7. évfolyam 3. szám 2012.01.17.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

Törvénytár

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Még mindig a cukor ára viszi a prímet

Egy év alatt csaknem 42 százalékkal drágult a cukor. Magyarországon 2010-ben csupán 9 társaság foglalkozott cukorgyártással fő tevékenységként, összesített árbevételük viszont 2,5-szeresére nőtt 2007 óta.

Tavaly novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak 0,2 százalékkal növekedtek – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal gyorsjelentéséből. Ezen belül az élelmiszerek 0,1 százalékkal drágultak. A főcsoportok közül a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett a legnagyobb mértékben.

Az átlagosnál nagyobb mértékben, 4,6 százalékkal emelkedtek az élelmiszerek árai az elmúlt 12 hónap alatt. Leginkább a cukor drágult, 41,9 százalékkal, de jóval többet kell fizetni a margarin (25,7 százalékkal), a sertészsír (20,5 százalék), a kávé (14,4 százalék) és más élelmiszeripari cikkekért, míg az idényáras élelmiszerek ára 12 százalékkal mérséklődött.

Az Opten adatai szerint 2010-ben csupán 9 cég szerepeltette fő tevékenységi körében a cukorgyártást, 2008-ban ez a szám 7 volt. Összesített árbevételük 32, 5 milliárd forintot tett ki 2010-ben, ami több mint 2,5-szeres növekedés a 2007-es 12,2 milliárd forinthoz képest. Eredményeik már egy kicsit árnyaltabban festenek: a 2009-ben még összességében veszteséges szektor két éve 549 millió forint nyereséget könyvelhetett el.

Illúzió lenne azt gondolni, hogy Magyarország tavasszal elkerülhette volna a drasztikus cukordrágulást, ha a rendszerváltozáskor meglévő tizenkét cukorgyár most is működik - nyilatkozta agromonitor.hu-nak adott évértékelő interjújában Fischer Béla, a Cukor Terméktanács elnöke.

A hazai cukorpiac mára sokszereplőssé és nyitottá vált, ahol az adócsalások melegágyaként szolgáló spekulációs ügyletek is jelentős szerepet játszanak. Erre utal például, hogy az éves magyar cukorexport eléri a 200 ezer tonnát, miközben az osztrák Agrana tulajdonában lévő, egyetlen megmaradt – kaposvári – cukorgyár uniós cukortermelési kvótája csupán 105 ezer tonnát tesz ki.

Ma – állapította meg a terméktanács elnöke - „oktondiság arról beszélni”, hogy Magyarországon új cukorgyárakat lehetne építeni, de a kaposvári feldolgozó-kapacitások hosszú távon is megőrizhetők, sőt fejleszthetők is.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2011. év 2. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 464
Végelszámolás 205
Hivatalból való törlés 17

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 152

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 2329 db.

A héten 14104 cégnév, 3747 székhelycím és 1222 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523367 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A Kft. ügyvezetése

 

A társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. Ügyvezetőt nem csak a társaság tagjai közül lehet választani, a tisztséget kívülálló, harmadik személy is betöltheti. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és a képviseletre. Ebben az esetben a tagokat kell ügyvezetőknek tekinteni, feltéve, hogy megfelelnek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek. Az a tag, amely például büntetett előéletű, vagy vele szemben egyéb kizáró ok áll fenn, ilyen társasági szerződésbe foglalt rendelkezés esetében sem jogosult a társaság ügyeinek intézésére illetve képviseletére (Gt. 149. §).

Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást, más néven tagjegyzéket vezet (Gt. 150. § (1) bekezdés). A tagjegyzéknek tartalmaznia kell valamennyi tag nevét (cégnevét), lakóhelyét vagy székhelyét, törzsbetétét, a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégnevét), lakóhelyét vagy székhelyét, valamint a törzsbetét mértékét, a törzstőke mértékét, a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit (Gt. 150. § (2) bekezdés). A tagok személyében vagy üzletrészeikben bekövetkezett minden változást át kell vezetni a tagjegyzéken. Ennek megfelelően a tagjegyzéken át kell vezetni az üzletrészek átruházását, átszállását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását (Gt. 150. § (3) bekezdés). A tagjegyzéket illetve az abban foglalt adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket az ügyvezető köteles a cégbíróságnak elektronikus úton benyújtani (Gt. 150. § (4) bekezdés).

