáláshoz értelemszerűen szükséges az internet.

Amikor nem az időigényesség a szűk keresztmetszet, akkor az adatok pontatlansága a baj. Ilyenkor elkel a segítség - különösen a nagy ügyfélkörrel rendelkező cégek, intézmények számára - partnertörzsük tisztításához, a többször regisztrált partnerek (duplikációk) kiszűréséhez és az adatok frissítéséhez - fűzi hozzá Ézsiás Tünde, az Opten céginformációs szolgáltatással, cégadatbázisokkal foglalkozó vállalkozás céginformációs igazgatója. Egy nagy tapasztalattal végzett adattisztító munka eredményeképpen nem ritkán felére, kétharmadára csökken az egyedi ügyfelek száma. Ám létezik olyan, bármilyen ügyfélkezelő szoftverhez kiegészítő modulként illeszthető, előfizetéses webszolgáltatás, amelynek segítségével elkerülhetők az újabb téves regisztrációk, illetve napra készen lehet tartani a partneradatokat.

Ez egy adószám alapú lekérdezés. Pillanatok alatt meg lehet tudni az adott cég legfrissebb hatályos adatait - sőt cégminősítési információkat is lehet kapni. Ezek az információk azonnal beépülnek a lekérdező crm-rendszereibe, a folyamatos frissítés pedig rendszeresen ismételt lekérdezésekkel biztosítható.

 

/A teljes cikk megtalálható: IT-Business - 2012.04.24/

/Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 17. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 14
Felszámolás 558
Végelszámolás 787
Hivatalból való törlés 70

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 22
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 488

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 440 db.

A héten 11882 cégnév, 3264 székhelycím és 984 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523576 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság alaptőkéjének leszállítása

 

A részvénytársaság alaptőkéjét leszállíthatja, illetve bizonyos esetekben – pl. veszteség rendezése céljából – köteles azt leszállítani (Gt. 266. § (1) bekezdés). Az alaptőkét nem lehet 5 millió Ft alá leszállítani, kivéve ha a leszállítással egyidejűleg a közgyűlés dönt az alaptőke felemeléséről is, és a kettő végeredményeként megmaradó alaptőke eléri az 5 millió Ft-ot (Gt. 266. § (2) bekezdés? Gt. 268. § (5) bekezdés). Az ilyen feltételes alaptőke leszállítás a gyakorlatban akkor fordulhat elő, ha a részvénytársaság saját tőkéje veszteség folytán például 3 millió Ft-ra csökken. Ekkor a közgyűlés először dönt az alaptőke 3 millió Ft-ra történő leszállításáról, majd ezzel egyidejűleg dönt a leszállított alaptőke legalább 5 millió Ft-ra történő felemeléséről 2 millió Ft névértékű új részvény kibocsátásával. Ha az alaptőkét 5 millió Ft alá kellene leszállítani, és a közgyűlés három hónapon belül nem dönt az alaptőke pótlásáról, akkor a részvénytársaság köteles más társasági formába átalakulni, más társasággal egyesülni, vagy jogutód nélkül megszűnni (Gt. 266. § (3) bekezdés). A részvénytársaság által elhatározott alaptőke leszállításról a közgyűlés dönt (Gt. 267. § (1) bekezdés). Ha a részvénytársaság különböző részvényfajtákba vagy részvényosztályokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy az alaptőke leszállításához az egyes részvényfajtákba vagy részvényosztályokba tartozó részvények tulajdonosainak külön is hozzá kell járulniuk feltéve, hogy az alaptőke leszállítás az ő részvényfajtájukba vagy részvényosztályukba tartozó részvényeket is érinti. A hozzájárulás megadásának módját az alapszabályban kell részletesen szabályozni (Gt. 267. § (2) bekezdés). Nem szükséges a közgyűlés döntése, ha az alapszabály meghatározott feltételek bekövetkezése esetére egyes részvények kötelező bevonását vagy az alaptőke leszállítását az érintett részvények kibocsátása előtt előírta (Gt. 267. § (3) bekezdés).