Ha az ügyvezetők száma a társasági szerződésben meghatározott minimális létszám alá csökken, az ügyvezető köteles harminc napon belül összehívni a taggyűlést (Gt. 151. § (1) bekezdés). Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkezésétől – pl. az utolsó ügyvezető halálától vagy lemondásától – számított harminc napon belül nem került sor, vagy az nem lehetséges a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze (Gt. 151. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 3-4/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

3/2012. január 11.

 

 

2/2012. (I. 11.) MNB rendelet

A „Madách Imre: Az ember tragédiája" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2012.01.12.

1/2012. (I. 11.) HM rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.01.19.

18/2012. (I. 11.) KE határozat

A Költségvetési Tanács elnökének kinevezéséről

 2012.01.11.

19/2012. (I. 11.) KE határozat

A Magyar Művészeti Akadémia elnöki tisztségében való megerősítésről

 2012.01.11.

20/2012. (I. 11.) KE határozat

Soron kívüli ülnökválasztásról

 2012.01.11.

21/2012. (I. 11.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.01.11.

1001/2012. (I. 11.) Korm. határozat

Magyarország Honvédelmi Minisztériuma (Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és a Svéd Királyság Försvarsexportmyndigheten (Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség) elnevezésű szervezete között a JAS-39 Gripen típusú repülőgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó Bérleti Megállapodásban foglalt bérleti időszak módosítására vonatkozó megállapodás aláírásáról szóló felhatalmazásról

 2012.01.11.

1002/2012. (I. 11.) Korm. határozat

A mezőgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztéséről

 2012.01.12.

1003/2012. (I. 11.) Korm. határozat

A foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozatban elrendelt létszámleépítés egyszeri kiadásainak finanszírozásáról

 2012.01.11.

1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat

A kormányzati létszámcsökkentésről

 2012.01.12.

1/2012. (I. 11.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.01.11.

2/2012. (I. 11.) ME határozat

Egyes szociális biztonsági egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.01.11.

4/2012. január 12.

 

 

3/2012. (I. 12.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról

 2012.01.16.

1/2012. (I. 12.) KIM rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

 2012.02.01.

4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

 2012.01.13.

22/2012. (I. 12.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.01.12.

3/2012. (I. 12.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2012.01.12.

1/2012. (I. 12.) KüM határozat

A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak, valamint 5. § (2) bekezdésének hatálybalépéséről

 2012.01.12.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. január 11. 55. évfolyam, L 7

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 12/2012/EU (2012. január 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/21/EU (2011. december 20.) határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (az értesítés a C(2011) 9380. számú dokumentummal történt)
2012. január 12. 55. évfolyam, L 8

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/22/EU (2011. december 12.) határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz - a 10. és 11. cikkei kivételével - való csatlakozásáról
A Tanács 2012/23/EU (2011. december 12.) határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. cikkei tekintetében – való csatlakozásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 13/2012/EU (2012. január 6.) végrehajtási rendelete az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET-) fólia behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1292/2007/EK rendelet módosításáról
A Tanács 14/2012/EU (2012. január 9.) végrehajtási rendelete az 511/2010/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes molibdénhuzalok behozatalára való kiterjesztéséről, valamint a Svájcban feladott behozatalokra vonatkozó vizsgálat megszüntetéséről
A Bizottság 15/2012/EU (2012. január 10.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 162. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 16/2012/EU (2012. január 11.) rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű fagyasztott élelmiszerekre vonatkozó előírások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 17/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete a 32/2000/EK tanácsi rendeletnek a jutából és kókuszrostból készült termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 18/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 19/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
A Bizottság 20/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete a 2305/2003/EK rendelettel megnyitott, az árpára vonatkozó vámkontingens keretében 2012. január 1. és 2012. január 6. között benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/24/EU (2012. január 11.) határozata az Amerikai Egyesült Államokból származó vinil-acetát behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes eljárás megszüntetéséről és az ideiglenes vámok által biztosított összegek felszabadításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 2012/25/EU (2011. november 11.) határozata a bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról, valamint a megállapodás közúti fuvarozókra vonatkozó feltételekről szóló 1. mellékletének, a megállapodás autóbuszokra vonatkozó műszaki előírásokról szóló 2. mellékletének, és a megállapodás 8. cikkében említett szociális rendelkezésekre vonatkozó előírások kiigazításáról
Az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbus-megállapodással létrehozott vegyes bizottság 1/2011 (2011. november 11.) ajánlása a megállapodás 2. mellékletének 1. és 2. cikkében foglalt rendelkezések ellenőrzésének megkönnyítése érdekében az autóbuszokra vonatkozó műszaki jelentés használatáról
2012. január 13. 55. évfolyam, L 9

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 21/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Vulture (OEM)]
A Bizottság 22/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fasola Wrzawska (OEM)]
A Bizottság 23/2012/EU (2012. január 11.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Dauno [OEM])
A Bizottság 24/2012/EU (2012. január 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 25/2012/EU (2012. január 12.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 26/2012/EU (2012. január 12.) végrehajtási rendelete az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens IV. alkontingense keretében 2012. január 1. és 2012. január 6. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
A Bizottság 27/2012/EU (2012. január 12.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott negyedik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Rafah/2/2011 2012/27/KKBP (2011. december 20.) határozata a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti európai uniós misszió (EUBAM Rafah) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2011 2012/28/KKBP (2011. december 20.) határozata az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
2012. január 13. 55. évfolyam, L 10

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/9/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, ötödik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8172. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/10/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata a Pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, harmadik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8187. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/11/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, ötödik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8195. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/12/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, ötödik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8202. számú dokumentummal történt)
2012. január 13. 55. évfolyam, L 11

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/13/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, ötödik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8203. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/14/EU (2011. november 18.) végrehajtási határozata a kontinentális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, ötödik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 8278. számú dokumentummal történt)
2012. január 14. 55. évfolyam, L 12

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 28/2012/EU (2012. január 11.) rendelete egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 29/2012/EU (2012. január 13.) végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról
A Bizottság 30/2012/EU  (2012. január 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 31/2012/EU (2012. január 13.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2012. január 11. 55. évfolyam, C 8
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 8/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 8/02 A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról
2012/C 8/03 A Bizottság közleménye – A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály (2011)
2012/C 8/04 A Bizottság közleménye – Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásáért biztosított csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelettervezet szövegének tartalmi elfogadásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 8/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 8/06 Értesítés a helyes gyakorlatról szóló uniós útmutatókról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 8/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 8/08 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 8/09 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 8/10 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 8/11 A Holland Királyság gazdasági, mezőgazdasági és innovációs miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 8/12 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012. január 11. 55. évfolyam, C 8A
 

Helyesbítések

2012/C 8 A/01 Helyesbítés nyílt versenyvizsga-felhíváshoz – EPSO/AST/118/11 – Asszisztens (AST 3) (  HL C 350 A., 2011.12.1.)
2012. január 11. 55. évfolyam, C 9
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

92. plenáris ülés, 2011. október 11. és 12.

2012/C 9/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – Úton Durban felé: az ENSZ 17. éghajlat-változási konferenciájának előkészítése
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

92. plenáris ülés, 2011. október 11. és 12.