Az alaptőke leszállítására irányuló közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell a leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá szükség esetén a feltételes leszállításra történő utalást (Gt. 268. § (1) bekezdés). Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlési határozatban meg kell jelölni, hogy az alaptőke leszállítása veszteség rendezése, tőkekivonás vagy a társaság saját tőkéje más elemeinek növelése céljából került e sor. Meg kell határozni azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken továbbá az érintett részvények jellemzőit, valamint a tőkeleszállítás végrehajtásának módját (Gt. 268. § (2) bekezdés). Ha az alaptőke leszállítása tőkekivonás céljából történik, akkor az egyes részvényeseknek visszafizetendő összeg meghatározásánál az alaptőke csökkentés arányában figyelembe kell venni a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonát is. Ugyanakkor, ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke, akkor a visszafizetés előtt az alaptőke veszteség rendezés céljából történő leszállításáról kell dönteni (Gt. 268. § (3) bekezdés). Ha például a részvénytársaság alaptőkéje 20 millió Ft, és további 20 millió Ft alaptőkén felüli vagyont halmozott fel, és alaptőkéjét 10 millió Ft-ra leszállítja, úgy a részvényesek részére az alaptőkéből 10 millió Ft, az alaptőkén felüli vagyonból pedig további 10 millió Ft fizethető vissza. Ha ezzel szemben a részvénytársaság 5 millió Ft veszteséget halmozott fel, így saját tőkéje csak 15 millió Ft, akkor a tőke leszállításkor először a veszteséget kell rendezni, és csak 5 millió Ft fizethető vissza a részvényeseknek. A közgyűlés alaptőke leszállításról szóló határozata- feltéve, hogy a tőkeleszállítás eredményesen zárult – egyben az alapszabály módosításának is minősül (Gt. 268. § (4) bekezdés).

Az alaptőke leszállításakor elsősorban a részvénytársaság saját tulajdonában álló részvényeit kell bevonni (Gt. 269. § (1) bekezdés). Nyomdai úton előállított részvények esetében az alaptőke leszállítást a részvények cseréjével, lebélyegzésével, vagy azok számának az alapszabályban meghatározott módon történő csökkentésével lehet végrehajtani (Gt. 269. § (2) bekezdés). Ha az alaptőke leszállítása kötelező, arról a társaság kérelmére a cégbíróság dönt (Gt. 270. § (1) bekezdés). Az igazgatóság az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozat vagy cégbírósági döntés meghozatalától számított harminc napon belül köteles gondoskodni a tőkeleszállításnak a Cégközlönyben történő kétszeri közzétételéről oly módon, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak el kell telnie (Gt. 271. § (1) bekezdés). A hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy az alaptőke leszállításról a közgyűlés vagy a bíróság döntött, a döntés tartalmát, valamint a hitelezőkhöz szóló felhívást, hogy a hirdetmény első megjelenését megelőzően keletkezett követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni (Gt. 271.§ (2) bekezdés). A hitelezők a hirdetmény második megjelenését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül jelenhetik be, ha követelésük tekintetében biztosítékra tartanak igényt (Gt. 271. § (3) bekezdés). Nem jogosult biztosítékra az olyan hitelező, amely az alaptőke leszállítással kapcsolatos kockázattal arányos biztosítékkal már rendelkezik, valamint ha a követelés kielégítésére a társaság vagyoni helyzete egyébként nyilvánvalóan fedezetet nyújt (Gt. 271. § (4) bekezdés). Az igazgatóság a kérelem előterjesztését követő nyolc napon belül köteles biztosítékot adni vagy a kérelmet indokolt határozatával elutasítani. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosítékot adó határozat felülvizsgálatát a hitelező annak kézhez vételétől számított nyolc napon belül kérheti a cégbíróságtól. A bíróság a kérelemről harminc napon belül határoz, és vagy elutasítja a kérelmet, vagy kötelezi a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására. Az alaptőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot (Gt. 272. §).

Nyomdai úton előállított részvények esetében az igazgatóság az alaptőke leszállítás bejegyzését követő hatvan napon belül értesíti a részvényeseket a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvények átvételének, és az új részvények átadásának helyéről és idejéről. Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, az átadás-átvételre legalább harminc napot kell biztosítani. Az átadott részvényeket az igazgatóság érvényteleníti (Gt. 275. § (1) bekezdés). Ha a részvényes a régi részvényét határidőben nem adja le, azokat az igazgatóság érvénytelenné nyilvánítja. Az érvénytelenítésről szóló határozatot a Cégközlönyben közzé kell tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvénnyel a részvényesi jogokat a határozat időpontjától kezdve nem lehet gyakorolni (Gt. 275. § (2) bekezdés). Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a társaság új részvényeket bocsát ki, és azokat értékesíti (Gt. 275. § (3) bekezdés). Ha a részvényes az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvényeket határidőben nem veszi át, a társaság ezeket is értékesíti (Gt. 275. § (3) bekezdés). Az értékesítés során befolyó vételár a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg (Gt. 275. § (7) bekezdés). Dematerializált részvény esetén az igazgatóság az alapszabályban meghatározott határidőn – ennek hiányában tizenöt napon – belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír számla vezetőjét, az alaptőke leszállítás következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról (Gt. 276. § (1) bekezdés).  A részvényesnek csak az alaptőke leszállítás jogerős bejegyzését követően szabad az alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetés teljesíteni, vagy részvényre vonatkozó még be nem fizetett pénzbeli, vagy nem teljesített nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni (Gt. 276. § (2) bekezdés).    