2012/C 9/02 A Régiók Bizottsága véleménye – Egy európai szociális lakhatási menetrend felé
2012/C 9/03 A Régiók Bizottsága véleménye – Területi együttműködés a földközi-tengeri térségben az adriai- és a jón-tengeri makrorégión keresztül
2012/C 9/04 A Régiók Bizottsága véleménye – Intelligens szabályozás
2012/C 9/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata
2012/C 9/06 A Régiók Bizottsága véleménye – A gazdasági és társadalmi növekedésbeli különbségek csökkentésére irányuló nemzeti és európai intézkedések egymást kiegészítő jellege
2012/C 9/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Integrált iparpolitika a globalizáció korában: a versenyképesség és fenntarthatóság középpontba állítása
2012/C 9/08 A Régiók Bizottsága véleménye – Erőforrás-hatékony Európa – az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő kiemelt kezdeményezés
2012/C 9/09 A Régiók Bizottsága felülvizsgált véleménye – Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformja
2012/C 9/10 A Régiók Bizottsága véleménye – A helyi és regionális önkormányzatok szerepe az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítésében
2012/C 9/11 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Alapjogi Charta hatékony végrehajtására irányuló stratégia
2012/C 9/12 A Régiók Bizottsága véleménye – A 2011–2015 közötti időszakra szóló európai elektronikus kormányzati cselekvési terv
2012/C 9/13 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Unióban működő területi önkormányzatok tisztviselőinek és alkalmazottainak európai és nemzetközi mobilitása
2012/C 9/14 A Régiók Bizottsága véleménye – A sport európai dimenziójának fejlesztése
2012. január 12. 55. évfolyam, C 10
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 10/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 10/02 A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 10/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek előírása az Alghero, Cagliari és Olbia, illetve Roma Fiumicino és Milano Linate közötti útvonalak vonatkozásában
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 10/04 Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat
2012/C 10/05 Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat
2012/C 10/06 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2012/C 10/07 Munkaszüneti napok 2012-ben: EGT-/EFTA-államok és EGT-intézmények
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 10/08 Pályázati felhívás a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramhoz kapcsolódó 2012. évi munkaprogramok alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 10/09 Állami támogatás – Bulgária – SA.31250 (11/C) (ex 11/N) számú állami támogatás – A BDZ szerkezetátalakítása – Bulgária – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. január 12. 55. évfolyam, C 10A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 10 A/01 Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság (DG INFSO) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolási fokozat) Brüsszelben (a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2011/10322
2012. január 12. 55. évfolyam, C 10E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 10 E/01 A Tanács 1/2012/EU álláspontja első olvasatban a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából
A Tanács által 2011. november 24-én elfogadva
2012/C 10 E/02 A Tanács 2/2012/EU álláspontja első olvasatban az Európai Parlament és a Tanács európai védelmi határozatról szóló irányelvének elfogadása céljából
A Tanács által 2011. november 24-én elfogadva
2012. január 13. 55. évfolyam, C 11
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 11/01 Iránymutatás a 2004/113/EK tanácsi irányelv biztosítási ágazatban történő alkalmazásához, az Európai Unió Bíróságának C-236/09. sz., Test-Achats-ügyben hozott ítéletére figyelemmel
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 11/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 11/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o. és  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 11/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 11/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 11/06 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012/C 11/07 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Kérelem visszavonása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. január 14.

55. évfolyam, C 12

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 12/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 12/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációjával Foglalkozó Igazgatási Bizottság

2012/C 12/03 E3 határozat (2011. október 19.) a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikkében meghatározott átmeneti időszakról
 