 

Magyar Közlöny 45-48/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

45/2012. április 16.

 

 

2012. évi XXXV. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról

 2012.05.01.

77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

 2012.05.01.

37/2012. (IV. 16.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.04.19.

90/2012. (IV. 16.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

 2012.04.16.

91/2012. (IV. 16.) KE határozat

Bírák kinevezéséről

 2012.04.16.

92/2012. (IV. 16.) KE határozat

Bírák kinevezéséről és felmentéséről

 2012.04.16.

93/2012. (IV. 16.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.04.16.

94/2012. (IV. 16.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.04.16.

95/2012. (IV. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.04.16.

1115/2012. (IV. 16.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.04.16.

41/2012. (IV. 16.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.04.16.

46/2011. április 18.

 

 

78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.19.

79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

A Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.04.19.

80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.05.01.

81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.05.20.

1/2012. (IV. 18.) KüM rendelet

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2012.04.19.

7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról

 2012.05.18.

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

 2012.04.19.

24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet

Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.04.26.

1/2012. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2012.04.18.

33/2012. (IV. 18.) OGY határozat

A nemzeti örökségről

 2012.04.19.

34/2012. (IV. 18.) OGY határozat

A Nemzetiségek Napjáról

 2012.04.19.

35/2012. (IV. 18.) OGY határozat

A 2012. év világörökség éveként történő megünnepléséről

 2012.04.18.

1116/2012. (IV. 18.) Korm. határozat

A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.04.18.

47/2012. április 19.

 

 

2012. évi XXXVI. törvény

Az Országgyűlésről

 2012.04.20.

36/2012. (IV. 19.) OGY határozat

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

 2012.04.20.

48/2012. április 21.

 

 

82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról

 2012.04.22.

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

 2012.04.22.

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 2012.04.22.

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

 2012.04.22.

22/2012. (IV. 21.) KIM rendelet

Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

 2012.05.06.

8/2012. (IV. 21.) NGM rendelet

A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról

 2012.04.22.

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

 2012.04.22.

18/2012. (IV. 21.) NFM rendelet

A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet módosításáról

 2012.04.29.

18/2012. (IV. 21.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 172/2011. (IX. 26.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.04.21.

19/2012. (IV. 21.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 12/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

 2012.04.21.

20/2012. (IV. 21.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) OVB határozatáról

 2012.04.21.

21/2012. (IV. 21.) AB határozat

Az Alaptörvény IX. cikk (2) és (3) bekezdése értelmezésére irányuló indítványról

 2012.04.21.

1117/2012. (IV. 21.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank tőkehelyzetének rendezéséről szóló 1398/2011. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2012.04.21.

1118/2012. (IV. 21.) Korm. határozat

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tőkeemelésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

 2012.04.21.

1119/2012. (IV. 21.) Korm. határozat

A 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó adatbeviteli feladat közfoglalkoztatott munkaerő bevonásával történő megvalósítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.04.21.

1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozat

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedményezési megállapodás jóváhagyásáról

 2012.04.22.

1121/2012. (IV. 21.) Korm. határozat

A közösségi közlekedés átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2012.04.22.

42/2012. (IV. 21.)  ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.04.21.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. április 17. 55. évfolyam, L 105

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 322/2012/EU (2012. április 16.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klopiralid, dimetomorf, fenpirazamin, folpet és pendimetalin maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 323/2012/EU (2012. április 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 324/2012/EU (2012. április 16.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2012. április 18. 55. évfolyam, L 106

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 325/2012/EU (2012. április 12.) végrehajtási rendelete az Indiából és a Kínai Népköztársaságból származó oxálsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Bizottság 326/2012/EU (2012. április 17.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2011/2012-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztásáról
A Bizottság 327/2012/EU (2012. április 17.) végrehajtási rendelete az 1291/2009/EU rendeletnek az ökonómiai méretre vonatkozó küszöbérték és a szlovákiai adatszolgáltató üzemek száma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 328/2012/EU (2012. április 17.) rendelete a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 329/2012/EU (2012. április 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/197/EU (2012. április 16.) végrehajtási határozata a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2377. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Tunézia Társulási Tanács 1/2012 2012/198/EU (2012. február 20.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról
2012. április 19. 55. évfolyam, L 107