Európai Külügyi Szolgálat

2012/C 12/04 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata (2011. március 23.) az Európai Külügyi Szolgálathoz kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 12/05 Tájékoztatás a Bizottság részéről a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a Görög Köztársaság által bejelentett illetékes hatóságról
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 12/06 A Norvég Közlekedési és Hírközlési Minisztérium közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egy szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés közvetlen odaítélésére vonatkozó szándékáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 12/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
2012/C 12/08 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Lengyelország (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.30340 (11/C) sz. állami támogatás – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland
2012. január 14. 55. évfolyam, C 13
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 13/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 6., 2012.1.7.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 13/02 C-265/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-429/09. sz., Campailla kontra Európai Bizottság ügyben 2011. március 14-én hozott végzése ellen Massimo Campailla által 2011. május 24-én benyújtott fellebbezés
2012/C 13/03 C-272/11. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-15/10. sz., Európai Bizottság kontra AT, AU, AV, AW ügyben 2011. március 25-én hozott végzése ellen Mariyus Noko Ngele által 2011. május 31-én benyújtott fellebbezés
2012/C 13/04 C-432/11. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2011. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cartiaux Service Plus SA kontra État belge
2012/C 13/05 C-465/11. sz. ügy: A Krajowa Izba Odwoławcza (Lengyel Köztársaság) által 2011. szeptember 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Praxis Sp. z.o.o., ABC Direct Contact Sp. z.o.o. kontra Poczta Polska SA
2012/C 13/06 C-488/11. sz. ügy: A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2011. szeptember 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — D. F. Asbeek Brusse, K. de Man Garabito kontra Jahani BV
2012/C 13/07 C-491/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-451/10. sz., Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra Bizottság ügyben 2011. július 21-én hozott végzése ellen a Fuchshuber Agrarhandel GmbH által 2011. szeptember 26-án benyújtott fellebbezés
2012/C 13/08 C-509/11. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2011. szeptember 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ÖBB-Personenverkehr AG, az eljárás egyéb részvevői: Schienen-Control Kommission és Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie
2012/C 13/09 C-523/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2011. október 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Laurenze Prinz kontra Region Hannover
2012/C 13/10 C-535/11. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2011. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Novartis Pharma GmbH kontra Apozyt GmbH
2012/C 13/11 C-536/11. sz. ügy: Az Oberlandesgerichts Wien (Ausztria) által 2011. október 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundeswettbewerbsbehörde kontra Donau Chemie AG és társai
2012/C 13/12 C-546/11. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2011. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Erik Toftgaard nevében eljáró Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF — Jogászok és közgazdászok dán szakszervezete) kontra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2012/C 13/13 C-547/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2012/C 13/14 C-549/11. sz. ügy: A Varhoven Administrativen Sad (Bulgária) által 2011. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” kontra Orfey Balgaria EOOD
2012/C 13/15 C-550/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ET PIGI — P. Dimova kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 13/16 C-558/11. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA „Kurcums Metal” kontra Valsts ieņēmumu dienests
2012/C 13/17 C-563/11. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lett Köztársaság) által 2011. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA „Forvards V” kontra Valsts ieņēmumu dienests
 