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 330/2012/EU (2012. április 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 331/2012/EU (2012. április 18.) végrehajtási rendelete a 2012. június 1-jétől2012. augusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Bizottság elnökének 2012/199/EU (2012. február 29.) határozata a meghallgató tisztviselő egyes kereskedelmi eljárásokban ellátandó feladatairól és megbízatásáról
2012. április 20. 55. évfolyam, L 108

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 332/2012/EU (2012. április 13.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 130/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd vállalat végleges intézkedések hatálya alól történő kizárásáról
A Bizottság 333/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete kálium-diformiát készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 334/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 készítmény hízónyulak és nem élelmiszertermelés céljából tartott nyulak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Société Industrielle Lesaffre) és a 600/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 335/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 169. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 336/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 337/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. április első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 338/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. április első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 339/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2012. április 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
A Bizottság 340/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 341/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 342/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 343/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 344/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 345/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 346/2012/EU (2012. április 19.) végrehajtási rendelete a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/200/EU (2012. április 18.) határozata a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 2291. számú dokumentummal történt)
2012. április 21. 55. évfolyam, L 109

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 347/2012/EU (2012. április 16.) rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 348/2012/EU (2012. április 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/201/EU (2012. március 26.) végrehajtási határozata az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a belső válaszfalrendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 98/213/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 1866. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/202/EU (2012. március 29.) végrehajtási határozata az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, az előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton termékekre vonatkozó igazolási eljárásról szóló 1999/94/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 1977. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/203/EU (2012. április 19.) végrehajtási határozata az emberi fogyasztásra alkalmas élő, hűtött, fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozatala vonatkozásában engedélyezett harmadik országok jegyzékében a Chilére vonatkozó bejegyzés tekintetében a 2006/766/EK határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2012) 2446. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/204/EU (2012. április 19.) végrehajtási határozata a 2003/467/EK határozat mellékleteinek Lettország hivatalosan brucellózismentes tagállammá nyilvánítása, valamint Olaszország, Lengyelország és Portugália bizonyos régióinak hivatalosan tuberkulózismentessé, brucellózismentessé és enzootikus szarvasmarha-leukosistól mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2451. számú dokumentummal történt)
2012. április 24. 55. évfolyam, L 110

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/11/EU (2012. április 19.) irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 349/2012/EU (2012. április 16.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
A Tanács 350/2012/EU (2012. április 23.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 351/2012/EU (2012. április 23.) rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 352/2012/EU (2012. április 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 353/2012/EU (2012. április 23.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/205/KKBP (2012. április 23.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/206/KKBP (2012. április 23.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/207/EU (2012. február 8.) felhatalmazáson alapuló határozata az Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1080/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Szíria tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2012/208/EU (2012. április 20.) végrehajtási határozata az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. melléklete szerinti származási szabályoktól a tonhalfilé vonatkozásában Kenyában fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről szóló 2011/861/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 2463. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/209/EU (2012. április 20.) végrehajtási határozata a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2012) 2484. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/210/EU (2012. április 23.) végrehajtási határozata a 2009/28/EK és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „az Ensus megújulóenergia-irányelv szerinti bioetanol-előállítás” elnevezésű Ensus önkéntes rendszer elismeréséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2011. június 28-i 2011/383/EU bizottsági határozathoz (  HL L 169., 2011.6.29.)
2012. április 24. 55. évfolyam, L 111

 

IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

A Tanács 2012/196/EK (2009. július 13.) határozata az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Átmeneti megállapodás az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról

2012. április 24. 55. évfolyam, L 112
A Bizottság (2011. október 12.) véleménye a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti kérelméről
Az Európai Parlament (2011. december 1.) jogalkotási állásfoglalása a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Egyetértés)
Az Európai Unió Tanácsának (2011. december 5.) határozata a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről
 

Tartalom

 

Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról

 

Okmány a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról

 

I. MELLÉKLET Azon egyezmények és jegyzőkönyvek listája, amelyekhez a Horvát Köztársaság a csatlakozás időpontjában csatlakozik (a csatlakozási okmány 3. cikkének (4) bekezdésében említettek szerint)

 

II. MELLÉKLET Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek, és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusoknak a listája, amelyek a Horvát Köztársaságra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket a Horvát Köztársaságban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell (a csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint)

 

III. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 15. cikkében említett lista: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása

 

IV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 16. cikkében említett lista: egyéb állandó rendelkezések

 

V. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 18. cikkében említett lista: átmeneti intézkedések

 

VI. MELLÉKLET Vidékfejlesztés (a csatlakozási okmány 35. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint)

 

VII. MELLÉKLET A Horvát Köztársaság által a csatlakozási tárgyalások során tett konkrét kötelezettségvállalások (a csatlakozási okmány 36. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említettek szerint)

 

VIII. MELLÉKLET A Horvát Köztársaság által a horvát hajóépítő-ipar szerkezetátalakítására vonatkozóan tett kötelezettségvállalások (a csatlakozási okmány 36. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említettek szerint)

 

IX. MELLÉKLET A Horvát Köztársaság által az acélipar szerkezetátalakítására vonatkozóan tett kötelezettségvállalások (a csatlakozási okmány 36. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említettek szerint)

 

Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv értelmében biztosított kibocsátható mennyiségi egységeknek a Horvát Köztársaság részére történő esetleges egyszeri átruházására vonatkozó egyes szabályokról, valamint az ezzel kapcsolatos kompenzációról

 

Záróokmány

2012. április 17. 55. évfolyam, C 110
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 110/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6396 – Rhenus/Wincanton International)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 110/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 110/03 PE/154/S számú álláshirdetés
 

Európai Bizottság

2012/C 110/04 Pályázati felhívás – EAC/S06/12 – Előkészítő intézkedés: Európai partnerség a sport területén (Nyílt pályázati felhívás)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 110/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes végtelen poliészter szálból készült szövet késztermékek (helyesen: végtelen poliészter szálból készült kikészített textiltermékek) Unióba irányuló behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vám hatálya alá tartozó vállalat nevének módosítása
2012/C 110/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 110/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6477 – BP/Chevron/Eni/Sonangol/Total/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 110/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6544 – Royal Bank of Canada/RBC Dexia Investor Services Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. április 17. 55. évfolyam, C 110E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. december 12–15-i ülések

2012/C 110 E/01 2011. december 12-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 110 E/02 2011. december 13-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 110 E/03 2011. december 14-I ülés jegyzőkönyve
2012/C 110 E/04 2011. december 15-i ülés jegyzőkönyve
2012. április 18. 55. évfolyam, C 111
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 111/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22., 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 111/04 Pályázati felhívás – ESPON 2013 program (2012. április 18–2012. június 13.)
2012/C 111/05 A nemzeti bírák képzése az EU versenyjogban és igazságügyi együttműködés a nemzeti bírák között
 

Helyesbítések

2012/C 111/06 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítéshez (  HL C 44., 2012.2.16.)
2012. április 18. 55. évfolyam, C 111A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 111 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — harmadik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012/C 111 A/02 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — negyedik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. április 18. 55. évfolyam, C 111E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. január 16–19-i ülések

2012/C 111 E/01 2012. január 16-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 111 E/02 2012. január 17-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 111 E/03 2012. január 18-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 111 E/04 2012. január 19-i ülés jegyzőkönyve
2012. április 18. 55. évfolyam, C 112
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Számvevőszék

2012/C 112/01 2/2012. sz. vélemény (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése, 311. cikke, valamint 322. cikkének (2) bekezdése alapján, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkével) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló COM(2011) 739 módosított tanácsi határozatjavaslatról, az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló COM(2011) 740 módosított tanácsi rendeletjavaslatról, a tradicionális és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló COM(2011) 742 módosított tanácsi rendeletjavaslatról, a hozzáadottértékadó-alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló COM(2011) 737 tanácsi rendeletjavaslatról, a pénzügyi tranzakciós adó alapú saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról szóló COM(2011) 738 tanácsi rendeletjavaslatról
2012. április 18. 55. évfolyam, C 113
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

94. plenáris ülés, 2012. február 15. és 16.

2012/C 113/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása a 2012. tavaszi Európai Tanács számára – A Gazdasági és Monetáris Unió stabilitásáról, koordinációjáról és kormányzásáról szóló szerződéstervezetről
2012/C 113/02 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A Europe Direct információs központok helyzete
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

94. plenáris ülés, 2012. február 15. és 16.