Törvényszék

2012/C 13/18 T-320/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — Jones és társai kontra Bizottság („ESZAK-Szerződés — Szén értékesítése az Egyesült Királyság villamosenergia-termelőipara számára — Árdiszkriminációra vonatkozó panasz elutasítása — Az ESZAK-Szerződés lejártát követően, az 1/2003/EK rendelet alapján az ESZAK 4. cikk b) pontjának alkalmazására vonatkozó bizottsági hatáskör — A közösségi jelentőség értékelése — Panasz vizsgálatára vonatkozó kötelezettségek — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2012/C 13/19 T-341/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — Sison kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — 2001/931/KKBP közös álláspont és 2580/2001/EK rendelet — Pénzeszközök befagyasztását elrendelő intézkedésnek a Törvényszék ítélete által történő megsemmisítése — Szerződésen kívüli felelősség — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése”)
2012/C 13/20 T-82/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — Dennekamp kontra Parlament („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Európai Parlament egyes tagjainak a kiegészítő nyugdíjrendszerhez való csatlakozására vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az egyén magánéletének és integritásának védelmére vonatkozó kivétel — A 45/2001/EK rendelet 8. cikkének b) pontja — Személyes adatok továbbítása”)
2012/C 13/21 T-296/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 24-i ítélete — EFIM kontra Bizottság („Verseny — Kartell — Erőfölénnyel való visszaélés — A tintapatronok piaca — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya”)
2012/C 13/22 T-514/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — bpost kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Kiadóhivatal közbeszerzési eljárása — A Hivatalos Lap, tanulmányok, valamint egyéb folyóiratok és közlemények mindennapos kiszállítása és terjesztése — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződést egy másik ajánlattevő részére odaítélő határozat — Odaítélési szempontok — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 13/23 T-59/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — Geemarc Telecom kontra OHIM Audioline (AMPLIDECT) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — AMPLIDECT közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzése — Bizonyíték”)
2012/C 13/24 T-131/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 24-i ítélete — Saupiquet kontra Bizottság (Vámjog — Behozatali vámok megtérítése — Thaiföldről származó tonhalkonzervek — Vámkontingens — A megnyitás időpontja — Vasárnap — A kontingens kimerülése — A Közösségi Vámkódex 239. cikke — A 2454/93/EGK rendelet 308a — 308c. cikke — 975/2003/EK rendelet)
2012/C 13/25 T-216/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i végzése — Monster Cable Products kontra OHIM — Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MONSTER ROCK közösségi szóvédjegy bejelentése — A MONSTERS OF ROCK korábbi nemzeti védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 13/26 T-275/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 22-i ítélete — mPAY24 kontra OHIM — Ultra (MPAY24) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — MPAY24 közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — A határozat törlési osztály általi kijavítása — Nem létező aktus — A 2868/95/EK rendelet 53. szabálya”)
2012/C 13/27 T-290/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 22-i ítélete — Sports Warehouse kontra OHIM (TENNIS WAREHOUSE) („Közösségi védjegy — A TENNIS WAREHOUSE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és 75. cikke”)
2012/C 13/28 T-483/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 23-i ítélete — Pukka Luggage kontra OHIM — Azpiroz Arruti (PUKKA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PUKKA közösségi szóvédjegy bejelentése — A pukas szóelemet tartalmazó közösségi és nemzeti ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás részleges megtagadása”)
2012/C 13/29 T-561/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 22-i ítélete — LG Electronics kontra OHIM (DIRECT DRIVE) („Közösségi védjegy — A DIRECT DRIVE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg és a megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 13/30 T-448/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 14-i végzése — Apple kontra OHIM — Iphone Media (IPH IPHONE) („Közösségi védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — A védjegybejelentés visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 13/31 T-116/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 18-i végzése — EMA kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Kutatási és technológiai fejlesztési program — A valamely projektben való részvételt megszüntető határozat — Terhelési értesítés — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2012/C 13/32 T-520/11. sz. ügy: 2011. szeptember 30-án benyújtott kereset — Genebre kontra OHIM — General Electric (GE)
2012/C 13/33 T-522/11. sz. ügy: 2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — Otero González kontra OHIM — Apli-Agipa (APLI-AGIPA)
2012/C 13/34 T-539/11. sz. ügy: 2011. október 13-án benyújtott kereset — Deutsche Bank kontra OHIM (Leistung aus Leidenschaft)
2012/C 13/35 T-558/11. sz. ügy: 2011. október 31-én benyújtott kereset — Atlas kontra OHIM — Couleurs de Tollens-Agora (ARTIS)
2012/C 13/36 T-559/11. sz. ügy: 2011. október 21-én benyújtott kereset — BytyOKD kontra Bizottság
2012/C 13/37 T-560/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Kronofrance és Kronoply kontra Bizottság
2012/C 13/38 T-562/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Symbio Gruppe kontra OHIM — ADA Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)
2012/C 13/39 T-568/11. sz. ügy: 2011. október 26-án benyújtott kereset — Kokomarina kontra OHIM — Euro Shoe Unie (interdit de me gronder I D M G)
2012/C 13/40 T-570/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — Oetker Nahrungsmittel konra OHIM (La qualité est la meilleure des recettes)
2012/C 13/41 T-571/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Chez Gerard (CLUB GOURMET)
2012/C 13/42 T-135/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i végzése — Pieno žvaigždės kontra OHIM — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 61 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!