2012/C 113/03 A Régiók Bizottsága véleménye – A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere
2012/C 113/04 A Régiók Bizottsága véleménye – Az integráció új európai programja
2012/C 113/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Az „Európa kulturális fővárosa” kezdeményezés jövője
2012/C 113/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Az EGTC-rendelet felülvizsgálata
2012/C 113/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Gyermekszegénység
2012/C 113/08 A Régiók Bizottsága véleménye – A környezeti zajjal foglalkozó irányelv – A követendő út
2012/C 113/09 A Régiók Bizottsága véleménye – A felsőoktatás modernizációja
2012/C 113/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Változtatási program – Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele
2012/C 113/11 A Régiók Bizottsága véleménye – A sértettek jogairól szóló jogalkotási csomag
2012/C 113/12 A Régiók Bizottsága véleménye – A többszintű kormányzás európai kultúrájának kialakítása – A Régiók Bizottsága fehér könyvének nyomon követése
2012. április 19. 55. évfolyam, C 114
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 114/01 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6314 – Telefonica UK/Vodafone UK/Everything Everywhere/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 114/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 114/03 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló Artemis Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 114/04 Állami támogatás – Dánia – SA.32874 (12/C) (korábbi SA.32874 (11/NN)) számú állami támogatás – Az ivóvízvédelemhez kapcsolódó adó csökkentése, illetve az adó alóli mentesség – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. április 19. 55. évfolyam, C 114A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 114 A/01 PE/155/S számú álláshirdetés – Igazgató (AD csoport, 14-es besorolási fokozat) – Belpolitikai Főigazgatóság – Hatásértékelési Igazgatóság
2012/C 114 A/02 PE/156/S számú álláshirdetés – Igazgató (AD csoport, 14-es besorolási fokozat) – Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság – Logisztikai Igazgatóság
2012/C 114 A/03 PE/157/S számú álláshirdetés – Igazgató (AD csoport, 14-es besorolási fokozat) – A Képviselőcsoportokkal Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága
2012. április 19. 55. évfolyam, C 114E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. február 1–2-i ülések

2012/C 114 E/01 2012. február 1-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 114 E/02 2012. február 2-i ülés jegyzőkönyve
2012. április 19. 55. évfolyam, C 115
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 115/01 Iránymutatás az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló, 2012. január 16-i 244/2012/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelethez
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 115/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján
2012/C 115/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján
2012. április 20. 55. évfolyam, C 116
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 116/01 A Tanács határozata az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 1. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2012/C 116/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 116/03 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 116/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum)
2012/C 116/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6518 – ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. április 21. 55. évfolyam, C 117
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 117/01 A Bizottság közleménye az EK-Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése értelmében, a Szerződés 92. és 93. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény módosításáról
2012/C 117/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6472 – Bollore/CMA CGM/Terminal du grand Ouest)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 117/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

2012/C 117/04 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közzététel
2012/C 117/05 Felhívás befektetési jegyek jegyzésére a High-Tech Gründerfonds II alapban
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 117/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 117/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6542 – Eastman Chemical Company/Solutia)
2012. április 21. 55. évfolyam, C 118
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 118/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 109., 2012.4.14.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 118/02 C-280/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 1-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. W±siewicz spółka jawna kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (HÉA — 2006/112/EK irányelv — 9., 168., 169. és 178. cikk — A tervezett gazdasági tevékenység lehetővé tétele érdekében végzett ügyletek során előzetesen megfizetett adó levonása — Földterület megvásárlása valamely társaság tagjai által — A levonást kérelmező társaság bejegyzését megelőzően kiállított számlák)
2012/C 118/03 C-354/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 1-jei ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Adómentes alap — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — Visszatéríttetés — Végrehajtás elmulasztása)
2012/C 118/04 C-393/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 1-jei ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dermod Patrick O'Brien kontra Ministry of Justice (korábban Department for Constitutional Affairs) (A részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás — A „munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkező, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók” fogalma — Részmunkaidőben dolgozó, napidíj alapján javadalmazott bírák — Az öregségi nyugdíj megadásának megtagadása)
2012/C 118/05 C-420/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 1-jei ítélete (a Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Söll GmbH kontra Tetra GmbH (A biocid termékek forgalomba hozatala — 98/8/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja — A „biocid termékek” fogalma — A károsító szervezetek pelyhesítését azok elpusztítása, elriasztása vagy ártalmatlanná tétele nélkül előidéző termék)
2012/C 118/06 C-467/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 1-i ítélete (a Landgericht Gießen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Baris Akyüz elleni büntetőeljárás (91/439/EGK irányelv és 2006/126/EK irányelv — Vezetői engedélyek kölcsönös elismerése — Valamely tagállam részéről egy másik tagállam által kiállított vezetői engedély érvényessége elismerésének azon személytől való megtagadása, aki ezen előbbi tagállam szabályozása szerint nem rendelkezik a vezetésre való fizikai és szellemi alkalmassággal)
2012/C 118/07 C-484/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. március 1-jei ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac) kontra Administración del Estado és társai (Áruk szabad mozgása — Mennyiségi korlátozások és azonos hatású intézkedések — 89/106/EGK irányelv — Építési termékek — Nem harmonizált szabványok — Minőségjelzések — A tanúsító szervekre vonatkozó követelmények)
2012/C 118/08 C-604/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 1-jei ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Football Dataco Ltd és társai kontra Yahoo UK Limited és társai (96/9/EK irányelv — Az adatbázisok jogi védelme — Szerzői jog — Labdarúgó-bajnokságok versenynaptárai)
2012/C 118/09 C-41/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. február 28-i ítélete (a Conseil d’État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL kontra Région wallonne (Környezetvédelem — 2001/42/EK irányelv — 2. és 3. cikk — Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelme — Terv vagy program — Az előzetes környezeti vizsgálat elmaradása — Valamely terv vagy program megsemmisítése — Annak lehetősége, hogy a terv vagy program joghatásait fenntartsák — Feltételek)
2012/C 118/10 C-119/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2006/112/EK irányelv — 99. és 110. cikk — Hozzáadottérték-adó — Kedvezményes adómérték — Kedvezményes adómérték alkalmazása a fakultatív módon az előadás során fogyasztási cikkeket felszolgáló létesítményekben adott koncertbemutatókra szóló belépőkből eredő bevételekre)
2012/C 118/11 C-166/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. március 1-jei ítélete (az Audiencia Provincial de Oviedo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angel Lorenzo González Alonso kontra Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Fogyasztóvédelem — Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések — 85/577/EGK irányelv — Hatály — Kizárás — Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítási szerződések)
2012/C 118/12 C-630/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-394/08., T-408/08., T-453/08. és T-454/08. sz., Regione Autonoma della Sardegna és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a HGA Srl és társai által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés
2012/C 118/13 C-631/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-394/08., T-408/08., T-453/08. és T-454/08. sz., Regione Autonoma della Sardegna és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen Regione autonoma della Sardegna által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 118/14 C-632/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-394/08., T-408/08., T-453/08. és T-454/08. sz., Regione Autonoma della Sardegna és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a Timsas Srl által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 118/15 C-633/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-394/08., T-408/08., T-453/08. és T-454/08. sz., Regione Autonoma della Sardegna és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a Grand Hotel Abi d’Oru SpA által 2011. december 8-án benyújtott fellebbezés
2012/C 118/16 C-39/12. sz. ügy: Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vu Thang Dang elleni büntetőeljárás
2012/C 118/17 C-49/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Sunico ApS, M& B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani
2012/C 118/18 C-56/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-296/09. sz., European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. november 24-én hozott ítélete ellen a European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) által 2012. február 3-án benyújtott fellebbezés
2012/C 118/19 C-57/12. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2012. február 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Fermabel) kontra Commission communautaire commune
2012/C 118/20 C-61/12. sz. ügy: 2012. február 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Litván Köztársaság
2012/C 118/21 C-62/12. sz. ügy: Az Administrativen sad — Varna (Bulgária) által 2012. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Galin Kostov kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
2012/C 118/22 C-63/12. sz. ügy: 2012. február 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 118/23 C-66/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Bizottság
2012/C 118/24 C-67/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2012/C 118/25 C-71/12. sz. ügy: A Qorti Kostituzzjonali (Málta) által 2012. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vodafone Malta Limited és Mobisle Communications Limited kontra L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, és L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni
2012/C 118/26 C-73/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ahmed Ettaghi elleni büntetőeljárás
2012/C 118/27 C-74/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Abd Aziz Tam elleni büntetőeljárás
2012/C 118/28 C-75/12. sz. ügy: A Giudice di Pace di Revere (Olaszország) által 2012. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Majali Abdel elleni büntetőeljárás
2012/C 118/29 C-77/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-421/07. sz., Deutsche Post AG kontra Európai Bizottság ügyben 2011. december 8-án hozott ítélete ellen a Deutsche Post AG által 2012. február 14-én benyújtott fellebbezés
2012/C 118/30 C-85/12. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landsbanki Islands HF kontra Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
2012/C 118/31 C-91/12. sz. ügy: A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Skatteverket kontra PFC Clinic AB
2012/C 118/32 C-95/12. sz. ügy: 2012. február 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 118/33 T-210/02 RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 7-i ítélete — British Aggregates kontra Bizottság („Állami támogatások — Sóderre vonatkozó környezetvédelmi adó az Egyesült Királyságban — A Bizottság arra vonatkozó határozata, hogy nem emel kifogást — Előny — Szelektív jelleg”)
2012/C 118/34 T-53/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — UPM-Kymmene kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — A jogsértés időtartama — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — A vállalkozás passzív szerepe — Arányosság)
2012/C 118/35 T-64/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — FLS Plast kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — A jogsértés időtartama — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — A közigazgatási eljárás során történő együttműködés — Arányosság — Egyetemleges kötelezettség — Ne bis in idem elve)
2012/C 118/36 T-65/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — FLSmidth kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A műanyag ipari zsákok ágazata — Az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — A jogsértés időtartama — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — A közigazgatási eljárás során történő együttműködés — Arányosság — Egyetemleges kötelezettség)
2012/C 118/37 T-167/09. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — Bizottság kontra Liotti (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Előmeneteli jelentés — 2006. évi értékelési időszak — Általános végrehajtási rendelkezések — Az értékelési szabályok egységes és összehangolt alkalmazása)
2012/C 118/38 T-29/10. és T-33/10. sz. ügyek: A Törvényszék 2012. március 2-i ítélete — Hollandia és ING Groep kontra Bizottság („Állami támogatás — Pénzügyi szektor — Valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos zavar orvoslását célzó támogatás — Tőkehozzájárulás a támogatás kedvezményezettjét megillető, a visszafizetés vagy az értékpapírok átváltása közötti választás jogával — A visszafizetési feltételek módosítása a közigazgatási eljárásban — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Előny — A magánbefektető kritériuma — A támogatás összege és a támogatás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő intézkedések terjedelme közötti szükséges és arányos kapcsolat”)
2012/C 118/39 T-221/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 8-i ítélete — Iberdrola kontra Európai Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi részesedésszerzés esetén a cégérték adózási amortizációját lehetővé tévő támogatási rendszer — A támogatási rendszert a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító, és a támogatások visszafizettetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket maga után vonó aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)
2012/C 118/40 T-230/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — Spanyolország kontra Európai Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Gyümölcsök és zöldségek — A kiadások igazolásának kötelezettsége — A termelő szervezetek elismerésének feltételei)
2012/C 118/41 T-298/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 8-i ítélete –Arrieta D. Gross kontra OHIM — International Biocentric Foundation és társai (BIODANZA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BIODANZA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BIODANZA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A védjegybejelentőnek a fellebbezési tanács határozatának meghozatala előtti halála — A válaszbeadvány elfogadhatósága — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — Fellebbezési tanács előtti eljárás — Védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2012/C 118/42 T-565/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — ThyssenKrupp Steel Europe kontra OHIM (Highprotect) („Közösségi védjegy — A Highprotect közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 118/43 T-218/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 17-i végzése –Dagher kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 118/44 T-52/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 118/45 T-59/12. sz. ügy: 2012. február 10-én benyújtott kereset — PLANET kontra Európai Bizottság
2012/C 118/46 T-65/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. december 7-én hozott ítélete ellen Guido Strack által 2012. február 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 118/47 T-74/12. sz. ügy: 2012. február 16-án benyújtott kereset — Mecafer kontra Bizottság
2012/C 118/48 T-75/12. sz. ügy: 2012. február 16-án benyújtott kereset — Nu Air Polska kontra Bizottság
2012/C 118/49 T-76/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — Nu Air Compressors and Tools kontra Bizottság
2012/C 118/50 T-81/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — Beco kontra Bizottság
2012/C 118/51 T-83/12. sz. ügy: 2012. február 20-án benyújtott kereset — Chico’s Brands Investments kontra OHIM — Artsana (CHICO’S)
2012/C 118/52 T-85/12. sz. ügy: 2012. február 21-én benyújtott kereset –Lilleborg kontra OHIM — Hardford (Pierre Robert)
2012/C 118/53 T-86/12. sz. ügy: 2012. február 21-én benyújtott kereset — Robert Group kontra OHIM — Hardford (Pierre Robert)
2012/C 118/54 T-90/12. sz. ügy: 2012. február 27-én benyújtott kereset — Elegant Target Development és társai kontra Tanács
2012. április 24. 55. évfolyam, C 119
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 119/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 119/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6532 – Samsung Group/Corning Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 119/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 119/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 119/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2012/C 119/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: az egyik olyan vállalat nevének megváltoztatása, amelyre az együttműködő vállalatokra megállapított átlagos dömpingellenes vámot vetettek ki
2012. április 24. 55. évfolyam, C 119E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 119 E/01 A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány V. mellékletének függeléke

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!